Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 44, năm 2022 (từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

24/10

* 7g25: Chào cờ đầu tuần.

*8g: Họp TTQU tại phòng họp BTVQU

*10g: Đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì nghe báo cáo 1 vụ việc, tại HT1

Mời: BQLDA, BBT, PQLDT, P.TNMT, UBNDP6.

*14g: Họp Thường trực UBND quận, tại HT1 (VPUB ch/bị ND, TM).

*14g: Đ/c Phạm Thị Thành chủ trì hội nghị kiểm tra công tác chuẩn bị video clip phục vụ Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước, tại HTQU

Mời: Tập thể lãnh đạo Hội LHPN/Q; đại diện lãnh đạo P.LĐTB&XH, P.VHTT, LĐLĐ, TT.VHTT, Đảng ủy 15P (Ban DVQU ch/bị ND, TM)

 

Thứ Ba

25/10

*8g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), TTUB (đ/c Lê Thị Thu Sương) dự Hội nghị giao ban công tác Dân vận 9 tháng đầu năm 2022 của Ban Dân vận Quận ủy tại HTQU (Ban DVQU ch/bị ND, TM)

* 8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi nghe báo cáo tiến độ thực hiện KH xây dựng đô thị thông minh và 1 số chỉ tiêu, nhiệm vụ CCHC năm 2022; tổng hợp những kiến nghị của đơn vị về CCHC, KSTTHC; kết quả xử lý phản ánh kiến nghị của người dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022, tại PH2 (VPUB, P.NV ch/bị ND)

* Tại PH1, Đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì họp:

- 8g: Nghe UBND Phường 8 báo cáo về việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại một phần khu đất thuộc thửa 57 tờ bản đồ số 22 Phường 8.

Mời: P.QLĐT, VPĐKĐĐ CNTB, P.TNMT, P.TP, Đội TTĐB

- 8g45: Nghe các đơn vị báo cáo về điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại khu đất nằm giữa nhà số 1073/54 và 1073/56 đường CMT8, phường 7

Mời: P.QLĐT, P.TCKH, P.TNMT, UBND P7

-9g15: Nghe Phòng TCKH báo cáo đề xuất về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công.

Mời: P.TP, P.TNMT, P.QLĐT, P.GDĐT, P.KT, BQLDA, P.VHTT, TTQ, Cty DVCI

-10g: Nghe Phòng TNMT báo cáo chi tiết liên quan đến công tác tham mưu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận

Mời: P.TCKH, P.TP, Cty DVCI       

*14g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long chủ trì họp Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở quận 9 tháng đầu năm 2022 tại HTQU

Mời: Thành viên Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở quận; Bí thư Đảng ủy 15P (Ban DVQU ch/bị ND, TM)

* Tại HT1, Đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì họp:

-14g: Làm việc với Sở ngành Thành phố liên quan đến dự án cải tạo kênh A41, phường 4 (Các đơn vị cùng ch/bị ND, VPUB/Q phát hành GM)

Mời: SXD, SQHKT, STNMT, SGTVT, P.TNMT, P.QLĐT, BQLDA, BBTGPMB, BTCD, UBND P4.

- 15g30: Nghe P.QLĐT báo cáo về Đồ án nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất tái định cư tại chỗ thuộc Dự án xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn- đường Cộng Hòa, quận Tân Bình.

Mời: P.TNMT, Ban BTGPMB, UBND P13

 

 

 

 

Thứ  Tư

26/10

*8g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), TTUB Q (đ/c Lê Thị Thu Sương), lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy dự hội nghị chuyên đề “Giải pháp tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân tham gia Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc” năm 2022, tại Nhà Văn hóa phường 13 Q.TB (40/19D Ấp Bắc, P13, Q.TB).

Mời: Đại diện lãnh đạo MTTQVN, các tổ chức CT-XH; P.TCKH; Ban Tư vấn VH-XH UB.MTTQVN/Q; Thường trực Đảng ủy, Ban TT.UBMTTQVN; Ban Công tác Mặt trận 117 Khu phố (MTTQU/Q ch/bị ND, TM)

* 8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi họp Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử, quận tại HT1 (P VHTT/bị ND)

Mời: Thành viên Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử , UBND 15P

* Tại PH1, đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì họp:

- 8g: Làm việc với 02 tổ chức liên quan đến dự án cải tạo kênh A41, phường 4(Các đơn vị cùng ch/bị ND, VPUB/Q  gửi GM)

Mời: P.TNMT, P.QLĐT, BQLDA, BBTGPMB, BTCD, UBND P4.

- 9g30: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án chung cư 251 đường Hoàng Văn Thụ, P2 (VPUB/Q gửi GM)

Mời: Thành viên Hội đồng

- 10g: Làm việc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Bình liên quan đến việc chi trả hỗ trợ việc tạm cư của bà Vũ Thị Bích Nga chung cư 251 đường Hoàng Văn Thụ, Phường 2.

Mời: BBTGPMB, Cty DVCI, UBND P2

*14g: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương chủ trì Hội nghị Đảng ủy Doanh nghiệp quận tháng 10/2022 tại Phòng họp các ban Quận ủy (ĐUDN/Q ch/bị ND, TM)

 

*15g: TTQU họp Chi bộ Văn phòng Quận ủy tại phòng họp BTVQU

 

 

* Tại HT1, đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì:

-14g: Hop triển khai kế hoạch kiểm tra hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

Mời: Đ/c Thái Thị Lan Chi (PCT/Q), các phòng ban chuyên môn, UBND 15P.

