Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

Hội nghị tuyên truyền luật bình đẳng giới; luật phòng, chống bạo lực gia đình

Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 12/6/2018 của Ủy ban nhân dân Phường 10 về tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia Đình (Ngày Pháp luật), ngày 20/6/2018 (tối thứ Tư) Ủy ban nhân dân phường 10 tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình tại Tịnh xá Ngọc Phú Phường 10.

Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc,  các ban, ngành, đoàn thể phường, Ban điều hành khu phố, Tổ dân phố và 75 Nhân dân Khu phố 6.

Báo cáo viên hội nghị: Ông Đỗ Quang Lý, Báo cáo viên quận.

Ông Đỗ Quang Lý, Báo cáo viên quận tập huấn hội nghị

Với những kiến thức tích lũy qua nhiều năm công tác báo cáo viên đã kịp thời nắm bắt tâm tư của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, từ đó chia sẻ kinh nghiệm giúp tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại, góp phần xây dựng mối quan hệ tiến bộ trong gia đình, doanh nghiệp và địa phương. Hội nghị tuyên truyền là hoạt động bổ ích, có ý nghĩa nhằm khắc phục tình trạng định kiến về giới, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành pháp luật, chính sách về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực giới, quan tâm bảo vệ chăm sóc trẻ em; phát huy vai trò, nâng cao vị thế của người phụ nữ trong thời kỳ mới./.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA