Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 48, năm 2018 (từ ngày 26/11/2018 đến ngày 01/12/2018)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

26/11

*7g30: Đ/c Châu Văn La trao Quyết định cán bộ, tại PH1 (P.NV ch/bị ND, TM)

 

 

* 8g: Họp TTQU, tại Phòng họp BTVQU.

 

 

* 8g30: Đ/c Hứa Quốc Hưng dự họp giao ban, tại Ban BTGPMB (Ban BTGPMB ch/bị ND).

Mời: TTLĐ Ban BTGPMB

 

 

*13g30 : Họp UBND/Q, tại PH1 (VP.HĐND&UBND ch/bị ND, TM)

Mời: TTQU, TT.HĐND, TT.UBMTTQ/Q, th/v UBND/Q.

 

 

* 14g: Đ/c Kiều Bình Chung, đ/c Phạm Thị Út dự sinh hoạt chi bộ VPQU.

 

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến chủ trì họp Tổ tuyên truyền DA P6, tại UBND P6 (Ban DVQU ch/bị ND, TM).

 

Thứ ba

27/11

*8g: Đ/c Châu Văn La làm việc với một số đơn vị về việc triển khai một số quy trình TTHC áp dụng QĐ ủy quyền của Chủ tịch UBND/TP thuộc lĩnh vực phụ trách, tại PH1 (P.NV, VP.HĐND&UBND /Q ch/bị ND, TM)

 

 

* 8g: TTQU-TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB  (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến)-TT.UBMTTQ/Q dự lễ thắp hương và trao tặng quà cho thân nhân các Bà mẹ VNAH, tại P11, P15 (P.LĐTB&XH, VP.HĐND&UBND/Q ch/bị xe, UBND P11, P15 ch/bị ND).

Mời: Hội CCB, Ban CHQS, P.LĐTB&XH, Hội LHPN, QĐ, ĐU-HĐND-UBND-UBMTTQ P11, P15 cùng dự.

 

 

*8g: Đ/c Châu Minh Hiếu dự họp, tại HĐND/TP về công tác quy hoạch

 

 

* 14g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng dự giao ban với TT.HĐND/TP, tại UBND TP.

 

 

* Tại PH1, đ/c Châu Minh Hiếu chủ trì họp:

- 14g: Tiếp xúc hộ dân hẻm 99 Nguyễn Thái Bình.

Mời : P.QLĐT, P.TNMT, Ban BTGPMB, Ban QLĐTXDCT, UBNDP4, Ban TCD (Ban TCD phối hợp P.TNMT ch/bị ND).

- 15g: Làm việc với các đơn vị về kinh phí bồi thường hỗ trợ trong DA chung cư Tân Trụ P15.

Mời : P.TCKH, Ban BTGPMB, Cty TNHH DVCI

 

Thứ  tư

28/11

 

* 8g: TTQU (đ/c Phạm Thị Út) dự khảo sát của Đoàn chủ tịch Hội LHPN VN đối với Hội LHPN Q.TB và Hội LHPN P15, tại Nhà VHLĐ/Q (Hội LHPN/Q ch/bị ND, TM).

 

 

* TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) và th/v Đoàn giám sát khảo sát công tác GQKN, phản ánh của cử tri địa bàn Phường (UBND P2, P13 ch/bị ND, HĐND/Q ch/bị TM).

- 8g: Tại UBND P2

- 9g30: Tại UBND P13

 

 

* 8g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến làm việc với BQL ATTP Thành phố về phúc tra thang điểm thi đua đảm bảo ATTP Q.TB năm 2018,  tại PH3 (P.YT ch/bị ND).

Mời: Th/v BCĐ liên ngành ATTP/Q

 

* 8g: Đ/c Châu Minh Hiếu họp một vụ việc, tại PH1 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị TM).

 

* 14g: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 135, tại Phòng họp BTVQU.

 

 * 14g: TTQU (Phạm Thị Út) dự buổi tiếp đoàn Trung ương Hội LHPN VN, tại Hội LHPN TP.

