Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 45, năm 2022 (từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

31/10

* 7g25: Chào cờ đầu tuần.

* 8g: Họp TTQU tại phòng họp BTVQU

*9g: Đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì hội nghị Đảng ủy CQCQ quận tại PH2.

Mời:  đại diện các cơ quan tham mưu giúp việc Quận ủy, Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ, đ/c Phó CN UBKT Đảng ủy.

* 10g: Đ/c Trương Tấn Sơn nghe Chi nhánh VPĐKĐĐ báo cáo việc giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận thửa đất địa chỉ số 682/16 đường Âu Cơ, Phường 14 và các thửa đất thuộc khu quy hoạch đất giáo dục theo đề án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu hỗn hợp tại khu đất số 678 đường Âu Cơ, Phường 14 tại PH1 (VPUB/Q phát hành GM)

Mời: P.TP, P.TNMT, P.QLĐT, UBND P14

 

*14g : TTQU (Đ/c Lê Hoàng Hà ), TTUB (đ/c Nguyễn Bá Thành) dự hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Thông tri số 18-TT/TU của BTVTU về  xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần khu vực phòng thủ TP.HCM tại Hội trường TTHC/Q

* Tại PH1, Đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì:

- 14g: Nghe BBTGPMB báo cáo khó khăn vướng mắc và tiến độ thực hiện Dự án Metro số 2.

Mời: P.TNMT, P.QLĐT, P.TP, P.TCKH, VP.ĐKĐĐ, Cty DVCI, Ban BTGPMB, Ban TCD, UBND P4, P5, P7, P11, P12, P14, P15.

- 14g30: Nghe BBTGPMB báo cáo khó khăn vướng mắc và tiến độ thực hiện các DA: xây dựng nhà ga hành khách T3, xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hoà, mở rộng Hoàng Hoa Thám, cải tạo đường Cộng Hòa, cải tạo kênh A41, cải tạo tuyến mương Nhật Bản (các đơn vị cùng ch/bị ND)

Mời: Ban BTGPMB, P.QLĐT, P.TNMT, Ban QLDA, UBND  P4, P12, P13, P.15

- 15g30: Nghe Phòng TNMT báo cáo về kiến nghị giao lại nhà, đất  thuộc P.12 (hiện nay là trường Tiểu học CMT8)

  • P.GD&ĐT, P.NV, P.TP, UBND P12
  • /c Lê Thị Thu Sương họp BQL Đền ơn đáp nghĩa quận  xét sửa chữa nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Hiền P10 tại PH2 (P.LĐTBXH ch/bị ND)
  • : Đ/c Lê Thị Ánh Thủy - TrP.LĐTBXH, đ/c Huỳnh Văn Bé – PCT UBMTTQVN/Q; đ/c Đỗ Thị Ngọc Lan – CT Hội LHPN/Q, đ/c Nguyễn Thành Liêng – PCT Hội CCB/Q, đ/c Lê Thị Thúy Hồng – PCT LĐLĐ/Q.

 

 

Thứ Ba

01/11

  • TTQU (Nguyễn Hoàng Long), đ/c Nguyễn Xuân Tiến, đ/c Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương dự khai giảng lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý năm 2022 tại Trung tâm Chính trị quận (BTGQU phối hợp BTCQU chuẩn bị ND, TM)

* 8g: Họp Tập thể Ủy ban nhân dân quận, tại HT1 (VPUB ch/bị ND, TM).

* 9g30: Họp Thường trực UBND quận, tại HT1 (VPUB ch/bị ND, TM).

 

 

*8g: Đ/c Nguyễn Ngọc Phú chủ trì họp Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, tại phòng họp cơ quan UBKT/QU.

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì nghe P.QLĐT báo cáo về sự phù hợp quy hoạch đối với Phương án xử lý quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế tại các khu đất quốc phòng  thuộc Phường 2, 4 và phường 15, tại HT1.

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.TNMT, P.TCKH, CAQ, Đội TTĐB, UBND P 2, P4, P15

*16g: Đ/c Nguyễn Bá Thành đi khảo sát thực địa tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, phường 4

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.QLĐT, UBND P4

 

Thứ  Tư

02/11

Tại PH1, đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì:

-8g30: Nghe báo cáo đề xuất xác định mép bờ cao kênh Hy Vọng, Phường 15 (VPUB/Q phát hành GM)

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), SXD, Ban QLDAĐTXD HTĐT, Đơn vị tư vấn, P.QLĐT, UBND P15

-9g30: Nghe báo cáo về dự án cải tạo Mương Nhật Bản, phường 2  (các đơn vị cùng ch/bi ND)

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), PQLĐT, BQLDA, BBTGMPB, UBND P2.

-10g30: Nghe P.TNMT báo cáo danh mục các công trình trong kế hoạch sử dụng đất giai đoạn  2021 – 2025.

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.QLĐT, BBTGPMB, BQLDA

*8g : Đ/c Lê Thị Thu Sương tiếp Đoàn khảo sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND/TP , cụ thể  như sau :

  + 8g : Tập trung tại UBND/Q cùng Đoàn khảo sát/TP đi khảo sát thực tế 1 số tuyến đường trên địa bàn quận.

 + 9g:  Tập trung họp  tại HT1 (P.VHTT ch/bị ND)

Mời: Đ/d TT.UBMTTQVN/Q, TP.VHTT, TCAQ, TP.QLĐT,

TP.Kinh tế, TP.TC-KH, CTy TNHH MTV DVCI/Q, UBND 15P.

*8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi Làm việc các đơn vị về Giờ vàng hỗ trợ pháp lý cho DN tai  PH2(P.TP ch/bị ND, TM)

Mời: Đoàn Luật sư Tp, P.TP, P.TCKH, P.VHTT, HDN, Hội Luật gia quận.

*8g: Đ/c Phạm Thị Thành chủ trì họp Nhóm xây dựng và chỉ đạo thực hiện tổ chức thực hiện Chương trình số 12-CTr/QU ngày 02/4/2021 của Quận ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác tập hợp Nhân dân giai đoạn 2020 - 2025” tại Phòng họp các Ban Quận ủy (BDVQU chuẩn bị ND).

Mời: Đ/c Trần Đức Phương (MTTQ/Q); đ/c Nguyễn Thị Điệp (P.NV); đ/c Phan Lê Huy Hoàng (QĐ); đ/c Đinh Trần Thanh Tâm (LĐLĐ/Q); đ/c Đỗ Thị Ngọc Lan (Hội LHPN); đ/c Nguyễn Phú Phước (BDVQU); đ/c Nguyễn Thành Liêng (Hội CCB/Q); đ/c Đỗ Văn Ánh (Hội CTĐ/Q); đ/c Võ Đức Chinh (Phường 3); đ/c Lê Thị Phương Thảo (Phường 5); đ/c Đỗ Võ An Trường (Phường 9).

*14g: Họp BTVQU lần thứ 109 tại Hội trường Quận ủy

 

Thứ  Năm

03/11

*8g: Đ/c Lê Hoàng Hà chủ trì giao ban Khối Nội chính, tại Hội trường Quận ủy (VPQU phối hợp chuẩn bị ND, TM)

*8g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long) dự Hội nghị Báo cáo viên Thành phố chuyên đề năm 2022 tại Hội trường thành phố (số 111 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Võ Thị Sáu, Q3)

*  Đ/c Nguyễn Bá Thành tiếp công dân, tại PH1 (B.TCD/Q ch/bị ND, GM).

 

*8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì họp với các đơn vị về kết quả thực hiện các kế hoạch kiểm tra an toàn PCCC trên địa bàn quận, tại HT1 ( CAQ ch/bị ND)

Mời: CAQ, P.QLĐT, P.GDĐT, P.TCKH, P.VHTT, P.KT, UBND 15P, CA 15P

* 8g Đ/c Trương Tấn Sơn kiểm tra công trình xây dựng

* 10g30: Đ/c Trương Tấn Sơn họp giải quyết đơn tại PH1 (Ban TCD/Q chuẩn bị ND, GM)

 

*14g: Đ/c Lê Hoàng Hà, đ/c Nguyễn Bá Thành dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự tháng 11 năm 2022, tại Phòng họp BCHQS/Q.

* 15g30: Đ/c Trương Tấn Sơn tiếp công dân tại PH1.

Mời: B.QLDA, B.BTGPMB, P.QLĐT, P.TNMT, UBND P4, Ban TCD/Q.

 

Thứ  Sáu

04/11

*7g30: BTVQU dự Lễ kỷ niệm 105 năm ngày Cách mạng tháng Mười Nga (07/11/1917 – 07/11/2022) và Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 07/11/2022 tại HT TTHC/Q (BTCQU phối hợp các ban Quận ủy, VPQU chuẩn bị, phục vụ hội nghị)

*8g: Đ/c BTQU tiếp cán bộ, đảng viên, công dân theo Quy định số 2405-QĐ/TU và KH tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐNDTP, đơn vị bầu cử số 22 tại Phòng tiếp dân, trụ sở TTHC quận.

* 10g: Đ/c Trương Tấn Sơn tiếp công dân tại PH1.

Mời: P.QLĐT, P.TNMT, Cty TNHH MTV DVCI, UBND P13, Ban TCD/Q.

*14g: TTQU, TTUB làm việc với Ban chỉ đạo 902 Thành ủy, tại HTQU.

 

Thứ Bảy

05/11

* TTUB (đ/c Thái Thị Lan Chi) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận.

 

 

Chủ nhật

06/11

* TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà) ứng trực tại Trung tâm Hành chính quận.

*8g: Đ/c Nguyễn Bá Thành dự Ngày hội Đoàn kết toàn dân tộc” năm 2022 nhân dịp KN 92 năm ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022) tại NVH KP8 – Hẻm 159 Bạch Đằng, P2 QTB.

 

 

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 06/12/2022)

Liên kết Website Liên kết Website