Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 43, năm 2019 (từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

21/10

* 8g: Họp TTQU, tại Phòng họp BTVQU.

 

* 14g: Hội ý TT.UBND/Q, tại PH1 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị ND, TM)

 

* 14g: Đ/c Phạm Thị Út họp Đảng ủy cơ quan đảng, đoàn thể quận, tại PH BTVQU.

Mời : các đ/c ĐUV, UV.UBKTĐU, bí thư các chi bộ trực thuộc.

 

* 14g: Đ/c Trần Quốc Tuấn dự ĐH chi bộ P.QLĐT (Đại hội điểm), tại HT1.

Mời : Đại diện cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ CQCQ/Q.

 

* 14g: Đ/c Hứa Quốc Hưng dự họp về rà soát tiến độ chuẩn bị và Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của DA Metro 2, tại Sở TNMT.

Mời: Ban BTGPMB cùng dự.

 

 

Thứ ba

22/10

* 8g: Đ/c Lê Hoàng Hà, đ/c Châu Văn La họp giao ban Khối Nội chính Quận ủy quý 3/2019, tại PH các ban QU (VPQU gửi TM).

 

* 8g: TTQU đ/c Phạm Thị Út) dự khai mạc hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi TP.HCM năm 2019, tại Thành phố.

 

 

* 14g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng chủ trì họp ĐUDN/Q tháng 10/2019,  tại PH các ban QU (VP.ĐUDN/Q ch/bị ND, TM)

 

* 14g:TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) và Đoàn giám sát của TTHĐND/Q khảo sát công tác việc tuyển dụng, bố trí và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, tại Phường 3 (UBND P3 ch/bị ND)

Thứ  tư

23/10

* 8g: TTQU-TT.HĐND-TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến) -TT.UBMTTQ dự Lễ trao học bổng REE, tại HT P.GD&ĐT (P.LĐTB&XH, P.GD&ĐT ch/bị ND, TM)

 

* 8g: Đ/c Châu Văn La tiếp công dân, tại PH1 (Ban TCD ch/bị ND, TM).

 

* 8g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) và Đoàn giám sát của TTHĐND/Q khảo sát công tác việc tuyển dụng, bố trí và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, tại Phường 13 (UBND P13 ch/bị ND)

 

* 8g: Đ/c Hứa Quốc Hưng chủ trì làm việc với các đơn vị về công tác chỉnh trang đô thị tại tiểu đảo vòng xoay Lăng Cha Cả, tại PH2.

Mời: P.QLĐT, P.VHTT, P.TCKH, Cty DVCI, UBND P4.

 

 

 

 

* 14g: Đ/c Phạm Thị Út chủ trì họp triển khai kế hoạch thực hiện Đặc san Tân Bình chào mừng ĐH đại biểu Đảng bộ quận lần XII, nhiệm kỳ 2010-2025, tại PH các ban QU (P.VHTT ch/bị ND, VPQU gửi TM).

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến dự HĐND P12

 

* 14g: Đ/c Châu Minh Hiếu chủ trì họp với các sở ngành liên quan đến việc thu hồi 6 nhà xe, P14, tại PH1.

Mời: Sở XD, Sở TC, P.QLĐT, UBND P14.

 

 

 

 

Thứ  năm

24/10

* 8g: TTQU (đ/c Lê Thị Kim Hồng), TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến), TT.UBMTTQ dự Lễ Tổng kết giải thể thao học sinh năm học 2018-2019 và khai mạc giải Hội khỏe Phù Đổng năm học 2019-2020, tại P.GD&ĐT/Q (P.GD&ĐT, TT.VHTT ch/bị ND)

Mời: Sở GD&ĐT, Sở VHTT, lãnh đạo các phòng, ban quận; UBND 15P; Hiệu trưởng các trường TH, THCS.

 

* 8g: Đ/c Châu Văn La nghe các đơn vị b/c tiến độ giải quyết các kiến nghị của cử tri, tại PH1 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị ND, TM)

 

* 8g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) và Đoàn giám sát của TTHĐND/Q khảo sát công tác việc tuyển dụng, bố trí và sử dụng CB, CC, VC, tại Phường 15 (UBND P15 ch/bị ND)

 

* TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân (cả ngày).

* 14g: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 172, tại Phòng họp BTVQU.

 

 

Thứ sáu

25/10

* TTQU (đ/c Lê Thị Kim Hồng) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân, tại Phòng TCDQU (cả ngày).

 

* 8g: TTQU (đ/c Phạm Thị Út), TTUB (đ/c Châu Minh Hiếu) dự hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU về thực hiện Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường & kênh rạch, vì TP sạch & giảm ngập nước” tại UBMTTQ/Q (UBMTTQ/Q ch/bị ND, TM)

 

*8g: TTQU, TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB (đ/c Châu Văn La) làm việc với Cục Thuế TP.HCM về đánh giá thu ngân sách Nhà nước năm 2019 và dự toán thu NSNN năm 2020, tại PH1 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị TM; CCT, P.TCKH ch/bị ND).

Mời: Lãnh đạo CCT, P.TCKH

 

* 8g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) và Đoàn giám sát của TTHĐND/Q khảo sát công tác việc tuyển dụng, bố trí và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, tại Trung tâm Văn hóa (TTVHTT ch/bị ND)

 

* 14g: Đ/c Lê Hoàng Hà họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025,   tại Phòng họp BTVQU (Ban Tuyên giáo QU ch/bị ND, VPQU gửi TM)

 

 

 

Thứ bảy

26/10

* TTUB (đ/c Hứa Quốc Hưng) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận

 

Chủ nhật

27/10

* TTQU (đ/c Lê Thị Kim Hồng) ứng trực tại TTHC/Q

 

 

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,31%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 01/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website