-15g30: Làm việc với TAND Thành phố về xây dựng trụ sở TAND/Q  (TAND quận ch/bị ND)

Mời: TAND/Q, TP.TC-KH, TP.QLĐT, TP.TNMT

*14g: Đ/c Trương Tấn Sơn kiểm tra công trình xây dựng

 

* Tại PH1 Đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì họp:

-15g: Nghe P.TNMT báo cáo việc giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Lương Tú về cập nhật giảm diện tích trên thuộc thửa 404, tờ bản đồ số 1, P15

Mời: P.QLĐT, P.TP, VPĐKĐĐ,  UBND P15.

-16g: Nghe báo cáo tình hình rác thải tại khu đất trống tiếp giáp trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, phường 4.

 Mời: P.TNMT, P.QLĐT, P.TCKH, BBTGPMB, DVCI, UBNDP4P.

Thứ  Năm

27/10

*8g: Họp BTVQU lần thứ 108 tại Hội trường Quận ủy

 

*Đ/c Thái Thị Lan Chi đi kiểm tra trật tự lòng lề đường trên địa bàn quận

 

*10g: Đ/c Trương Tấn Sơn họp giải quyết đơn, tại PH1 (Ban TCD ch/bị ND, TM)

 

 

*14g: TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà), TTUB dự Hội nghị Ngày Pháp luật 9/11 trong lực lượng vũ trang quận Tân Bình năm 2022, tại HT LĐLĐ/Q.TB (số 2F Nguyễn Hiến Lê, Phường 13)

*14g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), đ/c Nguyễn Ngọc Phú dự hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quy định 1374, tại HTQU

Mời: Quận ủy viên, Trưởng các Ban cơ quan chuyên môn, giúp việc của Quận uỷ, Trưởng các Phòng ban cơ quan, đơn vị thuộc UBND quận, Đại điện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Đoàn thể quận, Thành viên Tổ Công tác 1374 quận, Tổ Công tác 1374 cơ sở (Cơ quan UBKTQU ch/bị ND, TM).

*14g: Đ/c Phạm Thị Thành dự họp Đảng ủy Phường 3

(Đảng ủy Phường 3 ch/bị ND, TM).

 

Thứ  Sáu

28/10

*8g: Đ/c Lê Hoàng Hà tiếp cán bộ, đảng viên, công dân theo Quy định số 2405-QĐ/TU và KH tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐNDTP, đơn vị bầu cử số 22, tại Phòng tiếp dân, trụ sở TTHC quận.

  • TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), TTUB (đ/c Lê Thị Thu Sương), đ/c Nguyễn Xuân Tiến họp Hội đồng thẩm định công trình biên soạn Lịch sử đảng bộ và Nhân dân Phường 10 (giai đoạn 2010 - 2020) tại Phòng họp BTVQU

Mời: Thành viên hội đồng thẩm định (Ban TGQU phối hợp NXB Quân đội Nhân dân ch/bị ND, TM)

Tại HT1, đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì:

- 8g: Nghe P.QLĐT báo cáo về sự phù hợp quy hoạch đối với Phương án xử lý quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế tại khu đất số 253 đường Hoàng Văn Thụ, Phường 2

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.TNMT, P.TCKH, CAQ, Đội TTĐB, UBND P2

- 9g: Nghe P.QLĐT báo cáo về sự phù hợp quy hoạch đối với Phương án xử lý quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế tại khu đất tiếp giáp đường Tân Sơn, Phường 15.

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.TNMT, P.TCKH, CAQ, Đội TTĐB, UBND P15

*10g: Đ/c Nguyễn Bá Thành đi khảo sát thực địa tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, phường 4

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.QLĐT, UBND P4

 

*18g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), TTUB (đ/c Lê Thị Thu Sương), lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy dự liên hoan văn nghệ các tôn giáo và đồng bào dân tộc quận Tân Bình lần thứ X năm 2022 tại Nhà VHLĐ/Q.TB (số 2F Nguyễn Hiến Lê, phường 13, quận Tân Bình).

Tại HT1, đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì:

- 14g: Nghe báo cáo đề xuất xác định mép bờ cao kênh Hy Vọng, Phường 15 (VPUB/Q phát hành GM)

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), SXD, Ban QLDAĐTXD HTĐT, Đơn vị tư vấn, P.QLĐT, UBND P15

-15g: Nghe báo cáo về dự án cải tạo Mương Nhật Bản, phường 2.

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), PQLĐT, BQLDA, BBTGMPB, UBND P2.

*14g: TTUB dự  HN tập huấn một số nội dung cơ bản quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại HT TTHC/Q (PNV chbị ND, TM)

 

 

Thứ Bảy

29/10

* TTUB (đ/c Trương Tấn Sơn) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận.

*18g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), TTUB (đ/c Lê Thị Thu Sương), lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy dự liên hoan văn nghệ các tôn giáo và đồng bào dân tộc quận Tân Bình lần thứ X năm 2022 tại Nhà VHLĐ/Q (số 2F Nguyễn Hiến Lê, P13, Q.TB)(MTTQ/Q ch/bị ND, TM)

 

Chủ nhật

30/10

* TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long) ứng trực tại Trung tâm Hành chính quận.

 

*18g30: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy dự Ngày hội “Tân Bình trong trái tim tôi” lần 7 năm 2022 và họp mặt kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 -15/10/2022) tại Nhà Văn hóa Phường 13 (số 40/19A Ấp Bắc, phường 13, quận Tân Bình)(Hội LHTN Việt Nam quận ch/bị ND, TM)

 

 

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 06/12/2022)

Liên kết Website Liên kết Website