Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 39, năm 2019 (từ ngày 23/9/2019 đến ngày 29/9/2019)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

23/9

* 8g: Họp TTQU, tại Phòng họp BTVQU.

 

* 8g: TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến) dự HN trực tuyến toàn quốc Vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững”, tại trụ sở UBND/TP.

 

* 8g: TTUB (đ/c Lê Thanh Bình) trao QĐ khen thưởng đột xuất, tại CA/Q (P.NV ch/bị ND).

* 14g: Hội ý TT.UBND/Q, tại PH1 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị ND, TM)

 

* 14g: TTQU (đ/c Phạm Thị Út) tiếp đảng viên, tại PH BTVQU.

 

* 14g: Đ/c Lê Thanh Bình dự HN Kết nối cung-cầu giữa TP.HCM với các tỉnh, thành năm 2019, tại trụ sở UBND/TP.

 

* 14g: Đ/c Đặng Tấn Tuyên chủ trì HN giao ban công tác tuyên giáo, giáo dục LLCT và khảo sát công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, tại HTQU (Ban TGQU ch/bị ND, TM)

 

 

 

 

Thứ ba

24/9

* 8g: TTQU (đ/c Pham Thị Út), TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến) và đ/c Nguyễn Xuân Tiến dự HN tổng kết hoạt động công đoàn Khối trường học 2018-2019, tại Nhà VHLĐ/Q (LĐLĐ/Q ch/bị ND, TM).

 

* 8g: Đ/c Châu Văn La nghe lãnh đạo P.NV báo cáo đề xuất về giải quyết các vấn đề tồn động về CC – VC, người lao động và biên chế ở các đơn vị, tại PH1.

Mời: CVP.HĐND&UBND/Q, TP.TCKH.

 

* Đ/c Châu Minh Hiếu học lớp chuyên viên chính (cả ngày)

 

* 8g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long chủ trì HN giao ban công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật 9 tháng đầu năm 2019, tại HTQU (UB.KTQU ch/bị ND, TM).

 

* 14g: TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà), TTUB (đ/c Châu Văn La) dự HN Sơ kết công tác XD nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019, tại HT1 (BCHQS ch/bị ND, TM).

 

* 14g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng chủ trì họp ĐUDN/Q tháng 9/2019, tại PH các ban QU (VP.ĐUDN/Q ch/bị ND, TM).

 

* 14g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) và Ban KT-XH HĐND/Q giám sát UBND/Q về công tác QLNN đối với các cơ sở về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn quận, tại PH HĐND/Q (TT.HĐND ch/bị TM, UBND/Q ch/bị ND).

Mời: TTUB (Nguyễn Thị Hồng Tiến), UB.MTTQ, P.YT, TTYT, Đội QLTT số 13, th/v Đoàn giám sát, UBND P1, P4, P12, P14.

 

* 14g: Đ/c Hứa Quốc Hưng làm với các đơn vị về DA trường MN 10A, tại PH1.

Mời : P.TNMT, P.QLĐT, P.GDĐT, Ban QLDA, HT trường MN 10A, UBND P10.

 

Thứ  tư

25/9

* 8g: Đ/c Phạm Thị Út họp Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII, tại PH.BTVQU (P.VHTT ch/bị ND, VPQU gửi TM).

 

* 8g: Đ/c Châu Văn La tiếp công dân, tại PH1 (Ban TCD ch/bị ND, TM)

 

* 8g: TTQU (đ/c Lê Thị Kim Hồng), đ/c Nguyễn Hoàng Long dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên đề năm 2019, tại Học viện cán bộ TP (03 ngày).

 

* 8g: Đ/c Hứa Quốc Hưng chủ trì họp HĐHT dự án tại khu đất CTCC P6, tại PH2.

Mời : Th/v HĐHT.

 

* 14g: Đ/c Phạm Thị Út dự sinh hoạt chi bộ VPQU tháng 9/2019, tại PH BTVQU.

 

* 14g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB                  (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến) dự Hội thi vòng chung kết “Noi gương và tiếp bước”, tại HT.TTTHC quận

Mời: ĐUV, toàn thể ĐV, CCVCC thuộc Đảng bộ CQCQ/Q.

