Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 39, năm 2022 (từ ngày 19/9/2022 đến ngày 25/9/2022)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

19/9

* Đ/c Lê Hoàng Hà tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 năm 2022, tại Trường Quân sự quân khu 7 (từ ngày 12/9 đến ngày 30/9/2022)

* 7g25: Chào cờ đầu tuần.

* 8g: Họp TTQU, tại PH Ban TVQU

 

 

*14g: Họp Thường trực UBND quận, tại HT1 (VPUB ch/bị ND, TM).

 

 

 

Thứ Ba

20/9

*8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi làm việc với Hội doanh nghiệp về 1 nội dung, tại PH1 (P.TCKH, VPUB ch/bị ND).

* Tại PH2, đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì họp:

- 8g: Nghe P.TNMT báo cáo việc giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Lương Tú về cập nhật giảm diện tích trên thuộc thửa 404, tờ bản đồ số 1, P15 Q.TB

Mời: P.QLĐT, P.TP, VPĐKĐĐ,  UBND P15.

- 8g30: Nghe P.QLĐT báo cáo về điều chỉnh quy hoạch và kết nối giao thông dự án Tân Bình Apartment số 32 đường Hoàng Bật Đạt, P.15.

Mời: P.TNMT, P.TP, Đội TTĐB,  UBND P15.

- 9g: Nghe P.QLDT báo cáo một số vướng mắc trong cấp phép xây dựng các công trình bị ảnh hưởng dự án Mêtrô số 2.

-9g30: Nghe P.QLĐT báo cáo việc lập nhiệm vụ quy hoach khu tái định cư dự án đường nối đường Trần Quốc Hoàn – đường Cộng Hòa.

Mời: Ban GT, P.TNMT, BBTGPMB, UBND P13

-10g: Nghe các đơn vị báo cáo phương án thu hồi mặt bằng số 3/1 Trường Sa, P3.

Mời: P.TP, P.TCKH, P.TNMT, UBND P3

 

*8g: Đ/c Phạm Thị Thành dự họp Đảng ủy Phường 5 (Đảng ủy Phường 5 ch/bị ND, TM)

 

*14g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), TTUB (đ/c Trương Tấn Sơn), lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy, Ban Tổ chức Quận ủy tham dự Hội nghị nhân dân quý III năm 2022 chủ đề “Giải pháp duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Phường sạch, xanh, thân thiện môi trường, Khu phố không xả rác ra đường và kênh rạch trên địa bàn quận” tại HT TTHC/Q

Mời: Đại diện các phòng, ban chuyên môn quận; Trưởng các tổ chức CT - XH quận; Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN 15P; Trưởng Khu phố và đại diện các Ban Công tác Mặt trận (MTTQ/Q ch/bị ND, TM).

*14g: Đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì Hội nghị tổng kết công tác Hè năm 2022 với chủ đề: “Thiếu nhi Thành phố vui hè an toàn, bổ ích”, tại HT1 (Quận đoàn ch/bị ND).

Mời: Thành đoàn, Lãnh đạo Ban DVQU, Th/viên BCĐ hè quận, UBND-Đoàn TN 15 phường.

*14g: Đ/c Thái Thị Lan Chi làm việc với Phòng Tài chính – Kế hoạch về Chương trình phối hợp hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn quận Tân Bình giai đoạn 2022-2026 tại PH1 (P.TCKH ch/bị ND)

Mời: P.TCKH , PKT, P.TNMT

 

Thứ  Tư

21/9

*8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì họp giải quyết kiến nghị của Phòng Kinh tế theo nội dung báo cáo số 163/BC-KT ngày 30/8/2022 (P.KT ch/bị ND), tại PH1

Mời: PKT, VPUB (CNTT)

 

*8g:  Đ/c Phạm Thị Thành dự hội nghị Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh quý III/2022 đánh giá kết quả thực hiện công tác hội 9 tháng đầu năm và triển khai công tác Quý IV năm 2022 tại Hội Cựu chiến binh Q.TB (Hội CCB/Q ch/bNDTM).

 

*14g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), TTUB (đ/c Thái Thị Lan Chi), lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy tham dự Hội nghị tổ chức ký kết Thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp ngành dệt may trong Dự án “Thúc đẩy đối thoại xã hội tại nơi làm việc và thương lượng tập thể hiệu quả trong ngành dệt may” trên địa bàn quận Tân Bình năm 2022 tại HT Nhà VHLĐ/Q.TB

Mời: Đảng ủy Doanh nghiệp Quận; đại diện Lãnh đạo P.LĐTB&XH; đại diện Lãnh đạo P.KT; đại diện Lãnh đạo BHXH quận (LĐLĐ/Q ch/bị ND, TM)

 

*14g:   Đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì hp Ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ dân sự "DT-22", tại BCH Quân sự quận (BCH/QS ch/bị ND, T M)

* 14g: Đ/c Trương Tấn Sơn dự họp tại Đảng ủy Phường 15.

