Tin tức - sự kiện
Danh mục tin tức sự kiện trên Cổng bao gồm nhiều danh mục như: Quản lý đô thị - Tài nguyên môi trường, Giáo dục đào tạo ...
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 49, năm 2018 (từ ngày 03/12/2018 đến ngày 8/12/2018)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

03/12

* 8g: TTQU họp giao ban với các ban QU, tại PH BTVQU.

Mời : Trưởng các ban QU, CN.UBKTQU, Chánh VPQU.

 

 

* 9g30: Họp TTQU, tại Phòng họp BTVQU.

 

 

* 14g:  Đ/c Kiều Bình Chung chủ trì họp TT.HĐND/Q, tại PH HĐND/Q (TT.HĐND/Q và TTUB/Q ch/bị ND).

Mời : TTUB/Q (Đ/c Châu Văn La), TT.UBMTTQ/Q, Trưởng phó 2 Ban HĐND/Q, CVP.HĐND&UBND/Q.

 

* 14g:  Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến dự lễ nhận gia đình nuôi cho đại biểu Tàu TNĐNA và Nhật Bản lần thứ 45-2018, tại HT.TP.

 

Thứ ba

04/12

* 8g: TT.HĐND/Q (đ/c Kiều Bình Chung), TTQU         (đ/c Lê Thị Kim Hồng), TTUB (đ/c Châu Văn La) và dự khai mạc kỳ họp thứ mười hai (kỳ họp thường lệ) HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại HT.TP (04 ngày).

 

* 8g: Đ/c Trần Quốc Tuấn chủ trì họp Đảng ủy CQCQ/Q, tại PH2.

Mời: ĐUV và Bí thư các chi bộ.

 

* 8g: Đ/c Đặng Tấn Tuyên chủ trì họp bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo 94, tại PH các ban QU.

 

* 14g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB      (đ/c Lê Thanh Bình) dự kỳ họp thứ mười hai (kỳ họp thường lệ) HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại HT.TP.

 

* 14g: Họp TT.UBND/Q, tại PH1 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị ND, TM).

Thứ  tư

05/12

* 8g: TTQU (đ/c Phạm Thị Út), TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB/Q (đ/c Châu Văn La) dự HN sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBKT/QU với TTr/Q trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng,        tại HTQU (UBKT/QU ch/bị ND, VPQU gửi TM).

 

* 8g: TTQU-TT.HĐND-TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến)-TT.UBMTTQ/Q dự lễ tặng nhà tình nghĩa, tại P11, P15 (P.LĐTB&XH/Q, UBND P11, P15 ch/bị ND, VP.HĐND&UBND/Q ch/bị xe)

Mời: Hội CCB, LĐLĐ, Hội LHPN, QĐ, Ban CHQS, ĐU-HĐND-UBND-UB.MTTQ P11, P15 cùng dự.

 

* 8g: TT.HĐND (đ/c Đặng Thị Ánh Loan), TTUB        (đ/c Hứa Quốc Hưng) dự kỳ họp thứ mười hai (kỳ họp thường lệ) HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại HT.TP.

 

* 8g: Đ/c Lê Thanh Bình chủ trì họp về công tác tổng điều tra dân số, tại PH3 (Chi cục Thống kê ch/bị ND).

Mời: Thành viên BCĐ/Q và Trưởng BCĐ 15P.

 

 

* 14g: Đ/c Kiều Bình Chung, đ/c Phạm Thị Út,         đ/c Lê Thị Kim Hồng làm việc với lãnh đạo VPQU,  tại PH BTVQU.

 

* Đ/c Châu Văn La tiếp công dân, tại PH1 (Ban TCD ch/bị ND, TM).

 

* 14g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB       (đ/c Châu Minh Hiếu) dự kỳ họp thứ mười hai (kỳ họp thường lệ) HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại HT.TP.

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến chủ trì họp đánh giá, xét công nhận phường phù hợp với trẻ em năm 2018, tại PH2 (P.LĐTB&XH ch/bị ND)

Mời : UBMTTQ (đ/c Huỳnh Văn Bé), CAQ (đ/c Hồ Văn Thân), P.LĐTB&XH (đ/c Lã Thị Hương Giang), P.VHTT              (đ/c Lê Thị Phương), P.TP (đ/c Nguyễn Trung Thành), P.GD&ĐT (đ/c Nguyễn Thanh Xuân), TTYT                         (đ/c Trần Quang Minh), Hội LHPN (đ/c Bùi Thị Mai Quyên), QĐ (đ/c Trần Thị Diệu).

