Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 48, năm 2020 (từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

23/11

* 8g: Họp TTQU, tại PH.BTVQU

 

 

* 9g: Đ/c Lê Thị Thu Sương dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ Khởi Nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020), tại HT thành phố (số 111 Bà Huyện Thanh Quan, P7, Q3).

*14g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long dự họp Đảng ủy Phường 7

 

*14g: Hội ý TT.UBND quận, tại PH1 (VP.HĐND và UBND ch/bị ND, TM)

 

 

Thứ ba

24/11

* 8g: BTVQU dự Hội nghị tổng kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU về cuộc vận động người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước, tại HT TTHC/Q (Ban DVQU phối hợp các đơn vị ch/bị ND, TM).

 

* TTUB (đ/c Thái Thị Lan Chi, đ/c Lê Thị Thu Sương, đ/c Trương Tấn Sơn) tham dự lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 3 năm 2020, tại Trung tâm Hội nghị 272 (số 272 Võ Thị Sáu, P7, Q3) (cả ngày).

 

 

* 14g: Tổ công tác theo KH số 01-KH/QU ngày 20/8/2020 của BTVQU làm việc tại Chi bộ VKSND/Q.

Mời: Th/v Tổ công tác, Lãnh đạo: P.TCKH, P.NV, Thanh tra NN, Ban TCD (chi bộ VKSND/Q ch/bị ND).

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì nghe các đơn vị báo cáo về chức năng nhiệm vụ và trách nhiệm QLNN, nhà-đất công sản, các chung cư cũ, nhà-đất tái định cư trên địa bàn quận, tại PH1.

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.TCKH, P.QLĐT, P.TNMT, P.TP, Cty TNHH MTV DVCI, Ban BTGPMB (các đơn vị cùng ch/bị ND).

 

 

* 14g: Đoàn kiểm tra 1, 2, 3 theo Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 06/11/2020 của UBND quận kiểm tra Phường VMĐT, Khu dân cư văn hóa và thực hiện tiêu chí về xây dựng, công nhận Tuyến đường văn minh - mỹ quan đô thị năm 2020, tại UBND phường 2, 7, 12 (UBND P2, 7, 12 ch/bị ND).

Mời: Th/viên Đoàn KT 1, 2, 3

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến chủ trì hội nghị giao ban dư luận xã hội tháng 11/2020, tại PH các Ban Quận ủy (Ban TGQU ch/bị ND, TM).

 

Thứ  tư

25/11

* 8g: BTVQU dự HN triển khai Kế hoạch tổ chức kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và quán triệt Kết luận số 770-KL/TU ngày 28/8/2020 của  BTVTU về triển khai, thực hiện Kết luận số 72-KL/TW ngày 19/5/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay, tại HTQU (Ban TCQU ch/bị ND, TM).

Mời: QUV, TT.HĐND, TT.UBND, Ch/viên các ban Quận ủy, UB.KTQU, VPQU, TT.BDCT/Q, MTTQ và các đoàn thể quận, các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND/Q, các Đảng bộ, chi bộ cơ sở.

 

 * 8g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB (đ/c Nguyễn Bá Thành) dự buổi khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố với UBND quận Tân Bình về tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ KT-XH, QP-AN; tình hình chấp hành thu - chi ngân sách năm 2020; tình hình giải ngân KH vốn đầu tư công năm 2020 và nhu cầu KH vốn đầu tư công năm 2021; đánh giá tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ do dịch Covid-19, tại PH.HĐND (P.TC-KH, P.LĐTB&XH ch/bị ND báo cáo).

Mời: P.TC-KH, P.KT, P.LĐTB&XH, CCT, CCTK, Kho bạc NN.

* Đ/c Nguyễn Bá Thành tham dự lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 3 năm 2020, tại Trung tâm Hội nghị 272 (số 272 võ Thị Sáu, P7, Q3) (cả ngày).

 

 

 

* 8g: Đoàn kiểm tra 1, 2, 3 theo Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 06/11/2020 của UBND quận kiểm tra Phường VMĐT, Khu dân cư văn hóa và thực hiện tiêu chí về xây dựng, công nhận Tuyến đường văn minh - mỹ quan đô thị năm 2020, tại UBND P 3, P8, P13 (UBND P3, 8, 13 ch/bị ND).

Mời: Th/viên Đoàn KT 1, 2, 3

 

* 8g: TTUB dự Hội nghị chuyên đề “Hãy hành động vì mái ấm gia đình không bạo lực”, tại HTA NVHLĐ/Q (P.VHTT ch/bị ND).

 

*14g: Họp Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 14, tại PH.BTVQU

* 14g: Đ/c Thái Thị Lan Chi và thành viên Tổ 2 kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tại Trường THPT Nguyễn Thái Bình (Trường THPT Nguyễn Thái Bình ch/bị ND).

