Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

Hội nghị tuyên truyền, tập huấn công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, triển khai thực hiện Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp và đẩy mạnh thực hiện liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử Năm 2023

Ngày 31 tháng 8 năm 2023, tại Hội trường 1 – Trung tâm hành chính quận Tân Bình, Ủy ban nhân dân quận đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, triển khai thực hiện Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp và đẩy mạnh thực hiện liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử năm 2023. Đến tham dự và báo cáo tại hội nghị có sự tham dự của ông Nguyễn Triều Lưu - Trưởng phòng Hộ tịch - Quốc tịch Sở Tư pháp; Thường trực Ủy ban nhân dân quận có bà Thái Thị Lan Chi – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình và lãnh đạo các đơn vị gồm: ông Phạm Phú Dũng – Trưởng phòng Tư pháp quận Tân Bình; Thường trực Ban chỉ đạo Đề án 06 quận; Đại diện các ban ngành đoàn thể quận; Đại diện Ban chỉ huy và cán bộ phụ trách địa bàn đội Quản lý hành chính Công an quận Tân Bình; Đại diện lãnh đạo và cán bộ thụ lý hồ sơ Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội; Đại diện lãnh đạo và cán bộ thụ lý hồ sơ Bảo hiểm xã hội quận; Đại diện lãnh đạo; công chức Tư pháp – Hộ tịch; công chức văn hóa xã hội phụ trách trợ cấp mai táng phí của Ủy ban nhân dân 15 phường; Đại diện Ban chỉ huy và cán bộ tiếp dân Công an 15 phường với sự tham dự của 95 người.

Toàn cảnh hội nghị

Bà Thái Thị Lan Chi – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình quán triệt nhiệm vụ quản lý nhà nước tại địa phương trong thực hiện hai quy trình thủ tục hành chính liên thông, đồng thời đề nghị các cơ quan đơn vị, phòng ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân 15 phường phải đảm bảo các điều kiện về nhân sự, trang thiết bị làm việc, hạ tầng công nghệ thông tin cần thiết, để thực hiện hiệu quả việc liên thông thủ tục hành chính, nhất là việc bố trí trang thiết bị phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử như: máy scan, thiết bị ký số do Ban Cơ yếu của Chính phủ cấp để ký số bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử; quán triệt cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện ký số theo đúng quy định pháp luật. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đặc biệt nhóm thủ tục hành chính liên thông để người dân hiểu được ý nghĩa, lợi ích, qua đó tăng số lượng hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến.

Bà Thái Thị Lan Chi – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình quán triệt nhiệm vụ tại hội nghị

Hội nghị nghe ông Nguyễn Triều Lưu – Trưởng phòng Hộ tịch - Quốc tịch Sở Tư pháp đã tuyên truyền đến Hội nghị 02 nội dung cơ bản của Luật Hộ tịch và các văn bản pháp luật có liên quan; Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp; hướng dẫn quy trình chi tiết, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn trong thực hiện liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí.   

ông Nguyễn Triều Lưu – Trưởng phòng Hộ tịch - Quốc tịch Sở Tư pháp báo cáo tại hội nghị     

         Ngoài ra, ông Phan Thanh Thế - cán bộ hỗ trợ của VNPT tại quận Tân Bình đã hướng dẫn cho các đơn vị thực hiện cài đặt chữ ký số để thực hiện ký bản điện tử giấy tờ hộ tịch và trả bản điện tử giấy tờ hộ tịch cho người yêu cầu đăng ký hộ tịch tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân theo đúng quy định pháp luật

Ông Phạm Phú Dũng, Trưởng phòng Tư pháp trao đổi đến các đơn vị qua nội dung báo cáo của ông Nguyễn Triều Lưu về những quy định của pháp luật, những kỹ năng, nghiệp vụ trong thực tiễn công tác hộ tịch cũng như thực hiện liên thông 02 nhóm TTHC, chúng ta đã nắm bắt được quy định pháp luật về nghiệp vụ để từ đó áp dụng thực hiện đúng theo quy định. Trong quá trình thực hiện công tác nếu có khó khăn vướng mắc thì trực tiếp trao đổi với Phòng Tư pháp để cùng tháo gỡ khó khăn và thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác Hộ tịch và quy trình liên thông Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí trong thời gian tới./.

PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN TÂN BÌNH

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA