Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 51, năm 2020 (từ ngày 14/12/2020 đến ngày 20/12/2020)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

14/12

* 8g: Họp TTQU, tại PH.BTVQU

 

*8g: Họp Thường trực HĐND, tại Phòng họp HĐND

Mời: UBND/Q (đ/c Thái Thị Lan Chi), UBMTTQVN/Q, Trưởng, Phó 02 Ban HĐND/Q, Chánh Văn phòng HĐND&UBND.

 

* 8g: Đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì họp kiểm điểm tập thể Đảng ủy CQCQ quận, tại PH2.

Mời: Đại diện các ban đảng Quận ủy; Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ trực thuộc

 

 *8g: Đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì họp nghe Công ty DVCI báo cáo công tác quản lý nhà nước đối với các mặt bằng thuộc sở hữu nhà nước hiện đang cho thuê trên địa bàn quận, tại PH1.

Mời: Cty DVCI, P.TCKH, P.QLĐT.

 

*10g: Đ/c Trương Tấn Sơn đi kiểm tra công trình xây dựng trên địa bàn quận.

 

* 14g: TTQU dự HN kiểm điểm Chi bộ VPQU, tại PH các ban Quận ủy.

 

*14g: Đ/c Trần Quốc Tuấn dự HN kiểm điểm Đảng ủy Phường 10, tại Đảng ủy Phường 10.

 

*14g: Hội ý TTUB quận, tại PH1 (VP.HĐND và UBND ch/bị ND, TM)

 

 

*14g: Đ/c Phạm Thị Thành dự kiểm điểm tập thể BTV Hội LHPN/Q, tại Hội LHPN/Q (Hội LHPN/Q ch/bị ND, TM)

 

 

*15g30: Đ/c Nguyễn Hoàng Long dự HN bàn về nội dung phối hợp công tác chuẩn bị tổ chức HN tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng tại Phòng họp A, Ban Tuyên giáo Thành ủy (127 Trương Định, P7, Q3)

 

Thứ ba

15/12

*8g: TTQU, TT.HĐND, TTUB, TT.UBMTTQ dự kỳ họp thứ 17 (kỳ họp thường lệ) Hội đồng nhân dân quận khóa X, NK 2016-2021, tại HT1 (từ ngày 15 đến  ngày 16/12/2020).

 

 

 

 

 

 

Thứ  tư

16/12

Đ/c Trương Tấn Sơn tham gia lớp hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị (từ ngày 16/12/2020 - 19/12/2020).

 

 

*14g: Họp Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 17, tại PH.BTVQU

 

*14g: TTUB (đ/c Thái Thị Lan Chi) đi thăm và tặng quà các đơn vị Quân đội nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam  (22/12/1994 - 22/12/2020) (VP.HĐND&UBND ch/bị quà, xe; BCHQS  quận cùng đi).

 

 

Thứ  năm

17/12

* 8g: Đ/c Lê Hoàng Hà chủ trì họp BCĐ công tác tôn giáo quận, tại PH các ban QU (Ban DVQU ch/bị ND, TM).

 

 

*8g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), TT.HĐND, TT.UBND (đ/c Lê Thị Thu Sương), TT.UBMTTQ thăm, tặng quà cán bộ hưu trí quân đội nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020) (2 đoàn) (P.LĐTB&XH ch/bị quà, VPQU, VP.HĐND&UBND ch/bị xe).

Mời: Hội CCB, Hội LHPN, QĐ, Ban CHQS, P.LĐTB&XH, ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ - Ban CHQS phường 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cùng tham gia.

 

*8g: Đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì họp nghe các đơn vị báo về việc cấp phép thành lập trường tiểu học Khai Nguyên và việc di dời tạm trường mầm non Việt Mỹ, tại PH1 (P.GD&ĐT, P.QLĐT ch/bị ND).

Mời: P.GD&ĐT, P.QLĐT, P.TNMT.

 

*8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi dự HN kiểm điểm Chi cục Thi hành án dân sự quận, tại CCTHADS/Q.

 

 

 

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long chủ trì họp BCĐ QCDCCS quý IV năm 2020, tại PH BTVQU (Ban DVQU ch/bị ND, TM).

 

* 14g: TTQU, TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TT.UBND (đ/c Thái Thị Lan Chi) dự HN tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND/TP đơn vị 22 sau kỳ họp 23 của HĐND/TP, tại UBND Phường 9 (MTTQ/Q ch/bị ND, TM).

 

*14g: Đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì họp về tiến độ dự án Metro số 2, tại PH1.

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.QLĐT, P.TNMT, P.TP, Thanh tra quận, Ban BTGPMB, Ban TCD, Bí thư - CT. UBND P4, 5, 7, 12, 14, 15.

 

*14g: Đ/c Lê Thị Thu Sương dự HN kiểm điểm Đảng ủy P12, tại Đảng ủy P12.

 

Thứ sáu

18/12

* 8g: Đ/c Lê Hoàng Hà dự họp kiểm điểm chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận, tại Viện kiểm sát nhân dân quận.

 

* 8g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), TTUB dự HN giao ban cấp ủy phụ trách công tác thanh niên lần 2 năm 2020, tại Điểm sinh hoạt văn hóa Phường 13 (Ban DVQU phối hợp VPQU, BTV QĐ ch/bị ND, TM).

 

* 8g: Đ/c Nguyễn Bá Thành dự HN kiểm điểm Đảng ủy P2, tại Đảng ủy P2.

 

*8g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) đi thăm và tặng quà các đơn vị Quân đội nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam  (22/12/1994 - 22/12/2020) (VP.HĐND&UBND ch/bị quà, xe; BCHQS  quận cùng đi).

 

* 8g: Đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì họp kiểm điểm tập thể Đảng ủy CQCQ quận (tiếp theo), tại PH2.

Mời: Đại diện các ban đảng Quận ủy; Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ trực thuộc

 

* 8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì họp nghe các đơn vị báo cáo về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn quận, tại PH2 (các đơn vị cùng ch/bị ND).

Mời: P.KT, P.TC-KH, P.TNMT, CCT và các Thành viên Tổ công tác thẩm định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn quận.

 

*14g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB (đ/c Thái Thị Lan Chi), đ/c Phạm Thị Thành dự HN sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 3/8/2015 của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động Ủy ban kiểm tra Công đoàn, tại HTB - Nhà VHLĐ/Q (số 2F Nguyễn Hiến Lê, P13 Q.TB) (LĐLĐ/Q ch/bị ND, TM).

 

*14g: Đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì họp họp về dự án khu đất CTCC, tại PH1.

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), CAQ, P.TNMT, P.TP, Ban BTGPMB, Ban QLDAĐTXD KV, UBND P6.

 

*14g: Đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì họp thông qua kết quả kiểm tra công tác xây dựng Phường VMĐT, phúc tra Khu dân cư văn hóa và thực hiện tiêu chí về xây dựng, công nhận Tuyến đường văn minh - mỹ quan đô thị năm 2020 tại 15 phường, tại PH.HĐND  (P.VHTT ch/bị ND).

Mời: Th/viên BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” quận

 

* 14g: Đ/c Thái Thị Lan Chi dự HN triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2021 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tại HT Thành ủy.

 

*14g: Đ/c Nguyễn Ngọc Phú dự hội nghị kiểm điểm Đảng ủy phường 14, tại Đảng ủy phường 14 (Đảng ủy P14 ch/bị ND, TM)

 

Thứ bảy

19/12

* TTUB (đ/c Nguyễn Bá Thành) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận

 

 

Chủ nhật

20/12

* TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà) ứng trực tại Trung tâm Hành chính quận

 

 

 

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 23/01/2021)

Liên kết Website Liên kết Website