Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 49, năm 2020 (từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

30/11

* 7g15: Chào cờ tại Hội trường TTHC/Q.

 

* 8g: Họp TTQU, tại PH.BTVQU

 

* 9g30: Đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì họp Đảng ủy CQCQ quận, tại PH2.

Mời: Đảng ủy viên và bí thư các chi bộ trực thuộc

 

*14g: Họp thành viên UBND quận, tại PH1 (VP.HĐND và UBND ch/bị ND, TM)

 

*16g:TTQU, TT.HĐND, TTUB trao QĐ cán bộ, tại HT1 (P.NV ch/bị ND, VP.HĐND&UBND ch/bị TM).

 

 

Thứ ba

01/12

* 8g: TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà, đ/c Nguyễn Bá Thành), TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TT.UBND (đ/c Trương Tấn Sơn) chủ trì Hội nghị đối thoại tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo quận với đại diện cán bộ, công chức khối đô thị quận và 15 phường về nâng cao hiệu quả QLNN về TTXD trên địa bàn Q.TB, tại HTQU (VPQU phối hợp VP.HĐND&UBND/Q ch/bị ND; VPQU ch/bị TM).

 

 

*8g: Đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì hp thông qua kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hóa đọc và đẩy mạnh hoạt động văn hóa trên địa bàn quận Tân Bình, tại PH1 (P.VHTT ch/bị ND).

Mời: Sở VHTT, Phòng XDNSVHGĐ - Sở VHTT, Phòng tổ chức Lễ và sự kiện - Sở VHTT, TTVH thành phố, TT.Thông tin triển lãm thành phố, Thư viện khoa học tổng hợp thành phố, P.VHTT, TT.VHTT.

 

 

* 14g: TTQU họp chi bộ Văn phòng Quận ủy, tại PH BTVQU.

 

* Tại PH1, đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì:

- 14g: Nghe các đơn vị báo cáo về các trường hợp sử dụng đất có diện tích còn lại nhỏ sau khi thực hiện công tác thu hồi đất trong dự án Metro 2.

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn - PCT, P.TP, P.QLĐT, P.TNMT, Ban BTG, VP.ĐKĐĐ - CNTB, UBND P4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15.

- 15g30: Nghe P.TCKH, P.QLĐT, Ban QLDA báo cáo chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của các phòng ban và cơ chế phối hợp của các phòng ban đối với việc đề xuất các DA công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (các đơn vị ch/bị ND).

Mời: Tr.P.TCKH, Tr.P.QLĐ, P.GD&ĐT, Ban QLDA, Ban BTGPMB.

*14g: Đ/c Lê Thị Thu Sương tiếp xúc cử tri P13 với Đại biểu HĐND quận trước kỳ họp thứ 17, tại Nhà Văn hóa P13.

 

Thứ  tư

02/12

* 8g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long dự hội nghị tổng kết hội nghị phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2020, tại HT Hội Cựu chiến binh quận (Hội CCB/Q ch/bị ND, TM).

* TTUB (4 đ/c) tham dự lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 3 năm 2020, tại Trung tâm Hội nghị 272 (số 272 Võ Thị Sáu, P7, Q3) (cả ngày).

 

* 8g: Đoàn kiểm tra 3 theo KH số 248/KH-UBND ngày 06/11/2020 của UBND/Q kiểm tra Phường VMĐT, Khu dân cư VH và thực hiện tiêu chí về xây dựng, công nhận Tuyến đường VM-MQĐT năm 2020, tại UBND P13 (UBND P13 ch/bị ND).

Mời: Th/v Đoàn KT3.

 

 

* 14g: Đoàn kiểm tra 3 theo KH số 248/KH-UBND ngày 06/11/2020 của UBND/Q kiểm tra Phường VMĐT, Khu dân cư VH và thực hiện tiêu chí về xây dựng, công nhận Tuyến đường VM-MQĐT năm 2020, tại UBND Phường 15 (UBND P15 ch/bị ND).

Mời: Th/v Đoàn KT3.

 

 

 

Thứ  năm

03/12

* 8g: Đ/c Lê Hoàng Hà, đ/c Nguyễn Bá Thành dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự quận tháng 12 năm 2020, tại Ban CHQS/Q (Ban CHQS/Q ch/bị ND)

 

* 8g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), TT.UBND (đ/c Thái Thị Lan Chi) dự kiểm tra công tác dân vận, công tác quy chế dân chủ ở cơ sở Cụm thi đua 1 của Ban Dân vận Thành ủy, tại HTQU (387A Trường Chinh, P14 Q.TB) (Ban Dân vận ch/bị ND, TM)

Mời: Đại diện lãnh đạo MTTQ và các ĐT quận; đại diện lãnh đạo P.NV

 

* 8gTTHĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) và Đoàn giám sát của TTHĐND/Q khảo sát công tác triển khai thực hiện việc sửa chữa, xây dựng các công trình giáo dục bằng nguồn vốn ngân sách quận trên địa bàn Q.TB, tại PH TT.HĐND (UBND/Q ch/bị ND).

Mời: UBND/Q (đ/c Trương Tấn Sơn), UBMTTQVN/Q, P.GDĐT, P.TCKH, P.QLĐT, thành viên đoàn giám sát.

*14g: Họp Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 16, tại PH.BTVQU

*14g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì họp BCĐ Thi hành án dân sự quận, tại PH2 (Chi Cục THA ch/bị ND).

Mời: Th/v BCĐ THADS/Q.

 

* Tại  PH1, đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án Metro 2:

-14g: Giải quyết liên quan đến các trường hợp Phường 5.

Mời: P.TNMT, TTQ, P.TP, P.QLĐT, Ban BTGPMB, VP.ĐKĐĐ-CNTB, CCT, UBND P5.

-15g30: Giải quyết liên quan đến các trường hợp Phường 7.

Mời: P.TNMT, TTQ, P.TP, P.QLĐT, Ban BTGPMB, VP.ĐKĐĐ-CNTB, CCT, UBND P7.

Thứ sáu

04/12

* 9g: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương dự họp Chi bộ Cty CP nhân lực Quốc tế Sovolaco tháng 11/2020.

* TTUB (đ/c Nguyễn Bá Thành, đ/c Thái Thị Lan Chi) tham dự lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 3 năm 2020, tại Trung tâm Hội nghị 272 (số 272 Võ Thị Sáu, P7, Q3)

* Đ/c Trương Tấn Sơn học lớp hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị (cả ngày)

 

* TTUB (đ/c Lê Thị Thu Sương, đ/c Trương Tấn Sơn) tham dự lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 3 năm 2020, tại Trung tâm Hội nghị 272 (số 272 Võ Thị Sáu, P7, Q3)

 

Thứ bảy

05/12

* TTUB (Thái Thị Lan Chi) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận

* 8g: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương chủ trì hội nghị thời sự quý IV/2020 của Đảng ủy Doanh nghiệp quận, tại HTQU (Đảng ủy Doanh nghiệp quận ch/bị ND, TM).

* Đ/c Trương Tấn Sơn học lớp hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị (cả ngày)

 

 

Chủ nhật

06/12

* TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà) ứng trực tại Trung tâm Hành chính quận

 

 

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 23/01/2021)

Liên kết Website Liên kết Website