Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

Cung cấp tài liệu phổ biến pháp luật trên website và mạng xã hội

Thực hiện Công văn số 13/HĐPH ngày 17/8/2023 của Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố Hồ Chí Minh về việc cung cấp tài liệu phổ biến pháp luật trên website và mạng xã hội; theo đó Sở Tư pháp (Cơ quan thường trực Hội đồng) đã biên soạn và lần lượt đăng tải các tài liệu phổ biến các Luật mới được Quốc hội thông qua và các quy định pháp luật liên quan đến người dân, doanh nghiệp, một số vấn đề dư luận xã hội quan tâm trên các Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp cụ thể như sau:

1. Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (https://sotuphap.hochiminhcity.gov.vn)

2. Cổng thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh (https://tuyentruyenphapluat.tphcm.gov.vn)

Ngoài ra, Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL quận đã đăng tải các tải liệu nêu trên và các tài liệu biên soạn trong năm trên Cổng thông tin điện tử quận https:// tanbinh.hochiminhcity.gov.vn (Mục phổ biến giáo dục pháp luật) Trang Zalo Hội đồng phối hợp PBGDPL quận

Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL quận xin thông tin để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thuộc quận; Ủy ban nhân dân 15 Phường được biết và phổ biến đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, tập huấn viên, hòa giải viên ở cơ sở, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu. Tải file các tài liệu theo các nội dung dưới đây:

1. Tài liệu "Tìm hiểu Luật Dầu khí năm 2022";

2. Tài liệu "Tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)";

3. Tài liệu "Tìm hiểu Luật Thanh tra năm 2022";

4. Tài liệu "Tìm hiểu những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15";

5. Tài liệu "Tìm hiểu Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tần số vô tuyến điện";

6. Tài liệu "Tìm hiểu Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022";

7. Tài liệu "Tìm hiểu Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15";

8. Tờ gấp "Tìm hiểu nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2021 - 2030";

9. Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định về thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ";

10. Tờ gấp "Tìm hiểu quy định pháp luật về việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản";

(còn tiếp)

PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN TÂN BÌNH

 

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA