Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 40, năm 2022 (từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

26/9

* 7g25: Chào cờ đầu tuần.

*8g: Họp TTQU tại Phòng họp BTVQU

 

*8g30: Đ/c Thái Thị Lan Chi dự họp góp ý dự thảo Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021 theo chỉ đạo của UBND/TP tại công văn số 3380/UBND-KT ngày 22/9/2022 của UBND/TP, tại Sở Tài chính.

Mời: P.TCKH cùng dự

 

*14g : Họp Tập thể UBND quận, tại HT1 (VPUB ch/bị ND, TM).

*15g30: Họp Thường trực UBND quận, tại HT1 (VPUB ch/bị ND, TM)

*14g: Đ/c Trương Tấn Sơn dự cuộc họp về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023, tại trụ sở UBND/TP.

*14g: Đ/c Phạm Thị Thành dự họp Đảng ủy Phường 3 (Đảng ủy Phường 3 ch/bị ND, TM).

 

 

Thứ Ba

27/9

*7g: TTQU, TTUB dự hội nghị chuyên đề “Kinh nghiệm và giải pháp củng cố, hoàn thiện hệ thống y tế cơ sở đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân” của Cụm thi đua 1 - Ban Tuyên giáo tại Hội trường Quận ủy

Mời: Trưởng ban, Phó trưởng ban, chuyên viên (phụ trách) Ban Tuyên giáo thành phố Thủ Đức, Quận 1, 3, 5, 10, Tân Bình; P.YT, TTYT, BVTB, Bí thư Đảng ủy 15P, Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch (phụ trách văn xã) UBND 15P; Trưởng TYT 15P (Ban TG ch/bị ND, TM)

*7g30:  TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), TTUB dự Hội thao trung đội Dân quân cơ động năm 2022, tại Sân Phòng Tham mưu Bộ tư lệnh Thành phố.

*8g: TTUB (đ/c Thái Thị Lan Chi) dự buổi giám sát của HĐND/TP về việc thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM đối với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở TTTT, tại Trụ sở HĐND-UBND/TP.

* Tại PH1, đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì:

- 8g: Họp giao ban tiến độ Dự án Metro 2.

Mời: P.TNMT, P.QLĐT, P.TP, P.TCKH, VP.ĐKĐĐ, Cty DVCI, Ban BTGPMB, Ban TCD, UBND P4, P5, P7, P11, P12, P14, P15.

- 8g45: Nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện các DA: xây dựng nhà ga hành khách T3, xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hoà, mở rộng Hoàng Hoa Thám, cải tạo đường Cộng Hòa, cải tạo kênh A41, cải tạo tuyến mương Nhật Bản

Mời: Ban BTGPMB, P.QLĐT, P.TNMT, Ban QLDA, UBND P2, P4, P12, P13, P.15 (các đơn vị cùng ch/bị ND).

*8g: Đ/c Phạm Thị Thành cùng các thành viên tổ 1 kiểm tra theo Kế hoạch số 131-KH/QCDC ngày 27/7/2022 của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở quận kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 tại Trường THCS Võ Văn Tần (Trường THCS Võ Văn Tần ch/bị ND).

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì họp nghe các đơn vị báo cáo liên quan đến dự án Kênh A4,  tại HT1

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT), Chánh TTra/Q, GĐ.B.QLDA, Tr.B.BTGPMB, Tr.P.QLĐT, Tr.P.TNMT, CT.UBND P4, Ban TCD/Q.

*14g: TTUB (đ/c Thái Thị Lan Chi) dự buổi giám sát của HĐND/TP về việc thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM đối với Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, tại Trụ sở HĐND-UBND/TP.

*14g: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến dự lễ bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị tại Trung tâm chính trị quận.

*14g: Đ/c Phạm Thị Thành cùng các thành viên tổ 1 kiểm tra theo Kế hoạch số 131-KH/QCDC ngày 27/7/2022 của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở quận kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 tại Trường THCS Phạm Ngọc Thạch (Trường THCS Phạm Ngọc Thạch ch/bị ND).

