Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội
Quay lại

Thông báo về việc Hỗ trợ, hướng dẫn cấp Giấy đi đường trên địa bàn quận Tân Bình

Thông báo về việc Hỗ trợ, hướng dẫn cấp Giấy đi đường trên địa bàn quận Tân Bình, Chi tiết xem file đính kèm

Danh mục Danh mục