Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 50, năm 2020 (từ ngày 07/12/2020 đến ngày 13/12/2020)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

07/12

* 8g: TTQU làm việc với các ban QU, UBKTQU, VPQU, tại PH BTVQU.

Mời: Trưởng các Ban Quận ủy

 

* 9g30: Họp TTQU, tại PH.BTVQU

 

 

*8g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB (đ/c Nguyễn Bá Thành,    đ/c Lê Thị Thu Sương), TT.UBMTTQ/Q dự kỳ họp thứ hai mươi ba (kỳ họp thường lệ) HĐND/TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại HT thành phố (số 111 Bà Huyện Thanh Quan, P7, Q3).

 

 

* 8g: TTUB (đ/c Trương Tấn Sơn) trao Quyết định khen thưởng đột xuất một vụ việc, tại CAQ (P.NV ch/bị ND).

 

* 9g30: Đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì họp Đảng ủy CQCQ quận, tại PH2.

Mời: Đảng ủy viên và Bí thư các chi bộ trực thuộc.

*14g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), TT.UBND (đ/c Thái Thị Lan Chi) dự kiểm tra công tác dân vận, công tác quy chế dân chủ cơ sở Cụm thi đua 1 của Ban Dân vận Thành ủy, tại HTQU (số 387A Trường Chinh, P14 Q.TB) (Ban DVQU ch/bị ND, TM)

Mời: Đại diện lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể quận, đại diện lãnh đạo P.NV/Q.

 

*14g: TT.HĐND, TTUB (đ/c Nguyễn Bá Thành, đ/c Trương Tấn Sơn), TT.UBMTTQ/Q dự kỳ họp thứ hai mươi ba (kỳ họp thường lệ) HĐND/TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại HT thành phố (số 111 Bà Huyện Thanh Quan, P7, Q3).

 

*14g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) dự hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười bảy HĐND/Q tại phường 14.

 

 

 

Thứ ba

08/12

*8g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long làm việc với Chi bộ 20, Đảng ủy Phường 13, tại Phòng họp BTVQU.

 

*10g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long làm việc với Ban Chấp hành công đoàn khối Đảng và lãnh đạo Văn phòng Quận ủy, tại phòng họp BTVQU.

 

*8g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB (đ/c Nguyễn Bá Thành), TT.UBMTTQ/Q dự kỳ họp thứ hai mươi ba (kỳ họp thường lệ) HĐND/TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại HT thành phố (số 111 Bà Huyện Thanh Quan, P7, Q3).

 

*Tại PH1, đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án Metro 2:

- 8g: Giải quyết liên quan đến các trường hợp Phường 4.

Mời: P.TNMT, TTQ, P.TP, P.QLĐT, Ban BTGPMB, VP.ĐKĐĐ.CNTB, CCT, UBND P4.

- 8g30: Giải quyết liên quan đến các trường hợp Phường 11.

Mời: P.TNMT, TTQ, P.TP, P.QLĐT, Ban BTGPMB, VP.ĐKĐĐ.CNTB, CCT, UBND P11.

- 9g30: Giải quyết liên quan đến các trường hợp Phường 14.

Mời: P.TNMT, TTQ, P.TP, P.QLĐT, Ban BTGPMB, VP.ĐKĐĐ.CNTB, CCT, UBND P14.

- 10g30: Giải quyết liên quan đến các trường hợp Phường 15.

Mời: P.TNMT, TTQ, P.TP, P.QLĐT, Ban BTGPMB, VP.ĐKĐĐ.CNTB, CCT, UBND P15.

 

*14g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB (đ/c Nguyễn Bá Thành, đ/c Thái Thị Lan Chi), TT.UBMTTQ/Q dự kỳ họp thứ hai mươi ba (kỳ họp thường lệ) HĐND/TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại HT thành phố (số 111 Bà Huyện Thanh Quan, P7, Q3).

 

 

* Tại PH1, đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì:

- 14g: Nghe các đơn vị báo cáo liên quan đến trường hợp cấp phép xây dựng của ông Nguyễn Công Thụy, phường 15.

