Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 41, năm 2020 (từ ngày 5/10/2020 đến ngày 11/10/2020)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

05/10

*7g:  TTQU, TTUB dự diễn tập CH-CQ 01 bên 01 cấp, thực hành huy động quân nhân dự bị huấn luyện, diễn tập năm 2020, tại HT BCHQSQ (BCHQS/Q ch/bị ND, TM)

 

*7g: Cán bộ, công chức chào cờ đầu tuần, tại HT.TTHC/Q.

 

*8g: TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến) trao quyết định khen thưởng đột xuất khám phá thành công chuyên án cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản, tại CAQ (P.NV ch/bị ND).

 

*9g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến họp BCĐ công tác tuyển sinh, tại PH1 (P.GD&ĐT ch/bị ND).

Mời: P.GD&ĐT (đ/c Trần Khắc Huy, đ/c Phan Văn Quang, đ/c Mai Minh Nghĩa), P.NV (đ/c Nguyễn Tùng Khương), P.TC-KH (đ/c Trần Minh Vũ), CAQ (đ/c Bùi Công Tú), TT.GDNN-GDTX (đ/c Nguyễn Văn Tiến).

 

*8g: Đ/c Trương Tấn Sơn chúc mừng ngày thành lập Hội Doanh nghiệp quận, tại Hội Doanh nghiệp quận.

Mời: P.TCKH, P.KT.

 

*14g: TTQU làm việc với đảng viên là đại biểu HĐND/Q, tại HT1 (HĐND/Q ch/bị ND, VPQU ch/bị TM)

 

*14g: TTQU làm việc với các Ban QU, VPQU, UB.KTQU, tại PH BTVQU.

 

*15g30: Họp TTQU, tại PH.BTVQU

 

*14g: Hội ý TTUB quận, tại PH1 (VP.HĐND và UBND ch/bị ND, TM).

 

* 15g: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến chủ trì họp đội ngũ báo cáo viên, chuẩn bị lớp bồi dưỡng cấp ủy, tại TT.BDCT/Q (TT.BDCT/Q ch/bị ND, TM).

Mời: Đại diện UB.KTQU, VPQU và các ban QU.

 

*16g30: TTUB dự Họp giao ban trực tuyến Ban Chỉ đạo thành phố về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tại HT1.

 

 

Thứ ba

06/10

*7g: TTQU, TTUB dự diễn tập CH-CQ 01 bên 01 cấp, thực hành huy động quân nhân dự bị huấn luyện, diễn tập năm 2020, tại TT.VHTT/Q (BCH Quân sự quận ch/bị ND, TM)

 

* 8g: TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà, đ/c Nguyễn Hoàng Long) dự họp chi bộ VPQU, tại phòng họp BTV.

 

* 8g: TTQU, TT.HĐND, TTUB, Ban TT.UBMTTQVN/Q dự kỳ họp 16 (kỳ họp đột xuất) HĐND quận nhiệm kỳ 2016-2021, tại HT1.

*14g: Đ/c Trương Tấn Sơn làm việc với các đơn vị về một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng đề án Chợ đêm Sài Gòn, tại PH2.

Mời: P.KT, P.TCKH, P.VHTT, P.QLĐT, P.TNMT, CA/Q, TTVHTT, UBND P4, VP.HĐND&UBND/Q.

 

 

*14g: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến chủ trì Hội nghị sơ kết 9 tháng công tác Tuyên Giáo và giao ban Dư luận xã hội tháng 10, tại HTQU (Ban TGQU ch/bị ND, TM).

 

Thứ  tư

07/10

*8g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), TT.HĐND, TT.UBMTTQ/Q dự Hội nghị Kỷ niệm 29 năm Ngày Quốc tế người cao tuổi (1/10) và Triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, tại TT.VHTT (Ban ĐD Hội NCT ch/bị ND, TM).

 

 

*14g: Họp Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 8, tại PH.BTVQU

 

 

 

Thứ  năm

08/10

*8g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long và thành viên Đoàn kiểm tra theo QĐ số 21 ngày 3/9/2020 của BTVQU làm việc, tại Đảng ủy Chi Cục thuế.

Mời: Th/v Đoàn kiểm tra theo QĐ 21: đ/c Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương, Đào Văn Khánh, Nguyễn Thị Tuyết (Ban TCQU); đ/c Đặng Vũ Dũng (UB.KTQU); đ/c Nguyễn Phú Phước (Ban DVQU); đ/c Nguyễn Tùng Khương (P.NV).

 

*7g30: Đ/c Trương Tấn Sơn dự Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật lực lượng dự bị động viên, tại HTA - Bộ Tư lệnh thành phố (cả ngày).

 

*14g: Đ/c Nguyễn Bá Thành nghe Phòng Quản lý đô thị báo cáo công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn quận, tại PH1.

Mời: P.QLĐT

 

*14g: Tổ công tác theo KH số 01-KH/QU ngày 20/8/2020 của BTVQU làm việc, tại Đảng ủy Phường 15 (Đảng ủy P15 ch/bị ND).

Mời: Th/v Tổ công tác; QUV theo dõi phường, đại diện lãnh đạo P.QLĐT, P.TNMT, Đội TTrĐB, P.NV, P.LĐTB&XH, Ban BTGPMB, Thanh tra NN, Ban TCD.

Thứ sáu

09/10

*7g30: TTQU, TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB (đ/c Trương Tấn Sơn), TT.UBMTTQ dự chung kết Hội thi “Đề xuất sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính trên địa bàn quận Tân Bình” năm 2020, tại HT.NVHLĐ (VP.HĐND&UBND, P.NV, P.VHTT ch/bị ND, TM).

Mời: Lãnh đạo VP.UBND/TP, Sở Nội vụ, Sở TTTT, Sở KH&CN, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, UBND 15 phường.

 

*8g: Đ/c Nguyễn Bá Thành tiếp công dân, đối thoại giải quyết khiếu nại dự án Metro, tại PH1 (Ban TCD ch/bị ND, TM).

 

*8g: Tổ công tác theo KH số 01-KH/QU ngày 20/8/2020 của BTVQU làm việc, tại Đảng ủy Phường 7

Mời: Th/v Tổ công tác; QUV theo dõi phường, đại diện lãnh đạo P.TCKH, P.TNMT, P.QLĐT, Đội TTrĐB, P.NV, P.LĐTB&XH, Ban BTGPMB, Thanh tra NN, Ban TCD.

 

*14g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long và thành viên Đoàn kiểm tra theo QĐ số 21 ngày 3/9/2020 của BTVQU làm việc tại Đảng ủy Phường 8.

Mời: Th/v Đoàn kiểm tra theo QĐ 21: đ/c Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương, Đào Văn Khánh, Nguyễn Thị Tuyết (Ban TCQU); đ/c Đặng Vũ Dũng (UB.KTQU); đ/c Nguyễn Phú Phước (Ban DVQU); đ/c Nguyễn Tùng Khương (P.NV).

 

*14g: Đ/c Trương Tấn Sơn đi công tác.

 

 

Thứ bảy

10/10

*7g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), TT.HĐND, TTUB và đồng chí Phạm Thị Thành dự Lễ phát động thực hiện tuần lễ cao điểm “Vì dân phục vụ” lần 3 và chăm lo cho cán bộ dân vận khó khăn, chính trị nòng cốt năm 2020, tại Cuối hẻm 51 Phan Huy Ích, P15 Q.TB Ban DVQU ch/bị ND, TM).

*5g30: TT.HĐND, TT.UBND tham dự HN Kỷ niệm 90 năm công tác dân vận tại Trung ương cục miền Nam-Tây Ninh (cả ngày) (ĐUCQCQ/Q ch/bị ND, TM)

* TTUB (đ/c Nguyễn Bá Thành) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận

 

 

Chủ nhật

11/10

* TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long) ứng trực tại Trung tâm Hành chính quận

 

*19g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long) và đ/c Phạm Thị Thành dự Chương Trình kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2020), tại Nhà VHLĐ/Q (số 2F Nguyễn Hiến Lê, Phường 13 Q.TB (Quận đoàn ch/bị ND, TM)

 

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,23%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 28/10/2020)

Liên kết Website Liên kết Website