*16g: Đ/c Lê Thị Thu Sương dự họp trực tuyến phòng chống dịch trên địa bàn Thành phố, tại HT1.

Mời: CAQ, Ban CHQS, TrP.YT, P.VHTT, P.LĐTB&XH, P.GD&ĐT, GĐ TTYT, Hội LHPN, LĐLĐ, QĐ, UBND 15P.

 

Thứ  Năm

22/9

*8g: Họp Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 103, tại HTQU.

*8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì họp với các đơn vị phòng ban và 15 phường về triển khai các nội dung trọng tâm công tác CCHC 3 tháng cuối năm tại PH1 (P.NV ch/bị ND).

Mời: Thành viên Ban Chỉ đạo, Thủ trưởng các phòng ban, Chủ tịch UBND 15P, Đại diện Công an quận, Chi cục thuế, BHXH, Văn phòng ĐKĐĐ CNTB

*10g: Đ/c Lê Thị Thu Sương tiếp Ban Đại diện HĐQT NHCSXH/TP kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Đại diện HĐQT NHCSXH quận Tân Bình, tại HT1 (PGD NHCSXH quận ch/bị ND).

Mời: Hội CCB (đ/c Trần Văn Tuyến), Hội LHPN (đ/c Đỗ Thị Ngọc Lan), QĐ (đ/c Phan Lê Huy Hoàng), P.TCKH (đ/c Lê Kim Thanh), P.LĐTB&XH (đ/c Lê Thị Ánh Thủy), CVP.UBND (đ/c Đoàn Văn Đủ), Chủ tịch UBND 15 phường.

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Bá Thành tiếp công dân, tại PH1.

* 15g30: Đ/c Nguyễn Bá Thành đối thoại, tại PH1.

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT), Chánh TTra/Q, GĐ.B.QLDA, Tr.B.BTGPMB, Tr.P.QLĐT, Tr.P.TNMT, CT.UBND P4, Ban TCD/Q.

*14g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì họp về việc chuẩn bị Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp trên địa bàn Q.TB tại PH2 (P.KT ch/bị ND, TM)

Mời: PKT, P. QLĐT, PTCKH, P. VHTT, PGDĐT, NHNN –CN.TPHCM Hội Doanh nghiệp, các ngân hàng thương mại

 

 

Thứ  Sáu

23/9

*8g30: Đ/c Nguyễn Hoàng Long làm việc với Chi ủy Chi bộ 20, thuộc Đảng ủy Phường 13 tại Phòng họp BTVQU (VPQU ch/bị TM)

Mời: Đại diện lãnh đạo UBKTQU, BTCQU,VPQU

* Tại HT1, đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì họp:

-8g: Nghe Văn Phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh Tân Bình báo cáo về công tác giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ.

Mời: P.TNMT, Đội TTĐB, P.QLĐT, P.TP, CCT, UBND 15P

- 9g30: Nghe các đơn vị báo cáo công tác xử lý ô nhiễm môi trường về tiếng ồn trên địa bàn quận.

Mời: P.TNMT, P.QLĐT, CA/Q, UBND 15P

*8g: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương triển khai công tác quy hoạch cán bộ khối trường học, tại HTQU.

Mời: Lãnh đạo P.NV; Lãnh đạo P.GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS công lập thuộc quận

 

* Tại PH2, đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì:

- 14g: Họp giao ban tiến độ Dự án Metro 2.

Mời: P.TNMT, P.QLĐT, P.TP, P.TCKH, VP.ĐKĐĐ, Cty DVCI, Ban BTGPMB, Ban TCD, UBND P4, P5, P7, P11, P12, P14, P15.

- 15g: Nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện các DA: xây dựng nhà ga hành khách T3, xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hoà, mở rộng Hoàng Hoa Thám, cải tạo đường Cộng Hòa, cải tạo kênh A41, cải tạo tuyến mương Nhật Bản

Mời: Ban BTGPMB, P.QLĐT, P.TNMT, Ban QLDA, UBND P2, P4, P12, P13, P.15 (các đơn vị cùng ch/bị ND).

 

Thứ Bảy

24/9

*7g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), TTUB, TT.UBMTTQ dự Lễ phát động và các hoạt động hưởng ứng Chương trình toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2022, tại Hồ bơi TT.VHTT (TT.VHTT ch/bị ND).

Mời: Sở VHTT, CAQ, Ban CHQS, QĐ, LĐLĐ, Hội CCB, Hội LHPN, ĐU-UBND 15 phường.

* TTUB (đ/c Nguyễn Bá Thành) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận.

* Đ/c Lê Thị Thu Sương tham gia Đoàn đại biểu Thành phố đi thăm cán bộ, chiến sĩ vùng 5 hải quân và nhân dân tại các đảo thuộc vùng biển Tây Nam năm 2022 (từ ngày 24/9/2022 đến ngày 01/10/2022).

 

 

Chủ nhật

25/9

* TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà) ứng trực tại Trung tâm Hành chính quận.

 

 

 

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 06/12/2022)

Liên kết Website Liên kết Website