Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Phường 12 tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Thanh niên năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về triển khai thi hành Luật Thanh niên, thực hiện kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 15/02/2022 của Ủy ban nhân dân phường 12 về thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022.

Nâng cao nhận thức của  thanh niên về vị trí, vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, xã hội, đất nước; sáng ngày 19/9/2022 Ủy ban Nhân dân phường 12 phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Ban Giám hiệu trường THCS – THPT Thanh Bình tổ chức tuyên truyền Luật Thanh niên năm 2020 cho hợn 1.500 cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên.

Tại hội nghị, các bạn đoàn viên, thanh niên đã được nghe, trao đổi với báo cáo viên về các quy định, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thanh niên; chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức thanh niên, tổ chức khác, cơ sở giáo dục, gia đình và cá nhân đối với thanh niên; quản lý nhà nước về thanh niên; tìm hiểu các điểm mới của Luật thanh niên năm 2020 so với Luật thanh niên năm 2005.

Thông qua hội nghị, nhằm tuyên truyền, phố biến, quán triệt cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức đồng thời rèn luyện phẩm chất đạo đức, bồi dưỡng kỹ năng, nắm bắt tình hình thông tin dự luận của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường.

                                                                                                                      Trần Thị Diệu - Phường 12

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA