Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

Hội nghị Tuyên truyền chính sách pháp luật về vận động lực lượng thu gom rác dân lập tham gia thành lập hợp tác xã vệ sinh môi trường.

Sáng thứ sáu ngày 29 tháng 06  năm 2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường 10 Quận Tân Bình,  Phòng Tư pháp phối hợp với Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường và VP. HĐND-UBND quận  tổ chức Hội nghị Tuyên truyền chính sách pháp luật về vận động lực lượng thu gom rác dân lập tham gia thành lập hợp tác xã vệ sinh môi trường có 184 người tham dự bao gồm:

1. Đại diện các cơ quan, ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể, đơn vị sự nghiệp Quận;

2. Chủ tịch /Phó Chủ tịch, cán bộ phụ trách công tác vệ sinh môi trường UBND 15 Phường;

3. Đại diện các hộ thu gom rác dân lập.

Tại hội nghị, ông Hà Trung Dũng- Hiệu phó trường trung cấp nghề và đào tạo cán bộ Hợp tác xã  Miền Nam  đã tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan đến thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã và giải đáp các thắc mắc của các hộ thu gom rác. Qua công tác tuyên truyền, các hộ thu gom rác dân lập hiểu được các chủ trương, chính sách của Nhà nước hỗ trợ cho tổ hợp tác, hợp tác xã và chủ động tham gia thành lập hợp tác xã vệ sinh môi trường.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA