Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 42, năm 2022 (từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

10/10

* 7g25: Chào cờ đầu tuần.

* 8g: Họp TTQU tại Phòng họp BTVQU

 

* 8g: Đ/c Lê Thị Thu Sương trao quyết định cán bộ, tại PH2 (P.NV ch/bị ND, TM)

 

*8g15: Đ/c Thái Thị Lan Chi tiếp Đoàn Kiểm tra BCH PTDS, PCTT và TKCN TP,  tại  HT 1 (PKT và các đơn vị ch/ bị ND)

Mời: Thành viên BCH PTDS, PCTT và TKCN /Q, Chủ tịch UBND 15 P.

*9g: Đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận cán bộ cấp xã vào làm công chức không giũ chức vụ lãnh đạo, quản lý năm 2022 chức danh VP-TK UBND P11 tại PH 2 (P.NV ch/bị ND, TM)

* Tại PH1, đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì thông báo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CT số 24-CT/TU:

- 9g: đối với UBND P7,

- 9g30: đối với Cty TNHH MTV DVCI,

- 10g30: đối với Phòng TCKH và Phòng TNMT

*14g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long họp Hội đồng Lương Cơ quan đảng, mặt trận, đoàn thể quý 4/2022 tại Phòng họp Ban Thường vụ Quận ủy.

Mời: Thành viên Hội đồng Lương Cơ quan đảng, mặt trận, đoàn thể quận

 * 14g: Đ/c Nguyễn Bá Thành nghe báo cáo một số nội dung về Dự án Kênh A41 tại HT1.

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT), Chánh TTra/Q, GĐ.B.QLDA, Tr.B.BTGPMB, Tr.P.QLĐT, Tr.P.TNMT, CT.UBND P4, Phó CVP.UB/Q, Ban TCD/Q.

*15g30: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long) - TTUB (đ/c Thái Thị Lan Chi) – UB.MTTQVN/Q đi thăm các Doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (P.TCKH ch/bị ND, quà; VPUB ch/bị xe)

Mời: Ban DVQU, P.TCKH, P.LĐTBXH, P.KT, CCT, BHXH, Hội Doanh nghiệp, VPUB/Q.

* Đ/c Phạm Thị Thành, đ/c Trần Đức Phương cùng các thành viên tổ kiểm tra theo Kế hoạch số 156-KH/BCĐ ngày 13/9/2022 của Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo quận kiểm tra việc thực hiện công tác tôn giáo

Thời gian:

- 13g30: Kiểm tra tại Đảng ủy Phường 12.

- 15g: kiểm tra tại Đảng ủy Phường 10

Mời: Đ/c Nguyễn Thị Điệp (PNV), đ/c Huỳnh Thị Kim Ngân (CA/Q), tập thể Đảng ủy Phường 12, tập thể Đảng ủy Phường 10).

 

Thứ Ba

11/10

*8g: Đ/c Nguyễn Ba Thành, đ/c Trương Tấn Sơn dự họp về một nội dung, tại Thành ủy.

* 10g: Đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì Nghe UBND P13 báo cáo kết quả lấy ý kiến về  nhiệm vụ quy hoach khu tái định cư dự án đường nối đường Trần Quốc Hoàn – đường Cộng Hòa, tại PH1

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.QLĐT, P.TNMT, BBTGPMB

*8g: Đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì họp BĐD HĐQT NHCSXH quý IV/2022 tại PH2 (PGD NHCSXH/Q ch/bị ND).

Mời: Hội CCB (đ/c Trần Văn Tuyến), Hội LHPN (đ/c Đỗ Thị Ngọc Lan), QĐ (đ/c Phan Lê Huy Hoàng), P.TCKH (đ/c Lê Kim Thanh), P.LĐTB&XH (đ/c Lê Thị Ánh Thủy), CVP.UBND (đ/c Đoàn Văn Đủ), CT.UBND 15P.

*8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi dự khai mạc Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2022, tại HT1 (VP.UBND/Q ch/bị ND)

Mời: Thủ trưởng các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp; CT.UBND 15P; Cán bộ phụ trách KSTTHC VPĐKĐĐ CNTB, các phòng ban và UBND 15P.

*8g30: Đ/c Thái Thị Lan Chi tham dự Hội nghị kết nối với chủ đề "đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ" tại Ngân hàng NN chi nhánh TP-HCM.

*8g: TTUB dự hội nghị trực tuyến triển khai KH số 513/KH – BCA - C07 ngày 07/10/2022 của Bộ Công an, tại  CA/Q.

* 14g: Họp Thường trực UBND quận, tại PH2 (VPUB ch/bị ND, GM).

*14g: TTUB dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2022 tại HT1 (VP.UBND/Q ch/bị ND)

Mời: Thủ trưởng các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp; CT.UBND 15P; Cán bộ phụ trách KSTTHC VPĐKĐĐ CNTB, các phòng ban và UBND 15P.

 

Thứ  Tư

12/10

* 8g: Hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến thông báo nhanh kết quả hội nghị TW6, điểm cầu tại HTQU và cơ sở (VPQU phát hành TM)

*9g: TTQU (Đ/c Nguyễn Hoàng Long), lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy tham dự hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học năm học 2021 - 2022, triển khai kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022 – 2023 tại Phòng chiếu phim – Nhà Thiếu nhi quận Tân Bình (Quận đoàn ch/bị ND,TM).

