Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 46, năm 2018 (từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

12/11

* 8g: Họp TTQU, tại Phòng họp BTVQU.

 

* 9g: TTQU làm việc với UBKT/TU, tại Phòng họp BTVQU.

 

* 14g: Đ/c Phạm Thị Út dự kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 của Thành Đoàn đối với Quận Đoàn Tân Bình, tại Nhà Truyền thống Quận đoàn.

 

 

* 14g: Đ/c Lê Thanh Bình dự HN triển khai công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tại HTTP

 

* 14g: Đ/c Châu Minh Hiếu, đ/c Hứa Quốc Hưng làm việc với Ban đô thị HĐND thành phố về tình hình triển khai thực hiện các DA đã được HĐND/TP thông qua danh mục các DA cần thu hồi đất, tại PH HĐND/Q (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị ND, TM)

Mời : P.TNMT, P.QLĐT, Ban BTGPMB, Ban QLĐTXDCT, Ban TCD.

 

* 14g: TTUB dự HN tập huấn công tác phòng chống tác hại thuốc lá cho CB y tế các trường học, tại PH5 (P.YT ch/bị ND, TM).

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến chủ trì tập huấn chính trị nòng cốt năm 2018, tại Nhà VHLĐ/Q.

 

Thứ ba

13/11

* Hội ý TTUB, tại PH1 (VP.HĐND và UBND/Q ch/ bị  ND, TM)

 

 

* 8g: Đ/c Phạm Thị Út và Tổ kiểm tra 1 theo kế hoạch số 232-KH/QCDC ngày 15/10/2018 của BCĐ thực hiện QDCD ở cơ sở dự kiểm tra việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2018, tại Trường MN Phường 12 (Trường MN P12 ch/bị ND).

Mời: Th/v Tổ kiểm tra 1.

 

 

* 14g: Đ/c Kiều  Bình Chung, đ/c Châu Văn La dự HN Đảng ủy QS/Q tháng 11/2018, tại BCHQS/Q.

 

*14g: Đ/c Lê Thanh Bình dự HN tập huấn hệ thống thiết bị đánh giá hài lòng tại quận và 15 phường,        tại HT1 (P.NV ch/bị ND, TM)

* Tại PH1, đ/c Hứa Quốc Hưng chủ trì:

- 14g: Họp Hội đồng dự án đường Cộng Hòa.

Mời: T/v Hội đồng dự án

- 15g: Làm việc với các đơn vị về nội dung khiếu nại của bà Huỳnh Thị Cui và bà Huỳnh Thị Cúc (DA Tân Sơn - Trần Thái Tông, P15); ông Trần Văn Đá (DA PVB, P15)

Mời: P.TNMT, P.QLĐT, BBTGPMB, Ban TCD, VP.ĐKĐĐTP-CNTB, UBND P15.

 (Ban TCD phối hợp với các đơn vị cùng ch/bị ND)

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến chủ trì tập huấn chính trị nòng cốt năm 2018, tại Nhà VHLĐ/Q (Ban DVQU ch/bị ND).

 

 

Thứ  tư

14/11

* 6g30: Đ/c Lê Thanh Bình đi kiểm tra TTATGT, tại một số tuyến đường trên địa bàn quận.

Mời: Đ/c Giàu-Đội CSGT, TTr/Q cùng đi.

 

 

 

* 8g: Đ/c Châu Văn La chủ trì họp triển khai các Quyết định của UBND/TP về ủy quyền và tăng thêm thu nhập, tại HT1 (P.NV, P.TCKH ch/bị ND và báo cáo)

Mời: TTUB (5 đ/c), Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị SN trực thuộc UBND/Q quản lý, CT.UBND 15P.

 

* 8g: Đ/c Phạm Thị Út dự họp Đảng ủy Phường 2.

 

* 8g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến chủ trì họp Đoàn giám sát QĐ 2800/QU, tại PH2 (đ/c Trần Châu  Minh ch/bị ND)

Mời: T/v Đoàn giám sát

 

 

* 14g: Đ/c Châu Văn La làm việc với tập thể Lãnh đạo VP.HĐND và UBND quận một số công tác từ nay đến Tết nguyên đán năm 2019, tại PH1 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị ND)

 

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến dự HN triển khai ĐA 938 "Tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội", tại HT1     (Hội LHPN/Q ch/bị ND)

Mời: Th/v BCĐ ĐA 938, UBND-Hội LHPN 15P, 117 Chi hội trưởng PN phường.

 

 

 

* Tại PH2, đ/c Châu Minh Hiếu chủ trì họp:

- 14g: Làm việc với các đơn vị về các tồn đọng trong DA chung cư 251 Hoàng Văn Thụ.

Mời: Ban BTGPMB, CĐT, Cty DVCI, P.QLĐT,  Ban TCD, UBND P2.

- 15g: Làm việc với các đơn vị về tiến độ DA 350 Hoàng Văn Thụ và hẻm 99 Nguyễn Thái Bình.

Mời : Ban BTGPMB, CĐT, P.QLĐT, P.TNMT, Ban QLĐTXDCT, UBNDP4.

 

* 16g: Đ/c Lê Thanh Bình đi kiểm tra TTATGT,       tại một số tuyến đường trên địa bàn quận.

Mời: Đ/c Giàu-Đội CSGT, TTr/Q cùng đi

 

* 19g: Đ/c Phạm Thị Út dự "Ngày Hội ĐĐKTDT",     tại khu dân cư Khu phố 7, Phường 2.

 

Thứ  năm

15/11

* 8g: Đ/c Châu Văn La làm việc với Thường trực BCĐ CCHC về nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2018, tại PH1 (P.NV ch/bị ND, TM)

Mời: Đ/c Lê Thanh Bình (PCT/Q) dự

* 8g: TTQU - TT.HĐND - TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến) - TTUB.MTTQ/Q thăm, tặng quà các đơn vị, cá nhân tiêu biểu ngành giáo dục nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 -20/11/2018) (P.GD&ĐT, VPQU - VP.HĐND&UBND ch/bị xe và quà) (2 Đoàn)

 

* 8g: Đ/c Phạm Thị Út và Tổ kiểm tra 1 theo kế hoạch số 232-KH/QCDC ngày 15/10/2018 của BCĐ thực hiện QDCD ở cơ sở dự kiểm tra việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2018, tại trường TH Nguyễn Khuyến (Trường TH Nguyễn Khuyến ch/bị ND)
Mời: Th/v Tổ kiểm tra 1

* Tại PH2, đ/c Châu Minh Hiếu chủ trì họp:

* 8g: Nghe P.TCKH báo cáo kết quả rà soát quản lý các cơ sở nhà, đất công sản của quận (P.TCKH ch/bị ND)

Mời: P.TNMT, CA/Q, Ban QLĐTXDCT, UBNDP12, P14, TT.GDNN-GDTX, TT.VHTT, BQL chợ  Tân Bình.

* 9g30: Nghe P.QLĐT báo cáo triển khai công tác hành chính còn tồn đọng trên địa bàn quận (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị TM).

Mời: P.QLĐT, UBNDP1, P4, P8.

 

* TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân (cả ngày).

*14g: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 133, tại Phòng họp BTVQU.

 

* 14g: Đ/c Lê Thanh Bình dự HN tập huấn kiến thức pháp luật về Luật PCTN và hướng dẫn công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập, tại HT.TTHC (P.NV ch/bị ND, TM)

 

* 14g: Đ/c Châu Minh Hiếu làm việc với Sư Đoàn 370 về bàn giao Khu A75, tại PH1 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị TM).

Mời : Sư Đoàn 370, P.TNMT, P.QLĐT, UBNDP2

 

* 14g: Đ/c Hứa Quốc Hưng kiểm tra tiến độ GPMB DA Phạm Văn Bạch, P15.

Mời: Khu QLGTĐT số 1, Ban BTGPMB, UBNDP15

 

*19g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến dự "Ngày Hội ĐĐKTDT", tại khu dân cư Khu phố 2, Phường 12.

 

 

Thứ sáu

16/11

* 6g30: TTQU-TT.HĐND-TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến) dự Lễ phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì BĐG và PCBL trên cơ sở giới năm 2018 với chủ đề “Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”, tại TT.VHTT (P.LĐTB&XH ch/bị ND).

Mời: Lãnh đạo các BN, ĐT quận, UBND-Hội LHPN-Đoàn TN 15 phường. 

* TTQU (đ/c Kiều Bình Chung) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân, tại Phòng TCDQU (cả ngày).

 

* 8g: Đ/c Kiều Bình Chung đi thăm 1 số đơn vị trường học và Nhà giáo tiêu biểu nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (P.GD&ĐT ch/bị DS, VPQU ch/bị quà).

Mời: Lãnh đạo VPQU, P.GD&ĐT/Q, Ban KTXH HĐND/Q.

 

* 8g: Đ/c Châu Văn La làm việc với lãnh đạo Cục thuế TP về DA xây dựng CCT quận Tân Bình tại khu C30, P6, tại PH1.

Mời: Cục trưởng Cục thuế TP, CCT/Q, P.QLĐT, P.TC-KH, Ban BTGPMB

*8g: Đ/c Phạm Thị Út chủ trì họp Hội đồng thẩm định lịch sử Đảng bộ P3, P4, P5, tại PH BTVQU (Ban TGQU ch/bị ND, TM).

 

* 8g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng họp nhóm chỉ đạo thực hiện chuyên đề số 2 “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tại PH các Ban QU (Ban TCQU ch/bị ND).

Mời: T/v nhóm chỉ đạo chuyên đề số 2

 

 

* 8g: Đ/c Lê Thanh Bình và Tổ kiểm tra 2 theo kế hoạch số 232-KH/QCDC ngày 15/10/2018 của BCĐ thực hiện QDCD ở cơ sở dự kiểm tra việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2018, tại Trường MN Phường 14 (Trường MN P14 ch/bị ND).

Mời: Th/v Tổ kiểm tra 2

 

* 8g: TTUB dự Ngày pháp luật nước CHXHCNVN-09/11 với chủ đề: Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành, tại HT TTHC/Q (P.TP ch/bị ND, TM)

 

* 14g: TTQU (đ/c Lê Thị Kim Hồng) dự HN tổng kết công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2018,             tại TT.BDCT/Q (TT.BDCT/Q ch/bị ND, TM)

 

* 14g: TTQU (đ/c Kiều Bình Chung), TT.HĐND     (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB (đ/c Hứa Quốc Hưng) dự họp mặt Kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống MTTQ.VN và biểu dương "Gương người tốt việc tốt" năm 2018, tại HT Nhà Thiếu nhi quận (UB.MTTQ/Q ch/bị ND, TM)

 

* 14g: Đ/c Phạm Thị Út và Tổ kiểm tra 1 theo kế hoạch số 232-KH/QCDC ngày 15/10/2018 của BCĐ thực hiện QDCD ở cơ sở dự kiểm tra việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2018, tại Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền ch/bị ND).

Mời: Th/v Tổ kiểm tra 1

 

Thứ bảy

17/11

* TTUB (đ/c Châu Văn La) trực và làm việc tại Trung tâm hành chính quận.

* 8g: TTQU (đ/c Lê Thị Kim Hồng) - TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) - TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến), TT.UBMTTQ/Q dự Lễ kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2018), tại HT P.GD&ĐT (P.GD&ĐT ch/bị ND, TM).

 

Chủ nhật

18/11

 

* 15g30: Đ/c Phạm Thị Út, đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến  dự Hội thi "Nét đẹp cán bộ Mặt trận" do UB.MTTQ/Q tổ chức, tại điểm sinh hoạt văn hóa P13.

 

* 19g: Đ/c Kiều Bình Chung dự ngày hội ĐĐKTDT, tại Khu phố 9, Phường 13.

 

 

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Quận Tân Bình đã giải quyết

97,5%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 21/10/2019)

Liên kết Website Liên kết Website