Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 34/2022 (từ ngày 29/08/2022 đến ngày 02/09/2022)

Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ giới thiệu Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 34/2022 (từ ngày 29/08/2022 đến ngày 02/09/2022).

Xem chi tiết tại đây./.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA