Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 39, năm 2020 (từ ngày 21/9/2020 đến ngày 27/9/2020)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

21/9

* 8g: Họp TTQU, tại PH.BTVQU

 

*10g: Đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì họp Đảng ủy cơ quan chính quyền quận, tại PH2.

Mời: Đại diện các Ban Quận ủy phụ trách Đảng bộ, Đảng Ủy viên, Bí thư các chi bộ.

 

*14g: Đ/c Lê Hoàng Hà dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường định kỳ tháng 9 năm 2020 (Đảng ủy Phường 13 ch/bị ND, TM)

 

*14g: Họp TTUB quận, tại PH1 (VP.HĐND và UBND ch/bị ND, TM).

 

*16g30: TTUB dự Họp giao ban trực tuyến Ban Chỉ đạo thành phố về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tại HT1.

 

 

Thứ ba

22/9

* 8g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long dự HN sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết ĐH Hội Cựu chiến binh quận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022 (giai đoạn 2017-2020), tại HT Hội CCB/Q (154, Trường Chính, P12).

 

*8g: Đ/c Châu Văn La làm việc với các đơn vị về công tác chuẩn bị cưỡng chế thu hồi đất dự án Metro số 2, tại PH1 (P.TNMT và các đơn vị được phân công báo cáo).

Mời : Đ/c Nguyễn Bá Thành (PCT), P.TNMT, P.TP, P.QLDT, TTr/Q, Ban TCD, Ban BTGPMB, UBND các P 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15.

 

* 8g: TTQU, TT.HĐND (đ/c Lê Thị Thu Sương), TTUB           (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến), TT.UBMTTQ/Q dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 09 tháng đầu năm thực hiện chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tại HT1 (P.VHTT ch/bị ND).

Mời: Đại diện lãnh đạo QĐ, CAQ, P.VHTT, P.QLĐT, P.TNMT, P.NV, UBND 15 phường.

 

 

*8g: Đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì họp nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện truy thu tiền thuê đất bổ sung đối với các mặt bằng thuộc sở hữu nhà nước, tại PH2.

Mời: P.TCKH, P.Tư pháp, CCT, Cty DVCI.

 

 

*14g: Tổ công tác theo Kế hoạch số 01 của BTVQU làm việc tại Đảng ủy Phường 1.

Mời: Th/v Tổ công tác; QUV theo dõi phường; Lãnh đạo P.TCKH, P.QLĐT, Đội TTrĐB, P.NV, P.TNMT, P.LĐTB&XH, Ban BTGPMB, Thanh tra NN, Ban TCD.

 

 

Thứ  tư

23/9

*Tại PH1, đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì:

- 8g: Làm việc với các đơn vị về dự án chung cư Tân Trụ.

Mời: Đ/c Châu Văn La, P.TCKH, P.QLĐT, P.TNMT, Công ty DVCI, Ban BTGPMB, UBND P15 (P.TCKH, Công ty DVCI ch/b ND).

- 9g30: Làm việc với các đơn vị về dự án chung cư cũ cấp D

Mời: Đ/c Châu Văn La, P.TCKH, P.QLĐT, P.TNMT, Công ty DVCI, Ban BTGPMB, UBND P7, 8  (P.QLDT ch/bị ND).

 

 

*8g: Tổ công tác theo Kế hoạch số 01 của BTVQU làm việc tại Đảng ủy Phường 7.

Mời: Th/v Tổ công tác; QUV theo dõi phường; Lãnh đạo P.TCKH, P.QLĐT, Đội TTrĐB, P.NV, P.TNMT, P.LĐTB&XH, Ban BTGPMB, Thanh tra NN, Ban TCD.

 

 

*14g: Họp Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 6, tại PH.BTVQU

 

*14g: Đ/c Trương Tấn Sơn tiếp và làm việc với đại diện ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh TP.HCM, tại PH2.

Mời: P.TCKH, CVP VP.HĐND&UBND cùng dự.

 

 

*15g: Đ/c Trương Tấn Sơn dự họp Demo Ứng dụng quận Tân Bình, tại HT1 (VP.HĐND và UBND phối hợp Cty NewSaiGonSoft ch/bị ND).

Mời: Thủ trưởng các phòng, ban, CT.UBND 15 phường.

 

Thứ  năm

24/9

* 8g: TTQU, TT.HĐND (đ/c Lê Thị Thu Sương) dự HN sơ kết 5 năm thi hành Luật Mặt trận, tại HT Nhà VHLĐ/Q (UB.MTTQ/Q ch/bị ND, TM).