 

* 14g: Đ/c Lê Thanh Bình chủ trì họp về công tác chống buôn lậu, gian lận, thương mại và công tác kiểm tra giá, tại PH3 (P.KT, CA/Q, P.TCKH, Đội QLTT ch/bị ND).

Mời : P.KT, CA/Q, P.TCKH, Đội QLTT, P.YT, CCT.

 

* 14g: Đ/c Hứa Quốc Hưng họp giao ban, tại Ban BTGPMB.

 

* 14g: Hội nghị quán triệt Quy định 07 của Bộ Chính trị về xử lý tổ chức Đảng vi phạm và thông tin thời sự quý 4, tại HT TTHC/Q.

Mời : Đảng viên, CC, VC CQCQ và cơ quan Đảng ĐT quận.

 

* 19g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng và Tổ đại biểu HĐND/Q tiếp xúc cử tri, tại Phường 10.

 

 

 

Thứ  năm

06/12

* 8g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB      (đ/c Lê Thanh Bình) dự kỳ họp thứ mười hai (kỳ họp thường lệ) HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại HT.TP

 

* Tại PH1, đ/c Đ/c Châu Văn La chủ trì:

- 8g: Làm việc với lãnh đạo VP.HĐND&UBND/Q (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị ND)

- 9g: Làm việc với lãnh đạo P.QLĐT.

Mời:  Tập thể lãnh đạo, P.QLĐT, TP.NV.

 

* 8g: Đ/c Châu Minh Hiếu, đ/c Hứa Quốc Hưng chủ trì họp liên quan việc tổ chức thực hiện QĐ 4712/QĐ-UBND và QĐ số 4713/QĐ-UBND của UBND/TP, tại PH2 (đề nghị các đơn vị ch/bị ND theo kết luận của TT.UBND tại TB số 313/TB-VP-ĐT ngày 22/11/2018).

Mời: P.TCKH, P.TNMT, P.QLĐT, Cty DVCI, Ban BTGPMB.

 

* TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân (cả ngày).

* 14g00: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 136, tại Phòng họp BTVQU.

 

* 14g: TT.HĐND (đ/c Đặng Thị Ánh Loan), TTUB (đ/c Hứa Quốc Hưng) dự kỳ họp thứ mười hai (kỳ họp thường lệ) HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại HT.TP

 

* 14g: Đ/c Lê Thanh Bình chủ trì họp nghe các đơn vị báo cáo về ủy quyền theo KH 271/KH-UBND của UBND/Q, tại PH1 (P.KT, P.TCKH ch/bị ND, TM)

Thứ sáu

07/12

* TTQU (đ/c Kiều Bình Chung) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân, tại Phòng TCDQU (cả ngày).

 

* 8g: Đ/c Kiều Bình Chung và Tổ đại biểu HĐND/Q tiếp xúc cử tri Phường 13, tại Điểm sinh hoạt VH Phường 13.

 

* 8g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB (đ/c Châu Văn La) dự kỳ họp thứ mười hai (kỳ họp thường lệ) HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại HT.TP.

 

* 8g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến và Tổ Đại biểu HĐND/Q tiếp xúc cử tri Phường 12.

 

* 8g: Đ/c Đặng Tấn Tuyên chủ trì HN triển khai công tác tuyên giáo năm 2019, tại HTQU (Ban TGQU ch/bị ND, TM).

 

* 14g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB      (đ/c Châu Minh Hiếu) dự kỳ họp thứ mười hai (kỳ họp thường lệ) HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại HT.TP

 

* 14g: Đ/c Châu Văn La và Tổ Đại biểu HĐND          (đơn vị số 12) tiếp xúc cử tri Phường 15.

 

* 14g: TTUB/Q dự họp chi bộ VPUB, tại PH3.

Mời: Đảng viên chi bộ VPUB.

 

* 14g: Đ/c Đặng Tấn Tuyên chủ trì họp Ban Pháp chế HĐND/Q, tại PH HĐND/Q.

 

Thứ bảy

08/12

* TTUB (đ/c Châu Minh Hiếu) trực và làm việc tại Trung tâm hành chính quận

* 8g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB              (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến) dự kỳ họp thứ mười hai (kỳ họp thường lệ) HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại HT.TP

 

 

 

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Quận Tân Bình đã giải quyết

97,5%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 16/01/2019)

Liên kết Website Liên kết Website