* 8g: Đ/c Trương Tấn Sơn họp giải quyết đơn tại PH2 (Ban TCD/Q ch/bị ND, GM)

* 9g: Đ/c Nguyễn Bá Thành đối thoại, tại PH1.

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT), Chánh TTra/Q, GĐ.B.QLDA, Tr.B.BTGPMB, Tr.P.QLĐT, Tr.P.TNMT, CT.UBND P4, Ban TCD/Q.

*8g: TTUB dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 tại HT1 (VP.UBND/Q ch/bị ND)

Mời: Thủ trưởng các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp; CT.UBND 15P; Cán bộ phụ trách KSTTHC VPĐKĐĐ CNTB, các phòng ban và UBND 15P.

*8g: TTQU - TTUB (đ/c Thái Thị Lan Chi) – UB.MTTQVN/Q đi thăm các Doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (P.TCKH ch/bị ND, quà; VPUB ch/bị xe)

Mời: Ban DVQU, P.TCKH, P.LĐTBXH, P.KT, CCT, BHXH, Hội Doanh nghiệp, VPUB/Q.

 

*14g: TTQU - TTUB (đ/c Thái Thị Lan Chi) – UB.MTTQVN/Q đi thăm các Doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (P.TCKH ch/bị ND, quà; VPUB ch/bị xe)

Mời: Ban DVQU, P.TCKH, P.LĐTBXH, P.KT, CCT, BHXH, Hội Doanh nghiệp, VPUB/Q.

*14g: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương tham dự trao Nhà tình thương của Đảng ủy Doanh nghiệp quận tại Số 118/14/3A Trần Văn Quang, P10, Q.TB (ĐUDN quận ch/bị ND, TM).

 

Thứ  Năm

13/10

*8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì làm việc với P.TCKH  về  công tác quản lý Nhà nước đối với các Hợp tác xã trên địa bàn quận tại  PH 2 (P.TCKH ch/bị ND)

Mời: P. TCKH, PKT, PTNMT, PQLĐT, UBND 15P.

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Bá Thành họp với Sở, ngành TP về Dự án Kênh A41, tại HT1.

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT); Chánh TTra/Q, GĐ.B.QLDA, Tr.B.BTGPMB, Tr.P.QLĐT, Tr.P.TNMT, CT.UBND P4, Phó CVP.UB/Q, Ban TCD/Q.

*14g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì làm việc với các đơn vị  về công tác tổ chức Đối thoại – Kết nối Doanh nghiệp – Ngân hàng tại  PH 1 (P.KT, P.TC-KH và các đơn vị ch/bị ND)

Mời: PKT, P. QLĐT, PTCKH, P. VHTT, PGDĐT.

*16g: Đ/c Trương Tấn Sơn làm việc với ACV, Quân chủng PKKQ và các đơn vị liên quan về  Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3, tại PH2 (VP UBND/Q ch/bị giấy mời)

 

Thứ  Sáu

14/10

*8g: Đ/c BTQU tiếp cán bộ, đảng viên, công dân theo Quy định số 2405-QĐ/TU và KH tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐNDTP, đơn vị bầu cử số 22 tại Phòng tiếp dân, trụ sở TTHC quận.

*8g: Họp Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 106, tại HTQU

*8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì làm việc với các đơn vị về  công tác tổ chức hội chợ  tại  PH2 (P.KT ch/bị ND)

Mời: P. TCKH, PKT, P. VHTT, TT.VH-TT.

*8g: Đ/c Trương Tấn Sơn dự buổi làm việc, thống nhất giữa Ban Giao thông với Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng và 16 đơn vị quân đội bị ảnh hưởng, liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, bàn giao - tiếp nhận đất quốc phòng trong phạm vi Dự án xây dựng đường nối từ đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa, quận Tân Bình. tại PH1 (VP UBND/Q ch/bị giấy mời)

* 14g: Họp Thường trực UBND quận, tại HT1 (VPUB ch/bị ND, GM).

* 14g: Đ/c Trương Tấn Sơn dự họp về báo cáo tiến độ kết quả thực hiện DA nhà ga T3 và dự án đường nối Trần Quốc Hoàn, tại UBND/TP.

*13g30: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương tham dự hoạt động về nguồn gắn với trao đổi nghiệp vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Ngành tổ chức xây dựng Đảng tại Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi.

 

Thứ Bảy

15/10

*8g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), TTUB (đ/c Thái Thị Lan Chi), lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy tham dự Ngày hội nữ công nhân, viên chức lao động, tại Nhà VHLĐ/Q (Liên đoàn lao động quận ch/bị ND, TM).

*9g: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương chủ trì Lễ ra mắt Chi bộ Hội Doanh nghiệp quận tại Số 215 Trường Chinh, P12, Q.TB (ĐUDN quận ch/bị ND, TM).

*8g: TTUB (đ/c Lê Thị Thu Sương) dự Hội nghị “Ngày pháp luật Việt Nam – 9/11” năm 2022 trên địa bàn quận tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng - số 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4 (P.TP ch/bị ND, VP UB ch/bị TM).

* TTUB (đ/c Lê Thị Thu Sương) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận.

 

Chủ nhật

16/10

* TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long) ứng trực tại Trung tâm Hành chính quận.

*8g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại hội trường Thành phố (số 111 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Võ Thị Sáu, quận 3)

 

 

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 06/12/2022)

Liên kết Website Liên kết Website