 

* 14g: Đ/c Châu Minh Hiếu kiểm tra công trình.

Mời: P.QLĐT, Ban QLDAĐTXD.KVTB, Đội TTĐB cùng đi.

 

* 14g: Đ/c Đặng Tấn Tuyên chủ trì giao ban dư luận xã hội tháng 9/2019, tại PH các ban QU (Ban TGQU ch/bị ND, TM).

 

 

 

 

Thứ  năm

26/9

* 8g: TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà),TT.HĐND, TTUB         (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến), TT.UBMTTQ/Q dự HN kỷ niệm 28 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10/1991 - 01/10/2019) Tháng hành động “Vì người cao tuổi Việt Nam” và biểu dương NCT xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, tại HT TT.VHTT/Q (BĐD Hội NCT/Q ch/bị ND, TM)

 

* 8g: Đ/c Châu Văn La làm việc với Ban QLDAĐTXD các công trình giao thông TP, Tổng Cty QL Bay Miền Nam, Cty ACV về mở rộng nhà ga T3 SB TSN, tại PH1 (VP.HĐND&UBND ch/bị TM).

Mời : Sở KHĐT, Sở QHKT, Sở GTVT, đ/c Hứa Quốc Hưng (PCT/Q), P.QLĐT, P.TNMT, Ban BTGPMB, UBND P2, P4, P12, P13, P15.

 

* TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân (cả ngày).

 

* Đ/c Châu Minh Hiếu học lớp chuyên viên chính (cả ngày)

 

 

* 14g: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 169, tại Phòng họp BTVQU.

 

 

Thứ sáu

27/9

* 8g: Đ/c Phạm Thị Út dự hoạt động chuyên đề của Đảng bộ cơ quan đảng, đoàn thể quận (2 ngày)

 

* 8g: TTUB (đ/c Châu Văn La) dự HN tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng Bảo vệ dân phố 15 phường, tại HT.TTHC (CAQ, P.NV ch/bị ND, TM) (cả ngày).

 

* TTQU (đ/c Lê Thị Kim Hồng) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân, tại Phòng TCDQU (cả ngày).

 

* 8g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến dự lễ trao tặng nhà tình nghĩa, tại số 1014/59/10 CMT8, P5 (P.LĐTB&XH, UBND P5 ch/bị ND).

Mời: UB.MTTQ/Q (đ/c Huỳnh Văn Bé), P.LĐLĐ&XH (đ/c Đoàn Văn Đủ), Hội LHPN (đ/c Đỗ Thị Ngọc Lan), Hội CCB (đ/c Nguyễn Đức Vạn), LĐLĐ (đ/c Lê Thị Thúy Hồng), UBND P5 cùng dự.

 

* 8g: TT.HĐND, TTUB (đ/c Hứa Quốc Hưng) tiếp Đoàn giám sát HĐND/TP về tiến độ thực hiện KHĐT công trung hạn, tại PH HĐNĐ/Q.

Mời : P.TCKH, P.QLĐT, Ban QLDAĐTXD.KVTB, Ban BTGPMB

 

* 14g: Đ/c Trần Quốc Tuấn chủ trì họp Đảng ủy CQCQ quận, tại PH2.

Mời: ĐUV, Bí thư các chi bộ, đ/c Phó Chủ nhiệm UBKTĐU

 

* 15g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng dự họp chi bộ VP.ĐUDN/Q tháng 9/2019, tại PH các Ban QU (chi bộ VP.ĐUDN/Q ch/bị ND).

 

 

Thứ bảy

28/9

* TTUB (đ/c Hứa Quốc Hưng) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận.

 

* 8g: Đ/c Đặng Tấn Tuyên chủ trì tập huấn công tác Tuyên giáo năm 2019, tại TT.BDCT/Q (Ban TGQU ch/bị ND, TM).

 

 

Chủ nhật

29/9

* TTQU (đ/c Phạm Thị Út) ứng trực tại TTHC/Q

 

 

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,31%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 01/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website