 

 

Thứ  Tư

28/9

*8g: TTUB (đ/c Trương Tấn Sơn) dự buổi giám sát của HĐND/TP về việc thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM đối với Sở QHKT, Sở TNMT, Sở Xây dựng, tại Trụ sở HĐND-UBND/TP.

 

 

*8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì họp với các đơn vị phòng ban và 15 phường về triển khai các nội dung trọng tâm công tác CCHC 3 tháng cuối năm tại HT1 (P.NV ch/bị ND).

Mời: Thành viên Ban Chỉ đạo, Thủ trưởng các phòng ban, Chủ tịch UBND 15P; Đại diện Công an quận, Chi cục thuế, BHXH, Văn phòng ĐKĐĐ CNTB

*8g: Đ/c Nguyễn Ngọc Phú chủ trì họp Ủy ban kiểm tra Quận ủy tại cơ quan UBKTQU.

*8g: Đ/c Phạm Thị Thành cùng các thành viên tổ 1 kiểm tra theo Kế hoạch số 131-KH/QCDC ngày 27/7/2022 của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở quận kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 tại Trường Tiểu học Thân Nhân Trung (Trường TH Thân Nhân Trung ch/bị ND).

 

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Bá Thành đối thoại, tại PH1.

Mời: Chánh TTra/Q, GĐ.B.QLDA, Tr.B.BTGPMB, Tr.P.QLĐT, Tr.P.TNMT, CT.UBND P4, Ban TCD/Q.

*14g: Đ/c Trương Tấn Sơn dự Hội thảo góp ý dự án Luật Thanh tra (sửa đổi), tại Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố

 

*14g: Đ/c Thái Thị Lan Chi cùng các thành viên tổ 2 kiểm tra theo Kế hoạch số 131-KH/QCDC ngày 27/7/2022 của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở quận kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 tại Trường Tiểu học Phan Huy Ích (Trường Tiểu học Phan Huy Ích ch/bị ND).

*14g: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương dự họp Đảng ủy Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Đảng ủy Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền ch/bị ND).

*14g: Đ/c Phạm Thị Thành cùng các thành viên tổ 1 kiểm tra theo Kế hoạch số 131-KH/QCDC ngày 27/7/2022 của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở quận kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 tại Trường Mầm non 7 (Trường Mầm non 7 ch/bị ND).

 

Thứ  Năm

29/9

*8g: Họp Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 104,  tại HTQU.

 

*8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi họp giải quyết đơn của ông Tôn Bình Thiện tại PH1.

Mời:  P.TCKH, UBND P3, Ban TCD/Q.

*10g: Đ/c Trương Tấn Sơn họp giải quyết đơn tại PH1 (Ban TCD/Q ch/bị ND, GM)

 

*14g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), UVBTVQU (đ/c Nguyễn Ngọc Phú) dự hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý III/2022 tại HTQU (UBKTQU ch/bị ND, TM).

*14g: Đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 quận, tại HT1 (CA/Q ch/bị ND, TM)

* 16g: Đ/c Nguyễn Bá Thanh nghe P.QLĐT báo cáo về điều chỉnh quy hoạch và kết nối giao thông dự án Tân Bình Apartment số 32 đường Hoàng Bật Đạt, P.15 tại HT1

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.TNMT, P.TP, Đội TTĐB,  UBND P15.

 

*14g: Đ/c Phạm Thị Thành, đ/c Trần Đức Phương cùng các thành viên tổ kiểm tra theo Kế hoạch số 156-KH/BCĐ ngày 13/9/2022 của Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo quận kiểm tra việc thực hiện công tác tôn giáo tại Đảng ủy Phường 3 (Đảng ủy Phường 3 ch/bị ND).

*15g30: Đ/c Phạm Thị Thành, đ/c Trần Đức Phương cùng các thành viên tổ kiểm tra theo Kế hoạch số 156-KH/BCĐ ngày 13/9/2022 của Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo quận kiểm tra việc thực hiện công tác tôn giáo tại Đảng ủy Phường 5 (Đảng ủy Phường 5 ch/bị ND).