 

* Tại PH1, đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì:

- 14g: Nghe các đơn vị báo cáo liên quan đến căn nhà số 42-43 Hồng Hà, phường 2.

Mời: Đội TTĐB/Q, P. QLĐT, Ban TCD, UBNDP2.

- 15g: Nghe các đơn vị báo cáo liên quan đến căn nhà số A75/6E/39 Bạch Đằng, phường 2.

Mời: P. TNMT, VP.ĐKĐĐ-CNTB, Ban TCD, UBND P2.

 

* 14g: Đoàn kiểm tra 1, 2, 3 theo Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 06/11/2020 của UBND quận kiểm tra Phường VMĐT, Khu dân cư văn hóa và thực hiện tiêu chí về xây dựng, công nhận Tuyến đường văn minh - mỹ quan đô thị năm 2020, tại UBND phường 4, 9, 14 (UBND P4, 9, 14 ch/bị ND).

Mời: Th/viên Đoàn KT 1, 2, 3

 

 

Thứ  năm

26/11

* 8g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long) và thành viên Tổ 1 kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Trường THCS Quang Trung (Trường THCS Quang Trung ch/bị ND).

 

* 8g: Tổ công tác theo KH số 01-KH/QU ngày 20/8/2020 của BTVQU làm việc, tại Đảng ủy Phường 10 (Đảng ủy P10 ch/bị ND).

Mời: Th/v Tổ công tác, đ/c Trần Quốc Tuấn, Lãnh đạo P.TCKH, P.QLĐT, P.TNMT, Đội TTrĐB, P.NV, P.LĐTB&XH, Ban BTGPMB, Thanh tra NN, Ban TCD (Đảng ủy P10 ch/bị ND).

 

* Tại PH1, đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì:

- 8g: Nghe Phòng Quản lý đô thị báo cáo về rà soát điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu đất cụm trường Tân Sơn - Trần Thái Tông, phường 15 (Phòng QLĐT ch/bị ND báo cáo kèm file chiếu).

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn - PCT, P.QLĐT, P.TNMT, Ban BTGPMB, Ban Quản lý DA ĐTXD KV, UBND P15.

- 9g: Làm việc cùng các sở ngành liên quan đến dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường 4.

Mời: Sở QHKT, Sở GD&ĐT, P.TCKH, P.QLĐT, P.GDĐT, Ban CHQS/Q, UBND P4 (các đơn vị ch/bị ND, VP.HĐND và UBND gửi TM).

- 10g30: Nghe các đơn vị báo cáo hiện trạng sử dụng đất đối với các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án Metro sau khi thực hiện thu hồi ranh bồi thường.

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn - PCT, P.TP, P.QLĐT, P.TNMT, Ban BTGPMB, VP.ĐKĐĐ - CNTB, UBND P4, 5, 7, 12, 13, 14, 15.

* TTUB (đ/c Thái Thị Lan Chi, đ/c Lê Thị Thu Sương) tham dự lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 3 năm 2020, tại Trung tâm Hội nghị 272 (số 272 Võ Thị Sáu, P7, Q3) (cả ngày).

 

* 14g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long) và thành viên Tổ 1 kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (Trường TH Hoàng Văn Thụ  ch/bị ND).

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì nghe P.TCKH, P.QLĐT, Ban QLDA báo cáo chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của các phòng ban và cơ chế phối hợp của các phòng ban đối với việc đề xuất các DA công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tại PH1 (các đơn vị ch/bị ND).

Mời: Tr.P.TCKH, Tr.P.QLĐ, P.GD&ĐT, Ban QLDA, Ban BTGPMB.

 

* 14g: Đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì làm việc với các đơn vị về quỹ nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư trên địa bàn quận, tại PH2 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị TM, các đơn vị ch/bị ND báo cáo).

Mời: Sở XD, TT.QLN và Giám định xây dựng, P.TNMT, P.QLĐT, Ban BTGPMB, Cty DVCI

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương chủ trì họp Đảng ủy Doanh nghiệp quận tháng 11/2020, tại PH các ban QU (Đảng ủy Doanh nghiệp quận ch/bị ND, TM).

 

* 14g: Đoàn kiểm tra 1, 2, 3 theo Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 06/11/2020 của UBND quận kiểm tra Phường VMĐT, Khu dân cư văn hóa và thực hiện tiêu chí về xây dựng, công nhận Tuyến đường văn minh - mỹ quan đô thị năm 2020, tại UBND phường 1, 6, 11 (UBND P1, 6, 11 ch/bị ND).

Mời: Th/viên Đoàn KT 1, 2, 3

 

*14gTTHĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) và Đoàn giám sát của TTHĐND quận khảo sát công tác triển khai thực hiện việc sửa chữa, xây dựng các công trình giáo dục bằng nguồn vốn ngân sách quận trên địa bàn quận Tân Bình, tại trường MN Quận (Trường MN Quận ch/bị ND).

Mời: UBMTTQVN/Q, P.GDĐT, P.TCKH, P.QLĐT, thành viên đoàn giám sát.

Thứ sáu

27/11

* 8g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long) và thành viên Tổ 1 kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại các trường học trên địa bàn quận năm 2020, tại Trường Mầm non 8 (Trường MN 8 ch/bị ND).

* Đ/c Nguyễn Bá Thành tham dự lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 3 năm 2020, tại Trung tâm Hội nghị 272 (số 272 võ Thị Sáu, P7, Q3) (cả ngày).

* 8g: Đ/c Lê Thị Thu Sương cùng Đoàn kiểm tra 1, 2, 3 theo Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 06/11/2020 của UBND/Q kiểm tra Phường VMĐT, Khu dân cư VH và thực hiện tiêu chí về xây dựng, công nhận Tuyến đường văn minh - mỹ quan đô thị năm 2020, tại UBND phường 5, 10, 15 (UBND P5, 10, 15 ch/bị ND).

Mời: Th/viên Đoàn KT 1, 2, 3.

* 8g:  Đ/c Thái Thị Lan Chi và thành viên Tổ 2 kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Kịp (Trường TH Nguyễn Văn Kịp ch/bị ND).

 

* 8g: Đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì họp nghe các đơn vị báo cáo vụ việc liên quan đến liên quan đến khu đất số 115/4 đường Cống Lở, phường 15, quận Tân Bình, tại PH1.  

Mời: TAND/Q, VKSND/Q, Chi Cục THADS/Q, TTr/Q, P.TNMT, P.TP, VP.ĐKĐĐ-CNTB, Ban TCD, UBND P15

 

* 8g: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến, đ/c Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương dự Hội nghị góp ý dự thảo tờ trình Ban Bí thư, Báo cáo tổng kết Quy định 256-QĐ/TW, tại Học viện cán bộ Thành phố (số 324 Chu Văn An, phường 12. quận Bình Thạnh).

 

* 8g: Đ/c Phạm Thị Thành, đ/c Nguyễn Thành Lợi dự tập huấn chính trị nòng cốt năm 2020, tại HTA Nhà VHLĐ/Q (Ban DVQU ch/bị ND, TM).

 

* 8g: TTUB dự HN tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng BVDP 15 phường năm 2020, tại HT.TTHC/Q (CA/Q ch/bị ND, TM) (cả ngày)

 

8gTTHĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) và Đoàn giám sát của TTHĐND quận khảo sát công tác triển khai thực hiện việc sửa chữa, xây dựng các công trình giáo dục bằng nguồn vốn ngân sách quận trên địa bàn quận Tân Bình, tại trường TH Phú Thọ Hòa (trường TH Phú Thọ Hòa ch/bị ND).

Mời: UBMTTQVN/Q, P.GDĐT, P.TCKH, P.QLĐT, thành viên đoàn giám sát.

 

* 14g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long) và thành viên Tổ 1 kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, tại Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn (Trường TH Trần Quốc Tuấn  ch/bị ND).

 

* 14g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì họp nghe các đơn vị báo cáo về công tác xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, tại PH2 (các đơn vị cùng ch/bị ND).

Mời: CAQ, P.TC-KH.

 

 

* 14g: Đ/c Lê Thị Thu Sương dự Hội nghị tổng kết công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019-2020, tại HT NVHLĐ/Q (BHXH ch/bị ND, TM)

Mời: P.LĐTB&XH, P.GD&ĐT, P.TC-KH, P.YT, BVTB, UBND 15P, Hiệu trưởng các trường TH, THCS.

*14gTTHĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) và Đoàn giám sát của TTHĐND quận khảo sát công tác triển khai thực hiện việc sửa chữa, xây dựng các công trình giáo dục bằng nguồn vốn ngân sách quận trên địa bàn quận Tân Bình, tại trường THCS Tân Bình (trường THCS Tân Bình ch/bị ND).

Mời: UBMTTQVN/Q, P.GDĐT, P.TCKH, P.QLĐT, thành viên đoàn giám sát.

 

Thứ bảy

28/11

* TTUB (đ/c Trương Tấn Sơn) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận

 

Chủ nhật

29/11

* TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long) ứng trực tại Trung tâm Hành chính quận

 

 

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 23/01/2021)

Liên kết Website Liên kết Website