Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

CUNG CẤP FILE TỜ GẤP QUÝ 2 NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN BÌNH

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Tân Bình năm 2023; Kế hoạch số 110/KH-HĐPH ngày 12 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận về hoạt động năm 2023;

Phòng Tư phápCơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận đã xây dựng 06 loại tờ gấp pháp luật: (1) Những điểm mới của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 ”; (2) Một số quy định của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 ; (3)  “Một số quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; (4) Một số quy định pháp luật về Hòa giải ở cơ sở”; (5) “Một số quy định của pháp luật trong công tác phòng, chống mua bán người”; (6) Một số quy định của Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường”.

Đề nghị lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân 15 phường truy cập vào Trang thông tin điện tử của quận : https:// tanbinh.hochiminhcity.gov.vn (Mục phổ biến giáo dục pháp luật) lấy các file tài liệu nêu trên để khai thác, in ấn, phát hành đến cán bộ, công chức, viên chức, ngưi lao động và nhân dân trên địa bàn quận./.

PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN TÂN BÌNH

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA