Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 41, năm 2019 (từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

07/10

* 8g: TTQU giao ban với các ban QU, tại PH BTVQU.

Mời: Trưởng các ban QU, CN.UBKTQU, Chánh VPQU.

 

* 9g30: Họp TTQU, tại Phòng họp BTVQU.

 

* 14g: Hội ý TT.UBND/Q, tại PH1 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị ND, TM)

 

* 14g: TTQU (đ/c Phạm Thị Út) chủ trì họp BTC hội nghị kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, tại PH các ban QU (Ban DVQU ch/bị ND, TM).

Mời : Đại diện UB.MTTQ, các ĐT/Q, GĐ Nhà thiếu nhi quận.

 

 

Thứ ba

08/10

* 8g: TT HĐND (đ/c Kiều Bình Chung) chủ trì họp Thường trực HĐND/Q tháng 10/2019, tại PH HĐND.

Mời: TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến), UBMTTQVN/Q, Trưởng, phó 02 ban HĐND, Chánh Văn phòng HĐND&UBND

 

* 8g: Đ/c Châu Văn La làm việc với tập thể Đảng ủy, UBND Phường 6 về công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả QLNN về TTXD, tại UBND P6 (Đảng ủy P6 ch/bị BC).

Mời : Lãnh đạo Ban TGQU, UBKTQU, VPQU, VP.HĐND&UBND/Q, P.QLĐT, P.TNMT, Đội TTĐB.

 

* 8g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng dự HN giao ban BCĐ công tác XD tổ chức Đảng, tổ chức CT-XH và QHLĐHH và tiến bộ trong DN trên địa bàn quận, tại PH các ban QU (Ban TCQU, Ban DVQU phối hợp ch/bị ND, VPQU gửi TM).

 

* 8g: TTUB dự HN tập huấn nghiệp vụ Kho dữ liệu điện tử DS-KHHGĐ năm 2019, tại HT1 (P.YT ch/bị ND).

Mời: CTV, Chuyên trách DS-KHHGĐ 15P.

 

 

* 8g: TTUB (đ/c Hứa Quốc Hưng) dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2019 (cho đối tượng 3), tại HT Thành Phố (cả ngày).

 

* Đ/c Châu Minh Hiếu học lớp CVC (cả ngày).

 

 

* 14g: Đ/c Châu Văn La họp Tổ công tác BTVQU và TT.HĐHT dự án CTCC P6, tại PH1 (VP.HĐND&UBND/Q, các đơn vị ch/bị ND).

Mời: Th/v Tổ công tác và TT.HĐHT dự án.

 

Thứ  tư

09/10

* 8g: BTVQU-TTUB (đ/c Châu Minh Hiếu) dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2019 (cho đối tượng 3), tại HT TP (cả ngày).

 

  • TT.HĐND và Ban KT-XH HĐND/Q khảo sát công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh Tiểu học và Mầm non trên địa bàn quận, tại trường MN 4 (P.GD&ĐT và  trường MN 4 ch/bị ND).

 

*8g: Đ/c Hứa Quốc Hưng khảo sát các tuyến đường kết nối DA Khu vực sân bay (P.QLĐT ch/bị ND và cùng khảo sát, VP.HĐND&UBND/Q ch/bị xe)

 

 

* 14g: TT.HĐND, TTUB (đ/c Hứa Quốc Hưng), TT.UBMTTQ/Q tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 – QH khóa XIV của Tổ Đại biểu QH đơn vị 5, tại TT.BDCT/Q.

 

* 14g: TTUB dự HN “Ngày pháp luật” với chủ đề: “Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, tại HT1 (P.TP ch/bị ND, TM).

 

 

Thứ  năm

10/10

* 8g: Hội nghị BCH Đảng bộ quận lần thứ 27, nhiệm kỳ 2015-2020, tại HTQU (VPQU ch/bị ND, TM).

 

* TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân (cả ngày).

 

* Đ/c Châu Minh Hiếu học lớp CVC (cả ngày).

 

* 8g: TTUB (đ/c Hứa Quốc Hưng) dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2019 (cho đối tượng 3), tại HT Thành Phố (cả ngày).

 

* 14g: Đ/c Lê Hoàng Hà, đ/c Châu Văn La dự HN Đảng ủy quân sự quận, tại BCHQS/Q.

 

*14g: TTQU (đ/c Phạm Thị Út), TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến) dự buổi tọa đàm Giải pháp nâng cao hiệu quả vận dụng bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công tác vận động nhân dân trong giai đoạn hiện nay”, tại HTQU (Ban DVQU phối hợp UBMTTQ/Q ch/bị ND, TM)

 

 

Thứ sáu

11/10

* TTQU (đ/c Phạm Thị Út) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân, tại Phòng TCDQU (cả ngày).

 

 

* 8g: BTVQU-TTUB (đ/c Châu Minh Hiếu) dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2019 (cho đối tượng 3), tại HT Thành Phố (cả ngày).

 

  • TT.HĐND và Ban KT-XH HĐND/Q khảo sát công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh Tiểu học và Mầm non trên địa bàn quận, tại trường TH Phạm Văn Hai (P.GD&ĐT và  trường TH Phạm Văn Hai ch/bị ND).

 

* 8g: TTUB (đ/c Hứa Quốc Hưng), TT.UBMTTQ/Q dự HN chuyên đề “Nhân dân quận Tân Bình nói không với XD không phép, trái phép”, tại HT TTHC/Q (P.TP, P.QLĐT ch/bị ND, TM)

* 14g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng chủ trì HN kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, thông tin thời sự quý 3/2019 của ĐUDN/Q, tại HTQU (VP.ĐUDN/Q ch/bị ND, TM).

 

* 14g: Hội nghị thông tin thời sự, tại HT TTHC/Q

Mời : Toàn thể ĐV, CCVC Đảng bộ CQCQ và Đảng bộ Cơ quan đảng đoàn thể quận.

 

* 14g: UB.MTTQ/Q giám sát việc thực hiện kiểm soát TTHC của VP.HĐND&UBND/Q, tại PH1.

Mời: TTUB/Q, CVP HĐND & UBND/Q

 

* 16g: TTQU (đ/c Lê Thị Kim Hồng), TTUB thăm chi bộ Cty Dệt may TM Tấn Minh, tại Phường 8 Q.TB (VPQU ch/bị xe và gửi TM).

 

* 18g: TTQU, TT.HĐND, TTUB dự Đêm chung kết hội thi Sao vàng vọng cổ lần thứ 4/2019, chủ đề “Biển đảo quê hương”, tại Nhà VHLĐ/Q (LĐLĐ/Q ch/bị ND, TM).

 

Thứ bảy

12/10

* TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận.

 

* 8g: TTQU (đ/c Phạm Thị Út), TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến) dự HN kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và tuyên dương gương Dân vận khéo năm 2019, tại HT Nhà Thiếu Nhi quận (Ban DVQU ch/bị ND, TM)

 

 

Chủ nhật

13/10

* TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà) ứng trực, tại TTHC/Q.

 

 

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,31%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 01/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website