Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 43, năm 2022 (từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

17/10

* 7g25: Chào cờ đầu tuần.

*8g: Họp TTQU tại phòng họp BTVQU.

*9g: Đ/c Lê Thị Thu Sương dự buổi kiểm tra, sát hạch tiếp nhận cán bộ cấp xã vào làm công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chức danh Văn phòng – Thống kê Ủy ban nhân dân Phường 11 tại PH 2 (P.NV ch/bị ND, TM)

 

*14gTTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), TTUB (đ/c Lê Thị Thu Sương)  họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, tại HT TTHC/Q (Hội LHPN/Q ch/bị ND, TM).

*14g: Họp Thường trực UBND quận, tại HT1 (VPUB ch/bị ND, TM).

*14gĐ/c Nguyễn Xuân Tiến chủ trì họp (lần 3) về biên soạn Bản tin quận và kế hoạch tổ chức hội thi “Tân Bình trong trái tim tôi” lần 7, tại Phòng họp các Ban Quận ủy.  (Ban Tuyên giáo ch/ bị ND, TM).

Mời: P.VHTT, TT.VHTT và lãnh đạo, công chức Ban Tuyên giáo.

 

 

Thứ Ba

18/10

* 8g: TTQU, TTUB (đ/c Lê Thị Thu Sương) dự ĐH toàn thể Hội người mù quận TB lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027, tại trụ sở UBND P10.

* 8g: TTUB (đ/c Nguyễn Bá Thành) dự HN trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XV tại  HT1.

Mời: Chủ tịch UBMTTQVN/Q, Trưởng các phòng ban chuyên môn; CT.UBND 15P, CT.UBMTTQ VN 15P.

* 8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi đi kiểm tra công tác trật tự lòng lề đường trên địa bàn quận

* Tại PH1, đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì:

- 8g: Nghe UBND Phường 8 báo cáo về việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại một phần khu đất thuộc thửa 57 tờ bản đồ số 22 Phường 8.

Mời: P.QLĐT, VPĐKĐĐ CNTB, P.TNMT, P.TP, Đội TTĐB

- 10g: Tiếp công dân

Mời: B.QLDA, B.BTGPMB, P.QLĐT, P.TNMT, UBND P4, Ban TCD/Q.

 

*14gTTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), TTUB (đ/c Thái Thị Lan Chi) dự họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2022) và tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2022, tại Nhà VHLĐ/Q.TB (Ban DVQU ch/bị ND, TM).

*14g: Đ/c Lê Thị Thu Sương dự HN tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách giảm nghèo 15P và 117 Trưởng KP, tại HT1 (NHCSXH/Q ch/ bị ND)

Mời: Cán bộ chuyên trách giảm nghèo 15 phường và 117 Trưởng KP.

*  Tại PH1, đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì:

- 14g: Nghe P.QLĐT báo cáo về sự phù hợp quy hoạch đối với Phương án xử lý quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế tại khu đất số 253 đường Hoàng Văn Thụ, Phường 2

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.TNMT, P.TCKH, CAQ, Đội TTĐB, UBND P2

- 14g30: Nghe P.QLĐT báo cáo về sự phù hợp quy hoạch đối với Phương án xử lý quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế tại khu đất tiếp giáp đường Tân Sơn, Phường 15.

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.TNMT, P.TCKH, CAQ, Đội TTĐB, UBND P15

* 15g: Đ/c Trương Tấn Sơn họp giải quyết đơn, tại PH1 (Ban TCD/Q ch/bị ND, GM)

Thứ  Tư

19/10

* 8g: Đ/c Lê Hoàng Hà, đ/c Nguyễn Bá Thành dự Hội đồng NVQS quận, tại Trụ sở BCHQS/Q(BCHQS ch/bị ND, TM).

* 8g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), TTUB (đ/c Lê Thị Thu Sương) dự HN sơ kết 5 năm Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” trên địa bàn quận Tân Bình (giai đoạn 2017-2022), tại HT1 (Hội LHPN/Q ch/bị ND, VPUB/Q ch/bị TM).