Mời: P.TNMT, P.QLĐT, TTr/Q, Ban TCD, UBND P15.

- 15g30: Tiếp xúc đối thoại giải quyết khiếu nại đối với trường hợp bà Trương Thị Tho, phường 11.

Mời: Thanh tra Q, Ban TCD, Ban BTGPMB, P.TNMT, P.QLĐT, UBND P11.

 

 

 

 

 

Thứ  tư

09/12

*8g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB (đ/c Nguyễn Bá Thành), TT.UBMTTQ/Q dự kỳ họp thứ hai mươi ba (kỳ họp thường lệ) HĐND/TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại HT thành phố (số 111 Bà Huyện Thanh Quan, P7, Q3).

 

*8g: Đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì họp nghe Tổ công tác theo quyết định 353/QĐ-UBND-TL báo cáo kết quả kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận, tại PH1.

Mời: Tổ công tác

 

* 8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì họp nghe các đơn vị báo cáo pháp lý và hoạt động kinh doanh chợ Hoàng Hoa Thám, tại PH2 (các đơn vị cùng chuẩn bị nội dung)

Mời: P.KT, P.TCKH, P.QLĐT, BQL chợ HHT, UBND P13.

 

*14g: Họp Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 16, tại PH.BTVQU

 

*14g: TT.HĐND, TTUB (đ/c Nguyễn Bá Thành,         đ/c Trương Tấn Sơn), TT.UBMTTQ/Q dự kỳ họp thứ hai mươi ba (kỳ họp thường lệ) HĐND/TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại HT thành phố (số 111 Bà Huyện Thanh Quan, P7, Q3).

 

 

 

 

 

Thứ  năm

10/12

* 8g: BTVQU dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận Khóa XII lần thứ ba (cả ngày), tại Hội trường Quận ủy (VPQU ch/bị ND, TM).

 

 

 

Thứ sáu

11/12

*7g30: Đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận, tại HT.BCH Quân sự quận (BCHQS ch/bị ND, TM).

 

* 8g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) và Đoàn giám sát của TTHĐND/Q khảo sát công tác triển khai thực hiện việc sửa chữa, xây dựng các công trình giáo dục bằng nguồn vốn ngân sách quận trên địa bàn Q.TB, tại PH TT.HĐND (UBND/Q ch/bị ND).

Mời: UBND/Q (đ/c Trương Tấn Sơn), UBMTTQVN/Q, P.GDĐT, P.TCKH, P.QLĐT, thành viên đoàn giám sát.

 

* 9g30: Đ/c Lê Hoàng Hà, đ/c Nguyễn Bá Thành dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự quận tháng 12 năm 2020, tại PH Ban CHQS/Q (Ban CHQS/Q ch/bị ND)

 

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020 của Cụm thi đua 3/LLVT Thành phố, tại  Ban CHQS Quận 1 (46 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1).

 

* 14g: Đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì họp nghe Công ty DVCI báo cáo công tác quản lý nhà nước đối với các mặt bằng thuộc sở hữu nhà nước hiện đang cho thuê trên địa bàn quận, tại PH1.

Mời: Cty DVCI, P.TCKH, P.QLĐT

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương, dự họp kiểm điểm Đảng ủy Doanh nghiệp quận năm 2020, tại Phòng họp các ban Quận ủy (Đảng ủy Doanh nghiệp quận ch/bị ND, TM)

 

 

*14g: TTUB dự họp chi bộ VPUB, tại PH3

Mời: Đảng viên Chi bộ Văn phòng

 

 

Thứ bảy

12/12

* 7g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long) trao tặng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết theo chương trình hỗ trợ, chăm lo xã biên giới năm 2020 tại xã Tiên Thuận, Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, tập trung tại MTTQ/Q (MTTQ ch/bị ND, TM).

Mời: Đại diện lãnh đạo Ban DVQU, VP.HĐND&UBND/Q

 

 

* TTUB (đ/c Lê Thị Thu Sương) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận

 

 

 

Chủ nhật

13/12

* TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long) ứng trực tại Trung tâm Hành chính quận

 

 

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 23/01/2021)

Liên kết Website Liên kết Website