 

Thứ  năm

29/11

* 8g: Đ/c Kiều Bình Chung dự Hội nghị Thành ủy (2 ngày).

 

* 8g: Đ/c Châu Văn La họp thành viên Tổ công tác của Ban TVQU về 1 dự án, tại PH1 (VP.HĐND và UBND/Q cùng các đơn vị dự họp cùng ch/bị ND)

Mời: T/v Tổ công tác

 

 

 

 

 

 

* 8g: TT.HĐND (Đ/c Trần Quốc Tuấn) cùng Ban KT-XH dự giám sát UBND/Q về việc cấp phép thi công đường ống cấp nước, cáp viễn thông ngầm và công tác kiểm tra, giám sát việc  tái lập mặt đường sau thi công các công trình, tại PH TT.HĐND/Q.

Mời : TT.UBND/Q (đ/c Châu Minh Hiếu), UB.MTTQ/Q, cty ĐLTB, cty CNTH, P.QLĐT, UBND 15P, th/v đoàn khảo sát

* 8g: Đ/c Hứa Quốc Hưng dự họp, tại Ban QLĐSĐT TP.

* 8g: Đoàn 1, 2, 3 theo TB số 117/TB-UBND-VX ngày 12/11/2018 của UBND/Q Kiểm tra phường VMĐT và phúc tra KPVH năm 2018, tại P4, 10, 15 (UBND P4, P10, P15 ch/bị ND).

Mời: Th/v Đoàn 1, 2, 3.

* TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân (cả ngày).

 

* 14g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) và th/v Đoàn giám sát khảo sát công tác GQKN, phản ánh của cử tri địa bàn P15, tại UBND P15 (UBND P15 ch/bị ND, HĐND/Q ch/bị TM).

 

 

* Tại PH1, Đ/c Châu Minh Hiếu khảo sát các công trình:

- 14g: Công trình đường Nguyễn Sỹ Sách P15.

Mời: Ban QLĐTXDCT, UBNDP15, Ban BTGPMB.

- 15g: Công trình hẻm 99 Nguyễn Thái Bình

Mời : Ban QLĐTXDCT, Ban BTGPMB, UBNDP4    

 

* 14g: Đoàn 1, 2, 3 theo TB số 117/TB-UBND-VX ngày 12/11/2018 của UBND/Q Kiểm tra phường VMĐT và phúc tra KPVH năm 2018, tại P1, P7, P14 (UBND P1, P7, P14 ch/bị ND).

Mời: Th/v Đoàn 1, 2, 3.

Thứ sáu

30/11

* TTQU (đ/c Phạm Thị Út) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân, tại Phòng TCDQU (cả ngày).

 

* 8g: TTQU (đ/c Phạm Thị Út), TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB dự HN tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo quận với đoàn viên, hội viên tại khu dân cư, tại HTQU (Ban DVQU ch/bị ND, phối hợp VPQU gửi TM).

 

* 8g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng tiến dự HN triển khai ứng dụng CNTT kết nối cơ sở cung ứng thuốc, tại HT TTHC/Q (P.YT ch/bị ND, TM).

 

* 14g: Đ/c Trần Quốc Tuấn chủ trì họp Ban KT-XH thẩm tra b/c giải trình của UBND/Q về DA 678 Âu Cơ, P14 Q.TB, tại PH TT.HĐND.

 

*14g: TTQU - TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) - TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến) - TT.UBMTTQ quận dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình GNBV/TP giai đoạn 2016-2020, tại HT1 (P.LĐTB&XH ch/bị ND)

Mời: BCĐ Ch/tr GNBV/TP, T/v Ban GNBV/Q, ĐU-UBND-Chuyên trách GNBV 15P.

                               

Thứ bảy

01/12

* TTUB (đ/c Lê Thanh Bình) trực và làm việc tại Trung tâm hành chính quận

 

 

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Quận Tân Bình đã giải quyết

97,5%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 21/10/2019)

Liên kết Website Liên kết Website