 

Thứ  Sáu

30/9

*7g30:  Đ/c Nguyễn Bá Thành dự khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự cấp phường năm 2022, tại UBND Phường 4 (Ban CHQS chuẩn bị ND, TM)

 

*8g30: Đ/c Nguyễn Bá Thành đối thoại, tại PH1.

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT), Chánh TTra/Q, GĐ.B.QLDA, Tr.B.BTGPMB, Tr.P.QLĐT, Tr.P.TNMT, CT.UBND P4, Ban TCD/Q.

*8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi cùng các thành viên tổ 2 kiểm tra theo Kế hoạch số 131-KH/QCDC ngày 27/7/2022 của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở quận kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 tại Trường Tiểu học Phạm Văn Hai (Trường TH Phạm Văn Hai ch/bị ND).

*8g: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến chủ trì hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 9 tháng/2022 và Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của BCHTW về tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng tại HTQU.

Mời: TTQU, TTUB, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận; Bí thư đảng ủy, chi ủy cơ sở (Ban TG ch/bị ND, TM)

 

*8g: Đ/c Phạm Thị Thành, đ/c Trần Đức Phương cùng các thành viên tổ kiểm tra theo Kế hoạch số 156-KH/BCĐ ngày 13/9/2022 của Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo quận kiểm tra việc thực hiện công tác tôn giáo tại Đảng ủy Phường 10 (Đảng ủy Phường 10 ch/bị ND).

 

 

*10g30: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến chủ trì họp (lần 3) các đơn vị liên quan về chuẩn bị biên soạn Bản tin quận tại HTQU

Mời: P.VHTT, Trung tâm VH-TT, cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo QU (Ban BTG ch/bị ND, TM)

 

*15g: TTQU họp Chi bộ Văn phòng Quận ủy tại phòng họp BTVQU

*14g: Đ/c Nguyễn Bá Thành dự phiên họp đánh giá tình hình phát triển KT-XH 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 9 tháng cuối năm 2022 (Theo KH số 3396/KH -UBND ngày 23/9/2022 của UBND/TP), tại trụ sở UBND/TP.

*14g: Đ/c Thái Thị Lan Chi cùng các thành viên tổ 2 kiểm tra theo Kế hoạch số 131-KH/QCDC ngày 27/7/2022 của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở quận kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 tại Trường Mầm non 10 (Trường Mầm non 10 ch/bị ND)

* Tai PH1, đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì:

-14g: Nghe P.TNMT báo cáo việc giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Lương Tú về cập nhật giảm diện tích trên thuộc thửa 404, tờ bản đồ số 1, P15 Q.TB

Mời: P.QLĐT, P.TP, VPĐKĐĐ,  UBND P15.

-14g30: Nghe UBND P12 báo cáo về việc xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng đối với công trình xây dựng không phép tại địa chỉ 10 và 12 Nguyễn Thế Lộc, P12

Mời:  Đội TTĐB; P.TP; VPĐKĐĐ

-15g: Nghe Cty TNHH MTV DVCI báo cáo về việc tạm hoãn nộp tiền ngân sách thu quản lý vận hành lô J chung cư Bàu Cát 2 và chung cư Tân Trụ năm 2020-2021

Mời: P.TCKH

*14g: Đ/c Nguyễn Ngọc Phú dự hội nghị giao ban Quý III năm 2022, Cụm thi đua 1 Thành phố Quận uỷ Quận 3

*14g: Đ/c Phạm Thị Thành, đ/c Trần Đức Phương cùng các thành viên tổ kiểm tra theo Kế hoạch số 156-KH/BCĐ ngày 13/9/2022 của Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo quận kiểm tra việc thực hiện công tác tôn giáo tại Đảng ủy Phường 12 (Đảng ủy Phường 12 ch/bị ND).

Thứ Bảy

01/10

* TTUB (đ/c Trương Tấn Sơn) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận.

 

Chủ nhật

02/10

* TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long) ứng trực tại Trung tâm Hành chính quận.

 

 

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 06/12/2022)

Liên kết Website Liên kết Website