Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUẬN TÂN BÌNH GIỚI THIỆU BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Hội đồng phối hợp PBGDPL quận giới thiệu Bản tin điện tử cải cách hành chính số 21/2023 (từ ngày 29/05/2023 đến ngày 02/06/2023) của Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Chi tiết xem tại đây./.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA