Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã

Ủy ban nhân dân quận Tân Bình giới thiệu danh mục tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh, thương mại - dịch vụ... của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã theo lĩnh vực quản lý nhà nước:

1. Lĩnh vực kinh doanh - dịch vụ (Phòng Kinh tế)

2. Lĩnh vực việc làm - bảo hiểm xã hội - an toàn lao động (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội)

3. Lĩnh vực hợp tác xã - hộ kinh doanh - doanh nghiệp nhỏ và vừa (Phòng Tài chính - Kế hoạch)

4. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường (Phòng Tài nguyên và Môi trường)

5. Lĩnh vực du lịch, di sản văn hóa (Phòng Văn hóa và Thông tin)

6. Lĩnh vực thể dục - thể thao (Phòng Văn hóa và Thông tin)

7. Lĩnh vực thông tin và truyền thông (Phòng Văn hóa và Thông tin)

8. Lĩnh vực văn hóa (Phòng Văn hóa và Thông tin)

9. Lĩnh vực y tế, phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm (Phòng Y tế)

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA