Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUẬN TÂN BÌNH GIỚI THIỆU BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Hội đồng phối hợp PBGDPL quận giới thiệu Bản tin điện tử cải cách hành chính số 19/2023 (từ ngày 15/5/2023 đến ngày 19/5/2023) của Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, tải file bản tin tại đây.

PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN TÂN BÌNH

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA