Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 46, năm 2022 (từ ngày 07/11/2022 đến ngày 13/11/2022)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

07/11

*7g25: Chào cờ đầu tuần tại Hội trường TTHC quận.

*7g30: TTQU-TTUB chủ trì trao quyết định cán bộ, tại Hội trường TTHC quận (P.NV ch/bị ND, TM)

*8g: TTQU làm việc với trưởng các các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Quận ủy tại phòng họp BTVQU

*9g30: Họp TTQU tại phòng họp BTVQU

 

 

*13g30: TTQU (Đ/c Nguyễn Hoàng Long) dự Hội nghị  tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang Thành phố tại Hội trường A, Bộ Tư lệnh thành phố (số 291 CMT8, P12, Q10).

*14g: Họp Thường trực UBND quận, tại PH2 (VPUB ch/bị ND, TM).

*14g: Đ/c Phạm Thị Thành chủ trì họp Nhóm xây dựng và chỉ đạo thực hiện tổ chức thực hiện Chương trình số 12-CTr/QU ngày 02/4/2021 của Quận ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác tập hợp Nhân dân giai đoạn 2020 - 2025” tại Phòng họp các Ban Quận ủy.

Mời: Đ/c Trần Đức Phương (MTTQ/Q); đ/c Nguyễn Thị Điệp (P.NV); đ/c Phan Lê Huy Hoàng (QĐ); đ/c Đinh Trần Thanh Tâm (LĐLĐ/Q); đ/c Đỗ Thị Ngọc Lan (Hội LHPN/Q); đ/c Nguyễn Phú Phước (BDVQU); đ/c Nguyễn Thành Liêng (Hội CCB/Q); Đ/c Võ Hồng Khuân (Hội CTĐ/Q); đ/c Võ Đức Chinh (P3); đ/c Lê Thị Phương Thảo (P5); đ/c Đỗ Võ An Trường (P9), (BDVQU ch/bị ND).

 

Thứ Ba

08/11

*8g: TTQU (Đ/c Nguyễn Hoàng Long), đ/c Nguyễn Ngọc Phú dự hội nghị thẩm định kết quả thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 đối với Cụm Thi đua 1 - Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ (cả ngày) tại HTQU và Phòng họp BTV Quận ủy (UBKTQU ch/bị ND,TM)

 

* Đ/c Thái Thị Lan Chi làm việc với P.KT về việc tổ chức hội chợ, tại PH2 (PKT ch/bị ND, VPUB gửi TM)

 

* Tại PH1, đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì:

- 8g: Nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện DA xây dựng nhà ga hành khách T3 và DA xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hoà.

Mời: Ban BTGPMB, P.QLĐT, P.TNMT, UBND P2, P4, P12, P13, P15

- 9g Họp giải quyết kiến nghị của Công ty CP ĐTXD Tân Bình liên quan đến việc bồi thường bổ sung cho nhà nước và giải quyết trường hợp hộ ông Vũ Thành Lê tại dự án xây dựng mới chung cư 251 Hoàng Văn Thụ, P2 (VPUB/Q gửi GM, Ban BTGPMB ch/bị ND).

Mời: Cty DVCI, P.QLĐT, UBND P2

- 10g Nghe các đơn vị báo cáo xử lý 07 mặt bằng thuộc sở hữu Nhà nước do Cty DVCI quản lý, giữ hộ thuộc dự án Metro 2 (các đơn vị cùng ch/bị ND)

Mời: Ban BTGPMB, P.TCKH, Cty DVCI, P.QLĐT

 

*14g: Đ/c Lê Hoàng Hà, đ/c Nguyễn Bá Thành dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự quận tháng 11/2022 tại BCHQS/Q (BCHQS/Q ch/bị ND, TM)

* Tại PH1, đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì:

- 14g : Họp về  một nội dung.

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), Tr.CAQ, Tr.PTCKH, Tr.P.TNMT, GĐ.BQLDA, CT.UBND P6.

-15g: Nghe các đơn vị báo cáo liên quan đến nhà, đất tại số 986 CMT8, P.5.

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.TNMT, P.QLĐT, VPĐKĐĐ, UBND P.5.

* Đc Thái Thị Lan Chi làm việc với các đơn vị về công tác Quản lý Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, kinh tế tập thể trên địa bàn quận, tại PH2 (P.TCKH ch/bị ND, VPUB gửi TM)

 

Thứ  Tư

09/11

*8g: BTVQU dự Hội nghị triển khai, quán triệt Quy định 58-QĐ/TW và Hướng dẫn 01-HD/BTCTW, tại Hội trường 111 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3

 

 

* Tại PH1, đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì:

- 8g: Nghe các đơn vị báo cáo liên quan đến bệnh viện Dã chiến đa tầng quận Tân Bình, số 446 đường Hoàng Văn Thụ, P4.

Mời: P.NV. P.YT,TTYT, P.TCKH, P.TP

- 9g: Nghe P.TNMT báo cáo đề xuất các công trình dự án trong kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025.

Mời: P.QLĐT, Ban BTGPMB, Ban QLDA

*10g: Đ/c Trương Tấn Sơn họp giải quyết đơn tại PH1 (Ban TCD/Q ch/bị ND, GM)

* 14g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì HN bồi dưỡng kiến thức cơ bản về công nghệ số, chuyển đổi số và Đề án “Xây dựng quận Tân Bình trở thành đô thị thông minh” tại HT TTHC/Q (PNV ch/bị ND, TM)

Mời: BCĐ chuyển đổi số quận, Thủ trưởng và CB, CC, VC phụ trách lĩnh vực chuyển đổi số tại các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, các trường học công lập trên địa bàn quận và UBND 15P.

*Tại PH1, đ/c Trương Tấn  Sơn chủ trì:

-14g:Nghe P.TCKH báo cáo liên quan đến căn nhà số 108/55I và 108/55G đường Trần văn Quang, P10; căn nhà số 572/8 đường Âu Cơ, P10.

Mời:  P.TNMT, P.QLĐT, VP.ĐKĐĐ, UBND  P10.

- 14g45:Nghe P.TCKH báo cáo liên Liên quan đến căn nhà số 58/88 đường Nguyễn Minh Hoàng, P12

Mời: P.TNMT, P.QLĐT, VP.ĐKĐĐ, UBND  P12.

- 15g30: Họp về một vụ việc

Mời: P.TNMT, P.QLĐT, P.NV, P.GD&ĐT, BTCD, UBND  P12.

 

Thứ  Năm

10/11

*8g: Họp BTVQU lần thứ 110 tại Hội trường Quận ủy

 

*8g: Đc Thái Thị Lan Chi làm việc với các đơn vị về tình hình hoạt động của các DN, tại PH1 (P.LĐTBXH , P.TCKH ch/bị ND, VPUB gửi TM)

*14g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy dự hội nghị tiếp đoàn kiểm tra, đánh giá công tác Hội và phong trào thanh niên quận năm 2022 tại Nhà Truyền thống quận đoàn Tân Bình

Mời: Lãnh đạo P.NV phụ trách công tác thanh niên; TT Hội LHTN/Q, Hội cơ sở; câu lạc bộ, đội nhóm, chi hội trưởng khu phố, chi hội ngoài nhà nước (Hội LHTN/Q ch/bị ND, TM).

* Đ/c Thái Thị Lan Chi làm việc với các đơn vị về tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại, tình hình xăng dầu, công tác kiểm tra giá trên địa bàn quận, tại PH2 (PKT, P.TCKH ch/bị ND, VPUB gửi TM)

* 15g: Đ/c Trương Tấn Sơn tiếp công dân tại PH1.

Mời: B.QLDA, B.BTGPMB, P.QLĐT, P.TNMT, UBND P4, Ban TCD/Q.

 

Thứ  Sáu

11/11

*8g: Đ/c BTQU tiếp cán bộ, đảng viên, công dân theo Quy định số 2405-QĐ/TU và KH tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐNDTP, đơn vị bầu cử số 22 tại Phòng tiếp dân, trụ sở TTHC quận.

  •  
  • : P.TCKH, P.NV

* 8g: Đ/c Trương Tấn Sơn kiểm tra công trình xây dựng

* 10g: Đ/c Trương Tấn Sơn làm việc với Sở QHKT liên quan đến quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khuôn viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, số 390 đường Hoàng Văn Thụ, P4, Q.TB tại PH1 (VPUB/Q gửi GM),

Mời: S.QHKT, P.QLĐT, UBND P4

*

*14g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long) dự hội nghị tổng kết hoạt động Cụm thi đua 1 - Ban Tuyên giáo năm 2022 tại HTQU (BTGQU ch/bị ND, TM)

*14g: HN triển khai hướng dẫn khen thưởng và thang điểm chấm thi đua tại HT TTHC/Q (PNV ch/bị ND, TM)

Mời: Thủ trưởng và công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các cơ quan Đảng, UBMTTQ và các đoàn thể, các hội quần chúng, các trường MN, TH, THCS thuộc quận, các doanh nghiệp, HTX tham gia cụm thi đua quận.

 

Thứ Bảy

12/11

* TTUB (đ/c Lê Thị Thu Sương) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận.

*8g: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở Khu phố 7, Phường 4 tại trường Mầm non Tân Sơn Nhất (địa chỉ 60 Thăng Long, Phường 4)

 

 

Chủ nhật

13/11

* TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long) ứng trực tại Trung tâm Hành chính quận.

* BTVQU và TTUB tham gia lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 3, tại Học viện Cán bộ thành phố

 

 

 

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 06/12/2022)

Liên kết Website Liên kết Website