 

*8g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB dự Đại hội Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến, NK IV (2020-2025), tại HT.TTHC/Q (02 ngày 24, 25/9/2020).

 

*8g: TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến) dự Hội nghị chuyên đề “Vệ sinh an toàn thực phẩm” của Cụm thi đua 1, tại UBND Q11 (số 270 Bình Thới, P10, Q11)  (P.NV, P.YT ch/bị ND).

Mời: P.NV, P.YT, Ch/viên phụ trách TĐKT.

 

 

*Tại PH1, đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì:

- 8g: Làm việc với các đơn vị về dự án tại khu đất CTCC Phường 6 (các đơn vị cùng ch/bị ND).

Mời: Đ/c Châu Văn La (CT/Q), P.TNMT, P.TCKH, Ban BTGPMB, UBND P6.

- 9g30: Làm việc với các đơn vị về công tác di dời bố trí tạm đối với các trường học (P.QLĐT, P.TCKH, P.GD&ĐT ch/bị ND).

Mời: P.QLĐT, P.TCKH, P.GD&ĐT, Ban QLDA, Cty DVCI.

 

* Tại PH2, đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì họp:

- 8g: Nghe các đơn vị báo cáo kết quả xác minh đối với căn nhà số 521/23 đường Hoàng Văn Thụ, phường 4.

Mời: P.QLĐT, Cty TNHH MTV DVCI, UBND P4

- 9g: Nghe các đơn vị báo cáo kết quả xác minh đối với căn nhà số 318/82 đường Phạm Văn Hai, phường 5.

MờiP.TNMT, P.QLĐT, VP.ĐKĐĐ-CNTB, Cty TNHH MTV DVCI, UBND P5

 

*14g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn, đ/c Lê Thị Thu Sương) họp giao ban công tác quý 3/2020 giữa Thường trực Hội đồng nhân dân quận với Thường trực Hội đồng nhân dân 15 phường, tại PH HĐND.

Mời: Trưởng ban, Phó Trưởng ban HĐND/Q, Tổ trưởng 12 Tổ đại biểu HĐND/Q, Đại diện Thường trực HĐND 15 phường.

 

*14g: Đ/c Châu Văn La chủ trì họp BCĐ 167 thông qua một số địa chỉ trên địa bàn quận để bố trí phương án xử lý, tại PH1 (P.TCKH ch/bị ND).

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), Th/viên BCĐ 167

 

*18g30: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến dự chương trình trung thu “Đêm hội trăng rằm” năm 2020, tại Nhà VHLĐ (QĐ, P.LĐTB&XH ch/bị ND).

Mời: UB.MTTQ/Q, Hội CCB, LĐLĐ, Hội LHPN, QĐ, P.TC-KH, P.YT, P.GD&ĐT, TTYT, Đại diện Ban bảo vệ chăm sóc trẻ em 15 phường.

 

 

Thứ sáu

25/9

*7g45: TTQU, TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến) dự Hội nghị tọa đàm khoa học di tích lịch sử Đình Tân Phước, tại Đình Tân Phước   (số 254/4 Âu Cơ, P9, Q.TB) (P.VHTT ch/bị ND).

Mời: Ban TGQU, Ban DVQU, UB.MTTQ/Q, Hội CCB, QĐ, CLB TTKC, P.VHTT, P.QLĐT, P.TNMT, P.LĐTB&XH, TT.VHTT, Ban trị sự Đình Tân Phước, ĐU-HĐND-UBND-UB.MTTQ-Hội CCB-Đoàn TNP9.

 

* 8g: Đ/c Trần Quốc Tuấn, đ/c Trương Tấn Sơn họp sơ kết 9 tháng kết luận 04-KL/QU, tại PH2 (P.QLĐT ch/bị ND).

Mời: Th/v Tổ chỉ đạo Kết luận 04

 

 

* 14g: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 2, tại HTQU (VPQU ch/bị ND, TM).

 

 

 

Thứ bảy

26/9

* TTUB (đ/c Trương Tấn Sơn) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận

 

Chủ nhật

27/9

* TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long) ứng trực tại Trung tâm Hành chính quận.

 

* 8g:  TTUB (đ/c Trương Tấn Sơn) dự Lễ trao học bổng cho sinh viên, học sinh nghèo hiếu học, tại HT trường THCS Âu Lạc.

 

 

 

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,23%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 28/10/2020)

Liên kết Website Liên kết Website