Mời: LĐ.BDVQU, TT.UBMTTQVN/Q, Th/v BCĐ 938/Q, Th/v BCĐ 938/P và CT.HLHPN 15P.

* Tại PH1, Đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì họp:

- 8g: Đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì họp Hội đồng thẩm định  nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị liên quan đến quy hoạch 1/500 khu tái định cư thuộc phường 13

Mời: Thành viên Hội đồng

- 8g45: Nghe các đơn vị báo cáo về điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại khu đất nằm giữa nhà số 1073/54 và 1073/56 đường CMT8, phường 7

Mời: P.QLĐT, P.TCKH, P.TNMT, UBND P7

-9g15:Nghe Phòng TCKH báo cáo đề xuất về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công.

Mời: P.TP, P.TNMT, P.QLĐT, P.GDĐT, P.KT, BQLDA, P.VHTT, TTQ, Cty DVCI

-10g: Nghe Phòng TNMT báo cáo chi tiết liên quan đến công tác tham mưu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận

Mời: P.TCKH, P.TP, Cty DVCI       

*14g:  Họp Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 107 tại Hội Trường Quận ủy.

*13g30: TTQU, TTUB (đ/c Thái Thị Lan Chi) dự hội nghị đối thoại và kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp,  tại  Nhà hàng ADORA (431 HVT, P4, Q.TB) (P.KT ch/bị ND, TM)

Mời:  UB.MTTQ/Q, Ban DVQU, Ban TGQU, LĐLĐ, CAQ. P.TCKH, PKT, PLĐTBXH, PVHTT, PQLĐT, PTNMT, PNV, PYT, PGĐT, VPUB, HDN, CCT, BHXHQ, UBND 15P, BQL các chợ.

 

Thứ  Năm

20/10

* 8g: TTQU, TTUB dự Hội nghị liên quận Khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, thảo luận việc tổng hợp kiến nghị về rà soát, kết nối, điều chỉnh quy hoạch phục vụ công tác điều chỉnh quy hoạch chung của Thành phố, tại HT1 (TTUB/Q chỉ đạo ch/bị ND; VPQU phát hành TM).

Mời: Đại diện Ban GĐ Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM; Đại diện Ban Giám đốc Viện Quy hoạch Xây dựng TP.HCM; Bí thư, Chủ tịch, TT.UBND các quận trong Khu vực.

* 8g: Đ/c Lê Thị Thu Sương dự HN tổng kết công tác BHYT HSSV năm 2021-2022, triển khai thực hiện BHYT HSSV  năm 2022 – 2023, tại HTQU (BHXH/Q ch/bị ND, TM).

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long chủ trì họp Đảng ủy Cơ quan đảng, đoàn thể quận, tại PH.BTVQU.

Mời: ĐUV, UV.UBKTĐU, BT chi bộ trực thuộc ĐU.

* 14g: Đ/c Nguyễn Bá Thành nghe báo cáo một số nội dung về Dự án Kênh A41 tại HT1.

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT), GĐ.B.QLDA, Tr.B.BTGPMB, Tr.P.QLĐT, Tr.P.TNMT, CT.UBND P4, Phó CVP.UB/Q.

*14g:  Đ/c Lê Thị Thu Sương dự Lễ kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống công tác dân vận của đảng, tuyên dương điển hình dân vận khéo năm 2022 và Chung kết hội thi "Noi gương và tiếp bước" tại HT TTHC/Q.

Mời: đại diện các cơ quan tham mưu giúp việc Quận ủy, đảng viên, CCVC thuộc Đảng bộ CQCQ quận.

* 14g: Đ/c Thái Thị Lan Chi nghe báo cáo tiến độ thực hiện KH xây dựng đô thị thông minh và 1 số chỉ tiêu, nhiệm vụ CCHC năm 2022, tại PH1 (VPUB, P.NV ch/bị ND)

* 15g: Đ/c Trương Tấn Sơn dự Lễ bàn giao đợt 1 diện tích khoảng 14,757 ha đất quốc phòng thực hiện dự án Nhà ga hành khách T3 theo Nghị quỵết số 93/NQ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ tại Sư đoàn bộ F370, số 18D đường Cộng Hòa, Phường 4, quận Tân Bình.

