Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 46, năm 2020 (từ ngày 09/11/2020 đến ngày 15/11/2020)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

09/11

* 8g: Họp TTQU, tại PH.BTVQU

Mời: CAQ (đ/c Nguyễn Thành Lợi), UB.KTQU (đ/c Nguyễn Ngọc Phú), TTrQ (đ/c Trần Thị Thanh Xuân), Bí thư chi bộ Liên hiệp HTX TM DV Tân Bình (đ/c Châu Hồng Phúc Em)

 

 

*14g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long) dự lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy các chi bộ trực thuộc năm 2020, tại HT TT.BDCT/Q (số 730/9 Lạc Long Quân, P9 Q.TB) (Ban TCQU ch/bị ND, TM).

 

*14g: Họp Thành viên UBND quận, tại PH1 (VP.HĐND và UBND ch/bị ND, TM)

 

 

Thứ ba

10/11

*8g:  Đ/c Nguyễn Hoàng Long chủ trì họp BCĐ quận thực hiện Chỉ thị số 19 của BTVTU về cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”, tại PH các ban Quận ủy (Ban DVQU ch/bị ND, TM).

 

*8g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB (đ/c Nguyễn Bá Thành) dự kỳ họp thứ hai mươi hai (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại HĐND thành phố.

 

 

*14g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), đ/c Phạm Thị Thành dự kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Thành đoàn đối với Quận đoàn Tân Bình năm 2020, tại Nhà truyền thống Quận đoàn (Quận đoàn ch/bị ND, TM).

 

* 14g: Đ/c Trần Quốc Tuấn, đ/c Lê Thị Thu Sương dự và làm giám khảo chung kết hội thi Noi gương và tiếp bước lần 3-năm 2020, tại HT1 (Đảng ủy CQCQ/Q ch/bị ND)

Mời: Đảng viên, CCVC đảng bộ CQCQ/Q

 

*Tại PH1, đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì :

- 14g : Họp về đơn giá đất tính bồi thường DA đường Cộng Hòa (Ban BTGPMB và đơn vị tư vấn ch/bị ND).

Mời : Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q); Th/v HĐBT DA

- 15g : Làm việc với CĐT DA chung cư 251.

Mời : Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), TT Sở XD, CĐT, P.QLĐT, P.TNMT, Đội TTĐB, Ban BTGPMB, Cty DVCI, UBND P2.

 

Thứ  tư

11/11

*8g: Tổ công tác theo KH số 01-KH/QU ngày 20/8/2020 của BTVQU làm việc, tại Đảng ủy Phường 2 (Đảng ủy P2 ch/bị ND).

Mời: Th/v Tổ công tác, đ/c Nguyễn Bá Thành (CT.UBND/Q), Lãnh đạo P.TCKH, P.QLĐT, P.TNMT, Đội TTrĐB, P.NV, P.LĐTB&XH, Ban BTGPMB, Thanh tra NN, VP.ĐKĐĐ-CNTB, Ban TCD.

 

* 8g: Đ/c Phạm Thị Thành dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2020 của Cụm thi đua 1, tại HT Cựu chiến binh Quận 3 (số 177 bis CMT8, P5 Quận 3) (Hội CCB/Q ch/bị ND, TM).

 

* 8g:  Họp Thường trực Hội đồng nhân dân quận, tại PH .HĐND

Mời: UBND (đ/c Lê Thị Thu Sương), UBMTQVN/Q, Trưởng, Phó các Ban HĐND/Q, Chánh Văn phòng HĐND&UBND.

 

* 8g:  Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ  trì họp nghe các đơn vị báo cáo về pháp lý và hoạt động kinh doanh chợ Hoàng Hoa Thám, tại PH1 (các đơn vị cùng ch/bị ND).

Mời: P.KT, P.TNMT, P.QLĐT, BQL chợ Hoàng Hoa Thám, UBND P13.

 

* 8g: Đ/c Trần Đức Phương dự Hội nghị tiếp đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về đánh giá và phát huy nguồn lực tôn giáo cho phát triển ở TP.HCM, tại Phòng họp các ban Quận ủy (Ban DVQU ch/bị TM; các cơ quan MTTQ, P.VHTT, P.NV ch/bị báo cáo theo công văn số 3352-CV/BDVTU).

Mời: UB.MTTQ/Q; Lãnh đạo: Ban DVQU, P.VHTT, P.NV.

 

*14g: Họp Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 13, tại PH.BTVQU

 

 

* 14g: Đ/c Trương Tấn Sơn, đ/c Thái Thị Lan Chi làm việc với lãnh đạo Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, tại 23 Lê Lợi, P.Bến Nghé, Q1 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị xe).

Mời: Trưởng các đơn vị: P.KT, P.TCKH, P.VHTT, TT.VHTT.

 

 

 

Thứ  năm

12/11

* 8g: TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà), TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB (đ/c Lê Thị Thu Sương), TT.UBMTTQ dự HN tổng kết thực hiện QĐ số 89/QĐ - TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 -2020”; tổng kết Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”  năm  2020, tại HT1 (P.GD&ĐT ch/bị ND).

Mời: Sở GD&ĐT, Đại diện các BN, ĐT quận, Hội KH quận, TT.GDNN-GDTX, UBND-Hội KH 15P, Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS.

 

 

* 8g:  Đ/c Nguyễn Bá Thành nghe các đơn vị báo cáo liên quan đến nhà số 648, 650 Trường Chinh, P15 và nhà số 01 Trường Chinh, P11, tại PH1 (Ban TCD ch/bị ND, TM)

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), Sở TNMT, HĐ Thẩm định BT Thành phố, P.TNMT, P.QLĐT, Ban BTGPMB, TTrQ, UBND P11, UBND P15.

 

* 14g: Tổ công tác theo KH số 01-KH/QU ngày 20/8/2020 của BTVQU làm việc, tại Đảng ủy Phường 3 (Đảng ủy P3 ch/bị ND).

Mời: Th/v Tổ công tác; đ/c Trần Đức Phương, Lãnh đạo P.TCKH, P.QLĐT, P.TNMT, Đội TTrĐB, P.NV, P.LĐTB&XH, Ban BTGPMB, Thanh tra NN,  Ban TCD.

 

* 19g: Đ/c Phạm Thị Thành dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2020 tại khu phố 5, Phường 5 (số 1349 Hoàng Sa, Phường 5, Q.TB (Phường 5 ch/bị ND, TM).

 

Thứ sáu

13/11

* 6g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long) dự họp mặt, giao lưu gương điển hình thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2020 (Ban TGQU ch/bị ND, TM).

 

* 8g: Đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì họp về việc rà soát, đưa ra khỏi danh sách, bình chọn, công nhận bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021, tại PH1 (VP.HĐND và UBND, CAQ ch/bị ND).

Mời: Lãnh đạo UB.MTTQ/Q, CA/Q, Ban DVQU, P.NV, VP.HĐND&UBND/Q, đ/c Phan Hữu Thanh (Tổ TH)

 

*8g: Đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì họp nghe các đơn vị báo cáo kết quả kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng các mặt bằng nhà, đất trống, đất dôi dư sau bồi thường, giải tỏa của các dự án trên địa bàn quận, tại PH2.

Mời: Th/viên Tổ công tác theo QĐ 269/QĐ-UBND-TL ngày 01/9/2020.

 

* 8g: TTQU, đ/c Phạm Thị Thành dự hội nghị giao ban cụm thi đua 1 của Hội Luật gia Thành phố về bình xét thi đua năm 2020, tại PH lầu 1, UBND P7 (Hội Luật gia quận ch/bị ND, TM).

 

 

*14g: Đ/c Trường Tấn Sơn họp giao ban công tác trật tự xây dựng trên địa bàn quận, tại PH.HĐND.

Mời: P.QLĐT, Đội TTĐB, UBND 15 phường.

 

* 18g30: Đ/c Phạm Thị Thành dự Hội thi  Tiếng hát Cán bộ Mặt trận, tại HT Nhà VHLĐ/Q (UB.MTTQVN/Q ch/bị ND, TM)

 

 

 

Thứ bảy

14/11

* TTUB (đ/c Lê Thị Thu Sương) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận

* 19g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), TT.HĐND, TTUB dự Đêm chung kết hội thi Sao vàng vọng cổ lần 5 năm 2020, tại HTA, Nhà VHLĐ/Q (số 2F Nguyễn Hiến Lê, P13 Q.TB) (LĐLĐ/Q ch/bị ND, TM).

 

Chủ nhật

15/11

* TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long) ứng trực tại Trung tâm Hành chính quận

 

 

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 23/01/2021)

Liên kết Website Liên kết Website