Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 47, năm 2022 (từ ngày 14/11/2022 đến ngày 20/11/2022)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

14/11

*7g25: Chào cờ đầu tuần.

* 8g: Họp TTQU tại Phòng họp BTVQU

 

* 9g: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án nhà ga hành khách T3 tại PH1 (VPUB gửi GM)

Mời: Thành viên Hội đồng

 

*14g : Đ/c Nguyễn Hoàng Long dự họp Đảng ủy P7 (Đảng ủy Phường 7 ch/bị ND, TM)

 

*14g: Họp Thường trực UBND quận, tại PH1 (VPUB ch/bị ND, TM).

 

Thứ Ba

15/11

* 8g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), TTUB (đ/c Lê Thị Thu Sương) dự Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Thường trực Quận ủy với cán bộ trẻ năm 2022 tại Hội trường Quận ủy (BTCQU ch/bị ND, VPQU phát hành TM).

 

*8g: BTVQU, TTUB, TT.UBMTTQVN/Q thăm, tặng quà các đơn vị giáo dục trên địa bàn quận nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) (VP.UBND ch/bị quà).

 

* Tại PH2, Đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì:

- 8g: Nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện DA xây dựng nhà ga hành khách T3 và DA xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hoà.

Mời: Ban BTGPMB, P.QLĐT, P.TNMT, UBND  P13

- 8g45: Nghe P.TNMT báo cáo đề xuất các công trình dự án trong kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025.

Mời: P.QLĐT, Ban BTGPMB, Ban QLDA.

- 9g30:  Nghe Phòng TNMT báo cáo khó khăn vướng mắc liên quan đến kinh phí thực hiện thủ tục cấp phép môi trường

Mời: Chi cục thuế, P.TCKH, P.TP, Kho bạc Q.TB

 

*14g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long, đ/c Nguyễn Xuân Tiến họp BCĐ 35 Quận ủy tại Hội trường Quận ủy (BTGQU ch/bị ND, TM)

*15g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long tiếp cấp ủy chi bộ 20, P13, tại Phòng họp BTVQU (VPQU phát hành TM)

 Mời: LĐ UBKTQU,  BTCQU, VPQU

*14g: TTUB dự hội nghị “về công tác chuẩn bị gặp gỡ, tiếp xúc là chức sắc, chức việc các tôn giáo năm 2022 trên địa bàn Thành phố”, tại HT Ban Tôn giáo TP.

Mời: P.NV cùng dự

*14g: TTUB (đ/c Lê Thị Thu Sương) dự buổi khảo sát  của Ban VHXH về tình hình hoạt động của các công ty quảng cáo trên địa bàn TP.HCM, tại Trụ sở HDND và UBND TP.

 Mời: P.VHTT cùng dự

*14g: Đ/c Thái Thị Lan Chi  nghe bc đề xuất đơn giản hoá hồ sơ thực hiện thủ tục CCHC, tại PH1 (P.TP, VPUBQ ch/bị ND)

*14g: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương tham dự hội nghị giao ban chuyên đề Quý 4/2022; đánh giá thi đua khen thưởng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 của Cụm Thi đua 1 tại Phòng họp A1, Thành ủy Thủ Đức (43 Nguyễn Văn Bá, Phường Bình Thọ, TP Thủ Đức).

Thứ  Tư

16/11

*8g: BTVQU, TTUB, TT.UBMTTQVN/Q thăm, tặng quà các đơn vị giáo dục trên địa bàn quận nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) (VP.UBND ch/bị quà).

*8g: TTUB dự buổi khảo sát của Ban Kinh tế Ngân sách về việc thực hiện Nghị quyết của HĐND/TP  về lĩnh vực tài chính, ngân sách trên địa bàn, tại Trụ sở HĐND và UBND/TP

Mời: P.TCKH cùng dự

*8g: Đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì HN tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL và 04 năm thực hiện ĐA “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn quận tại Hội trường TTHC/Q (P.TP ch/bị ND, TM)

Mời: Đại diện lãnh đạo, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thuộc quận;Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL quận; Đại diện lãnh đạo UBND, Công chức Tư pháp – Hộ tịch 15P, Đại diện Tổ Hòa giải cơ sở thuộc 15P (mỗi tổ hòa giải mời 01 người)

* 14g: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 111 tại HTQU.

 

*14g: TTUB dự Hội nghị tập huấn Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và các văn bản pháp luật có liên quan, tại HT.TTHC/Q (P. TP, TT/Q ch/bị ND, TM).