* 16g: Đ/c Nguyễn Bá Thành đi khảo sát thực địa tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, phường 4

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.QLĐT, UBND P4

 

Thứ  Sáu

21/10

* 8g: Đ/c Lê Hoàng Hà tiếp cán bộ, đảng viên, công dân theo Quy định số 2405-QĐ/TU và KH tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐNDTP, đơn vị bầu cử số 22, tại Phòng tiếp dân, trụ sở TTHC quận.

* 8g: BTVQU dự hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo quận với đại biểu các dân tộc, các tôn giáo năm 2022, tại HT1 (UB.MTTQVN/Q ch/bị ND, TM)

 

* 8g: BTVQU dự hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, Thành ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tại HTQU.

- Thành phần tham dự: Đại diện TTQU; các QUV; LĐ các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc QU; LĐ Cơ quan UB.MTTQVN và Trưởng các tổ chức CT - XH quận; Trưởng các phòng ban chuyên môn quận; BT, PBT các đảng ủy, chi ủy cơ sở (BTCQU ch/bị ND, chương trình hội nghị; VPQU ch/bị HT, phát hành TM).

* 8g: Đ/c Trương Tấn Sơn kiểm tra công trình xây dựng

* 09g: Đ/c Nguyễn Bá Thành đối thoại, tại PH1.

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT), Chánh TTra/Q, GĐ.B.QLDA, Tr.B.BTGPMB, Tr.P.QLĐT, Tr.P.TNMT, CT.UBND P4, Ban TCD/Q.

*14g: Hội nghị thông tin thời sự tháng 10, chuyên đề: “Tình hình biển đông và tư duy, chiến lược bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong giai đoạn hiện nay”, “Thông tin tình hình phát triển KT-VH-XH của quận trong 9 tháng đầu năm 2022”, tại Trung tâm chính trị Q.TB (BTGQU ch/bị ND, TM).

- Thành phần tham dự: BTVQU; CTUBND/Q; QUV; LĐ các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Quận ủy; LĐ các Phòng, Ban chuyên môn thuộc UBND/Q; LĐ UB.MTTQVN và các tổ chức CT-XH quận; báo cáo viên quận;  BT, PBT, cấp ủy viên các đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc quận; CT, PCT UBND 15 Phường; Bí thư Đảng bộ Bộ phận và các chi bộ trực huộc Đảng bộ cơ sở trong toàn quận.

* 14g: Đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì Hội nghị tổng kết công tác diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự cấp phương năm 2022, tại HT BCHQS/Q (Ban CHQS/Q ch/bị ND, TM)

* 18g30: TTQU, TTUB (đ/c Lê Thị Thu Sương) dự Hội nghị Tổng kết chương trình phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh – Hội Liên hiệp Phụ nữ - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận. Trong thực hiện phong trào Cựu chiến binh gương mẫu, Phụ nữ tích cực, Thanh niên xung kích  giai đoạn 2020-2022, tại Nhà VHLĐ/Q

 

Thứ Bảy

22/10

* TTUB (đ/c Nguyễn Bá Thành) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận.

* 8g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long) dự vòng chung kết hội thi kể chuyện gương điển hình “Dân vận khéo” lần 1 – năm 2022 chủ đề “Gương sáng quanh tôi”, tại Nhà VHLĐ/Q.

Mời: Lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Thường trực Quận ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Quận ủy, Phòng Nghiệp vụ Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận. Các đơn vị dự thi.

 

 

Chủ nhật

23/10

* TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà) ứng trực tại Trung tâm Hành chính quận.

* 8g: Hội nghị trao tặng học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2022 – 2023,  tại HT UB. MTTQ VN/Q, 154 Trường Chinh, P12. (UB. MTTQ VN/Q ch/bi ND, TM).

 

 

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 06/12/2022)

Liên kết Website Liên kết Website