Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 44, năm 2019 (từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

28/10

* 8g: Họp TTQU, tại Phòng họp BTVQU.

 

* Tại PH1, đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến chủ trì họp:

* 9g: Làm việc với lãnh đạo P.GD&ĐT, P.TCKH

*10g: Họp thông qua Kế hoạch tổ chức chiến dịch truyền thông hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019” (Phòng LĐTB&XH ch/bị ND)

Mời: CAQ, Hội NCT, P.LĐTB&XH, P.GD&ĐT, TT.VHTT, PCT/VX 15 phường.

 

* 9g30: Đ/c Trần Quốc Tuấn chủ trì họp Đảng ủy CQCQ/Q, tại PH2

Mời: Đảng ủy viên, Bí thư các Chi bộ, đ/c PCN UBKT Đảng ủy

* 14g: Hội nghị cán bộ chủ chốt quận thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 BCHTW khóa XII và quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị,         tại TTHC/Q (Ban Tuyên giáo QU chuẩn bị ND, TM)

 

 

Thứ ba

29/10

*8g: Họp Thành viên UBND/Q, tại PH1 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị ND, TM)

 

* 9g: TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà, đ/c Phạm Thị Út), TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến ) làm việc với Ban chủ nhiệm CLB Truyền thống kháng chiến quận, tại PH UBMTTQ/Q (BCN.CLB TTKC quận ch/bị ND).

 

*14g: TTQU (đ/c Phạm Thị Út), TTUB (đ/c Châu Minh Hiếu) dự họp BCĐ thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của BTV Thành ủy về thực hiện cuộc vận động  Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước ”,, tại PH BTVQU (Ban Dân vận QU ch/bị ND, TM)

 

*14g : Đ/c Châu Văn La chủ trì họp triển khai kế hoạch khắc phục sau các kết luận Thanh tra TP, UBND TP, tại PH1             ( Ban TCD, Thanh tra/Q chuẩn bị ND,TM)

 

*14g: TTHĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) và Ban Kinh tế - xã hội giám sát Ủy ban nhân dân quận về công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh mầm non, tiểu học trên địa bàn quận, tại PH HĐND/Q

Mời: TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến), UBMTTQVN/Q, TTYT, P.YT, P.GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường: MN4, MN10, MN13, TH Phạm Văn Hai, TH Trần Văn Ơn, TH Tân Trụ; Th/viên Ban KT-XH.

*14g: Đ/c Hứa Quốc Hưng làm việc với các đơn vị về các DA bồi thường GPMB, tại PH2 (Ban BTGPMB ch/bị ND).

Mời: P.TNMT, P.QLĐT, Ban BTGPMB

*14g: TTUB dự buổi ký kết quy chế phối hợp giữa Văn phòng HĐND&UBND và Hội Luật gia quận Tân Bình về hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí tại TTHC/Q, tại PH3.

Mời: VPQU, Ban DVQU, P.NV, P.Tư pháp, P.KT, P.YT, P.QLĐT, P.TNMT, P.LĐTB&XH, VP.ĐKĐĐ - CNTB.

 

Thứ  tư

30/10

*8g: Ban Thường vụ Quận ủy dự hội nghị giao ban chuyên đề       “Nâng cao chất lượng công tác kết nạp Đảng viên, gắn với tăng cường công tác quản lý đảng viên, góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh”, tại HT.TTHC/Q ( Ban Tổ chức QU phối hợp UBKTQU chuẩn bị ND, VPQU gửi TM)

 

* Tại PH.HĐND, đ/c Châu Minh Hiếu chủ trì họp:

 

 

 

- 8g: Nghe các đơn vị báo cáo công tác rà soát các mặt bằng, nhà công sản trên địa bàn quận

Mời: P.QLĐT, P.TNMT, Công ty DVCI

- 8g30: Họp giao ban công tác thực hiện CT 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Ban TV Thành ủy

Mời: P.QLĐT, Đội TTĐB/Q, Lãnh đạo UBND 15P.

 

 

8g:

*14g: Đ/c Lê Hoàng Hà, đ/c Phạm Thị Út dự sinh hoạt         chi bộ VPQU, tại PH Ban TVQU

 

*14g: TTHĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) và Đoàn giám sát của HĐND/Q khảo sát công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, tại Đội Thanh tra địa bàn quận.

 

 

*14g: Đ/c Đặng Tấn Tuyên chủ trì giao ban Dư luận xã hội tháng 10/2019, tại PH các Ban QU (Ban TGQU ch/bị ND, TM)

 

 

 

*14g: TTQU, TT.HĐND (đ/c Lê Thị Thu Sương), TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến), TT.UBMTTQ/Q dự HN triển khai thực hiện Nghị định số 102/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của Chính phủ về chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài và Kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn quận, tại HT1 (Ban CHQS ch/bị ND).

Mời: Phòng Chính trị, Phòng Tham mưu, Ban Chính sách - Bộ Tư lệnh TP, Ban CHQS, T/v B24 quận, Chủ tịch Hội đồng Chính sách - Hội CCB - Chỉ huy trưởng và Chỉ huy phó phụ trách công tác chính sách Ban CHQS -  Ch/trách LĐTB&XH 15 phường.

 

Thứ  năm

31/10

*7g30: TTUB (4 đ/c), TT.UBMTTQ dự HN triển khai các nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019, tại HT1 (VP.HĐND và UBND ch/bị ND).

Mời: Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Cơ quan, BN, ĐT quận, Chủ tịch UBND 15 phường.

 

* 8g: TTQU dự Hội nghị tập huấn công nghệ thông tin và hướng dẫn chế độ chi tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tại HTQU (Văn phòng QU chuẩn bị ND,TM)

 

* TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân (cả ngày).

* 14g: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 173, tại Phòng họp BTVQU.

 

 

*14g: Đoàn giám sát của TTHĐND/Q khảo sát công tác việc tuyển dụng, bố trí và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, tại Trung tâm Y tế (TTYT ch/bị ND).

Mời: UBMTTQVN/Q, P.NV, P.TC-KH, Thành viên đoàn khảo sát.

 

*14g: Đ/c Châu Minh Hiếu nghe P.QLĐT báo cáo việc quy hoạch lộ giới tại nhà số 268 Hoàng Hoa Thám , P12 và nhà số 28/8C  Tống Văn Hên, P15, tại PH1

Mời: P.QLĐT, UBND P12, P15

 

* Tại PH2, đ/c Hứa Quốc Hưng chủ trì họp:

 

 

- 14g: Tình hình thực hiện công tác CCHC, KSTTHC, ISO điện tử năm 2019 (VP.HĐND&UBND (Tổ tổng hợp), P. Nội vụ,           P. TCKH chuẩn bị nội dung).

Mời: CVP HĐND&UBND, TP Nội vụ, TP TCKH.

 

- 15g30: Công tác ứng dụng CNTT, các dự án về CNTT (VP.HĐND&UBND (Tổ CNTT), P.TCKH, Ban QLDA ĐTXDKV quận ch/bị ND).

Mời: VP. HĐND&UBND, TP. Nội vụ,  TP. TCKH,       

 GĐ.  Ban QLDA ĐTXDKV.

Thứ sáu

01/11

* TTQU (đ/c Phạm Thị Út) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân, tại Phòng TCDQU (cả ngày).

 

*8g: Đ/c Lê Hoàng Hà chủ trì họp BCĐ công tác tôn giáo quận, tại PH BTVQU (Ban Dân vận QU chuẩn bị ND,TM)

 

*8g: Đ/c Châu Văn La họp Tổ công tác BTVQU, TT. HĐHTDA CTCC, tại PH1 (VP. HĐND&UBND/Q chuẩn bị ND,TM),

 

* 8g: Đoàn giám sát của HĐND/Q khảo sát công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, tại Phường 5

 

*8g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng, đ/c Trần Quốc Tuấn, đ/c Châu Minh Hiếu dự họp sơ kết 9 tháng việc thực hiện Kết luận số 04-KL/QU của BTVQU, tại HT1 (Tổ giúp việc thực hiện KL 04 ch/bị ND).

Mời: T/v Tổ chỉ đạo, Tr.BQL 4 chợ: TB, BC, PVH, HHT, đại diện ĐU-Chủ tịch UBND 15 phường.

*14g: BTVQU dự Hội nghị tọa đàm (lần 2 )  lịch sử Đảng bộ quận, tại HTQU (VPQU phối hợp Ban TGQU chuẩn bị ND,TM)

 

 

*14g: TTUB dự HN truyền thông chương trình sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh năm 2019, tại HT1 (P.YT ch/bị ND)

Mời: Đại diện các BN, ĐT, BCĐ công tác DS-KHHGĐ - Tư pháp hộ tịch - Hội LHPN - Trưởng TYT và CTV dân số 15 phường (mỗi phường mời 07 CVT dân số).

 

Thứ bảy

02/11

* TTUB (đ/c Châu Văn La) trực và làm việc tại TTHC/Q

 

Chủ nhật

03/11

* TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà) ứng trực tại TTHC/Q

 

 

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,31%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 01/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website