Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến đối với lĩnh vực lao động

1/ Trình tự thực hiện đăng ký qua mạng:
 

Bước 1: Doanh nghiệp, Chủ hộ kinh doanh truy cập trang dịch vụ công trực tuyến của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: http://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn; Chọn Tiếp nhận hồ sơ - Chọn Quận Tân Bình - chọn lĩnh vực Lao động - Lựa chọn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về Báo cáo khai trình tình hình sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động, Báo cáo giảm lao động, Đăng ký thang lương, bảng lương, Thủ tục đăng ký Nội quy lao động, đăng nhập bằng cách tạo lập tài khoản theo hướng dẫn.

Thông tin chi tiết download tại đây.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA