Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 42, năm 2019 (từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

14/10

* 8g: Họp TTQU, tại Phòng họp BTVQU.

 

* 9g: Đ/c Trần Quốc Tuấn kiểm tra công tác PCTN, tại chi bộ Phòng Tư pháp.

 

*Tại PH3, đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến chủ trì họp: - 9g: Họp Ban ĐD Hội đồng quản trị NHCSXH/Q quý III/2019 (PGD NHCSXH ch/bị ND)

Mời: Th/v Ban ĐD Hội đồng quản trị NHCSXH/Q, CT.UBND 15P.

- 10g: Sơ kết 9 tháng Chương trình GNBV và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 (P.LĐTBXH ch/bị ND).

Mời: Th/v Ban GNBV quận, PCT/VX 15P

 

* 13g30: Đ/c Lê Thị Kim Hồng dự Đại hội điểm chi bộ Cty CP Viễn Thông ACT, nhiệm kỳ 2020-2022 (VP.ĐUDN/Q ch/bị TM).

 

* 14g: Họp TT.UBND/Q, tại PH1 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị ND, TM)

 

*14g: Hội nghị triển khai thực hiện b/c CCHC của các đơn vị trực thuộc và UBND 15P gửi về UBND/Q trên Hệ thống quản lý công tác CCHC thành phố, tại HT1 (P.NV ch/bị ND)

Mời: Lãnh đạo các phòng, ban quận, các đơn vị sự nghiệp, UBND 15P.

 

 

Thứ ba

15/10

* 7g30: TTQU  (đ/c Lê Hoàng Hà) dự Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ 6 (giai đoạn 2014-2019), tại HT Bộ Tư lệnh TP (cả ngày)

 

* 8g: TTQU (đ/c Phạm Thị Út) dự khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 4, tại TT.BDCT/Q (Ban TCQU gửi TM, TT.BDCT phối hợp tổ chức lớp).

 

* 8g: TTQU, TTHĐND, TTUBND dự kỳ họp thứ 11 HĐND quận (kỳ họp bất thường), Tại HT1

 

* 9g: TT.HĐND (đ/c Kiều Bình Chung) và Đoàn giám sát Thường trực HĐND/Q giám sát Ủy ban nhân dân quận về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân, tại PH HĐNĐ/Q.

Mời: TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến), UBMTTQVN/Q, Ban TCD, Thanh tra, Ban BTGPMB, VP.ĐKĐĐ-CNTB, P.QLĐT, P.YT, P2, P14, thành viên đoàn giám sát.

 

*  Đ/c Châu Minh Hiếu học lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho (đối tượng 3) (học bù buổi sáng)

 

*  Đ/c Hứa Quốc Hưng học lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho (đối tượng 3) (cả ngày)

 

* 13g30: Đ/c Châu Văn La chủ trì họp Hội đồng NVQS/Q, tại HT1 (Ban CHQS ch/bị ND, TM)

 

* 14g: TTQU (đ/c Phạm Thị Út), đ/c Nguyễn Xuân Tiến đi thăm và tặng quà cho cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở có hoàn cảnh khó khăn, nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (Ban DVQU ch/bị danh sách và quà tặng)

 

* 14g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng, đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến dự lễ trao Nhà tình nghĩa do ĐUDN/Q vận động xây dựng, tại Phường 11 (VP.ĐUDN/Q ch/bị ND)

 

* 14g: Đ/c Châu Minh Hiếu họp Ban cưỡng chế DA hẻm 99 NTB, Phường 4, tại PH1.

Mời: P.TNMT, P.QLĐT, Ban BTGPMB, P.TP, UBND P4.

 

Thứ  tư

16/10

* 8g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng, đ/c Trần Quốc Tuấn, TTUB (đ/c Châu Minh Hiếu) họp tổ chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 04-KL/QU của BTVQU, tại PH các Ban QU (Tổ giúp việc thực hiện KL 04 ch/bị ND, VPQU gửi TM).

 

* 8g: Đ/c Trần Quốc Tuấn dự Lễ kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác Dân vận và tuyên dương dân vận khéo, tại HT TTHC/Q.

Mời: Toàn thể đảng viên, CCVC thuộc đảng bộ CQCQ/Q

 

* 8g: Đ/c Châu Minh Hiếu chủ trì họp với các sở ngành liên quan đến việc thu hồi 6 nhà xe, Phường 14, tại PH1.

Mời: Sở XD, Sở TC, P.QLĐT, UBND P14.

 

 

* 14g: Đ/c Phạm Thị Út dự họp Đảng ủy Phường 2 và làm việc về công tác lãnh đạo triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU của BTVTU và Chỉ thị số 07-CT/QU của BTVQU về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác, QLNN về TTXD trên địa bàn TP.

 

*14g: TTQU, TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến), TT.UBMTTQ dự HN nói chuyện chuyên đề NQ số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của BCH Trung ương Đng khóa XI về “Xây dựng và phát triển VH con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, tại HT.TTHC/Q (P.VHTT ch/bị ND)

Mời: Lãnh đạo các BN, ĐT quận, T/v BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” quận, BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” 15P, BĐH 117 KP.

 

* 14g: Đ/c Hứa Quốc Hưng khảo sát các tuyến đường kết nối xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất.

Mời: P.QLĐT cùng đi.

 

 

Thứ  năm

17/10

* 8g: Đ/c Lê Hoàng Hà làm việc với tập thể Đảng ủy - UBND P7 về công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả QLNN về TTXD, tại UBND P7 (Đảng ủy Phường 7 ch/bị ND).

Mời: ĐD lãnh đạo Ban TGQU, UB.KTQU, VPQU, VP.HĐND&UBND/Q, P.QLĐT, P.TNMT, Đội TTĐB.

 

* Tại PH1, Đ/c Châu Minh Hiếu chủ trì :

- 8g : Họp nghe các đơn vị báo cáo việc xử lý vi phạm XD tại số 27B Bùi Thị Xuân, P2.

Mời : P.TP, P.QLĐT, đội TTĐB/Q, UBND P2.

- 9g30: Họp nghe P.QLĐT b/c việc thực hiện cưỡng chế tại số 9 Phạm Phú Thứ, P11.

Mời : P.QLĐT, Đội TTĐB/Q, UBND P11.

 

*  Đ/c Hứa Quốc Hưng học lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho (đối tượng 3) (cả ngày)

 

* TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân (cả ngày).

* 14g: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 171, tại Phòng họp BTVQU.

 

* 15g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến) tiếp Đoàn giám sát của HĐND/TP về bảo tồn di sản và cảnh quan kiến trúc đô thị trên địa bàn Thành phố, tại PH HĐND/Q (P.VHTT, P.QLĐT ch/bị ND).

Mời: Ban TGQU, P.VHTT, P.QLĐT, VP.HĐND&UBND/Q, UBND P9, Ban QL Đình Tân Phước.

 

Thứ sáu

18/10

* TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân, tại Phòng TCDQU (cả ngày).

 

* 8g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng dự họp Đảng ủy Phường 10

 

*8g: TTQU, TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB              (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến), TT.UBMTTQ dự HN Tổng kết Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 với chủ đề: “Học tập suốt đời - Học tập thông minh để trở thành công dân tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh”, tại HT1 (P.GD&ĐT ch/bị ND).

Mời: Lãnh đạo các BN, ĐT, Hội KH quận, UBND - Trung tâm học tập cộng đồng 15 phường, Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS

 

* 8g: Đ/c Châu Minh Hiếu giải quyết đơn thư tồn động, tại PH1 (Ban TCD ch/bị ND, TM).

 

* 8g: Đ/c Hứa Quốc Hưng chủ trì làm việc với Sở TNMT, Ban chỉ đạo Bồi thường Thành phố về DA Kênh A41, tại PH1 (Ban BTGPMB ch/bị ND, TM).

Mời: P.TNMT, Ban BTGPMB, UBND P4

 

* 14g: Đ/c TTQU (đ/c Phạm Thị Út), TT.HĐND      (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến) dự HN kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2019) và 09 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), tại TT.BDCT/Q (Hội LHPN/Q ch/bị ND, TM)

 

* 14g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng dự Đại hội chi bộ VP.ĐUDN/Q nhiệm kỳ 2020-2022, tại HT1 (VP.ĐUDN/Q ch/bị TM)

 

*14g: TTUB (đ/c Châu Minh Hiếu) dự buổi giám sát của UB.MTTQVN Q.TB đối với UBND/Q về công tác kiểm soát TTHC, tại  PH1 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị ND)

Mời : P.LĐTBXH, P.YT, UBND P2, 6, 11.

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến dự họp Đảng ủy Phường 4.

 

* 15g: TTUB dự họp cơ quan VP.HĐND&UBND/Q, tại PH HĐND/Q.

Mời : Toàn thể CBCC VP.HĐND&UBND/Q.

 

* 15g30: TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà) dự HN Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống các ban QU (Ban TCQU, Ban DVQU, UB.KTQU, VPQU) tháng 10/2019, tại HTQU (VPQU ch/bị ND, TM)

 

Thứ bảy

19/10

* TTUB (đ/c Châu Minh Hiếu) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận

 

* 7g30: TTQU (đ/c Phạm Thị Út), TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB (đ/c Châu Văn La) dự HN tổ chức tiếp xúc giữa lãnh đạo quận với đại diện Trưởng, phó Khu phố, Tổ dân phố trên địa bàn quận, tại HT TTHC/Q (Ban DVQU ch/bị ND, VPQU gửi TM)

 

 

Chủ nhật

20/10

* TTQU (đ/c Phạm Thị Út) ứng trực, tại TTHC/Q.

 

 

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,31%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 01/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website