 

*14g: Đ/c Thái Thị Lan Chi nghe VPUB báo cáo tiến độ thực hiện Bộ nhận diện thương hiệu (VPUB ch/bị ND)

Mời: P.TCKH, PNV

 

Thứ  Năm

17/11

*8g: TTQU, TTUB, TT.UBMTTQVN/Q dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) tại Phòng GDĐT/Q (VP.UBND ch/bị quà).

 

*8g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long chủ trì họp Đảng ủy cơ quan đảng, đoàn thể quận, tại phòng họp BTVQU (Đảng ủy cơ quan đảng, đoàn thể quận ch/bị ND, TM)

 

* 8g: TTQU, TTUB tham dự hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị khóa X về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tại HTQU (BDVQU ch/bị ND; VPQU phát hành TM).

 

* 8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì họp về triển khai thực hiện Hệ thống Cổng thông tin điện tử TP, tại PH2 (VPUB, P.NV và P.VHTT ch/bị ND)

* Tại PH1, đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì:

- 8g: Giải quyết đơn thư (Ban TCD ch/bị ND)

-10g: Tiếp công dân

Mời: Đội TTĐB, Đội QLTTĐT, UBND P9, Ban TCD/Q.

 

 

*14g: Đ/c Lê Hoàng Hà; TTUB (đ/c Lê Thị Thu Sương) tham dự Hội nghị tiếp xúc giữa Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố (Đơn vị số 22) với cử tri quận Tân Bình trước kỳ họp thứ tám Hội đồng nhân dân thành phố - Khóa X tại HT TTHC/Q (UBMTTQVN/Q ch/bị ND, TM).

 

*14g:  Đ/c Nguyễn Hoàng Long chủ trì Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, tổ chức CT-XH và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp trên địa bàn quận Quý 3/2022 tại HTQU.

Mời: Các đồng chí thành viên BCĐ công tác xây dựng đảng, tổ chức CT-XH và quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ trên địa bàn quận, Bí thư Đảng ủy 15P, Phó Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp quận (BTCQU ch/bị ND, TM)

 

Thứ  Sáu

18/11

* 8g: Đ/c Lê Hoàng Hà tiếp cán bộ, đảng viên, công dân theo Quy định số 2405-QĐ/TU và KH tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐNDTP, đơn vị bầu cử số 22 tại Phòng tiếp dân, trụ sở TTHC/Q.

S

* 8g: TTQU, TTUB (đ/c Lê Thị Thu Sương), lãnh đo Ban Dân vận Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy tham dự Họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022) tại HT TTHC/Q (UBMTTQVN/Q ch/bị ND, TM)

 

*8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi dự Hội nghị tổng kết 20 năm hoạt động của Hệ thống Đối thoại doanh nghiệp - Chính quyền Thành phố (P.TCKH chuẩn bị nội dung )

 

* 8g30: Đ/c Trương Tấn Sơn dự họp tại Đảng uỷ Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích.

*14g: TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà), TTUB (đ/c Nguyễn Bá Thành) tham dự Hội nghị tiếp xúc giữa Đại biểu Quốc hội (Đơn vị số 5) với cử tri quận Tân Bình sau kỳ họp thứ tư Quốc hội Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, tại HT TTHC/Q (UBMTTQVN/Q ch/bị ND, TM)

 

*14g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), đ/c Phạm Thị Thành dự hội nghị Thành đoàn kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận Tân Bình năm 2022 tại Nhà truyền thống Quận Đoàn (229 Âu Cơ, Phường 10)

Mời: Đại diện lãnh đạo P.NV(Quận Đoàn ch/bị ND,TM)

 

*14g: TTQU, TTUB, đ/c Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương dự Hội nghị chuyên đề “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu và thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý”, tại HTQU (Ban TCQU ch/bị ND, TM)

 

*14g: Đ/c Lê Thị Thu Sương dự họp Đảng ủy Phường 12, tại UBND Phường 12.

 

*14g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì họp với các đơn vị về đánh giá tiến độ thực hiện việc tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận Tân Bình, tại PH1 (CAQ ch/bị ND)

Mời: CAQ, P.QLĐT, P.GDĐT, P.TCKH, P.VHTT, P.KT, PYT, PNV, UBND 15P

 

 

Thứ Bảy

19/11

* TTUB (đ/c Nguyễn Bá Thành) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận.

 

 

Chủ nhật

20/11

* TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà) ứng trực tại Trung tâm Hành chính quận.

 

 

 

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 06/12/2022)

Liên kết Website Liên kết Website