Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 38, năm 2019 (từ ngày 16/9/2019 đến ngày 21/9/2019)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

16/9

* 7g30: Đ/c Châu Văn La trao QĐ cán bộ, tại PH1 (P.NV ch/bị ND, TM).

 

* 8g: Họp TTQU, tại Phòng họp BTVQU.

 

* 14g: Hội ý TT.UBND/Q, tại PH1 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị ND, TM)

 

* 14g: Đ/c Phạm Thị Út chủ trì họp triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2019), tại PH các ban Quận ủy (Ban DVQU ch/bị ND, TM).

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến dự họp triển khai thanh tra chuyên đề diện rộng việc sử dụng quỹ BHYT, mua sắm trang thiết bị YT và vật tư YT, đấu thầu thuốc chữa bệnh, tại HT Thanh tra TP.

 

* 14g: Đ/c Châu Minh Hiếu dự họp v/v liên quan đến cải tạo XD lại nhà chung cư cũ, tại Sở Xây dựng.

Mời: P.QLĐT, Cty DVCI cùng dự.

 

 

 

Thứ ba

17/9

* 8g: TTQU (đ/c Lê Thị Kim Hồng), TTUB (đ/c Lê Thanh Bình) dự hội nghị chuyên đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả việc hỗ trợ UBND các cấp tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân thực hiện đăng ký DV công trực tuyến mức độ 3, 4”, tại UBND P6 (UB.MTTQ/Q ch/bị ND, TM).

 

* 8g: TT.HĐND (đ/c Kiều Bình Chung) chủ trì họp phiên giải trình của TT.HĐND, tại PH HĐND (TT.HĐND ch/bị TM, UBND/Q ch/bị ND).

 

* Đ/c Châu Minh Hiếu học lớp chuyên viên chính (cả ngày)

 

* 14g: Đ/c Phạm Thị Út và Tổ giám sát theo QĐ số 3545-QĐ/QU của BTVQU, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của BTV Thành ủy, tại P.TNMT/Q (P.TNMT/Q ch/bị hồ sơ phục vụ đoàn giám sát)

 

* 14g: Đ/c Châu Văn La chủ trì họp Hội đồng TĐKT xét khen thưởng tập thể, cá nhân Hội DN nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Hội DN, tại PH1 (P.NV ch/bị ND, TM).

Mời: Th/v Hội đồng TĐKT quận.

 

* 14g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng làm việc với các đơn vị về công tác kết nạp đảng viên, tại PH các ban QU (Ban TCQU ch/bị TM, các đơn vị được làm việc ch/bị BC).

Mời: Lãnh đạo Ban TCQU, Bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở sau: Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Trung tâm GDNN-GDTX/Q, chi cục THADS/Q, Cty CP May Sài Gòn 2

 

* 14g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) cùng đoàn giám sát của TT.HĐND/Q khảo sát công tác giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, tại Phường 14.

 

Thứ  tư

18/9

* 8g: TTQU (đ/c Lê Thị Kim Hồng), TTUB (đ/c Lê Thanh Bình) dự HN “Ngành điện gắn bó với chính quyền địa phương, lắng nghe ý kiến nhân dân để hoàn thiện và phát triển” năm 2019, tại Trung tâm Hội nghị Gala Center.

 

* 8g: Đ/c Châu Văn La tiếp công dân, tại PH1 (Ban TCD ch/bị ND, TM).

 

* 8g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) cùng đoàn giám sát của TT.HĐND/Q khảo sát công tác giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, tại Phường 12.

 

* 8g: Đ/c Châu Minh Hiếu chủ trì họp giao ban Khối đô thị, tại PH2.

Mời: P.TNMT, P.QLĐT, Cty Điện lực Tân Bình, Cty Cấp nước Tân Hòa, Đội TTĐB/Q, VP.ĐKĐĐ-CNTB, Cty DVCI, UBND 15P.

* 14g: TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà) dự HN tọa đàm Giải pháp XD ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân của cán bộ, công chức, tại HTQU (Ban TGQU ch/bị ND, TM).

 

* 14g: Đ/c Phạm Thị Út và Tổ giám sát theo QĐ số 3545-QĐ/QU của BTVQU, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của BTV Thành ủy, tại Phường 3 (Phường 3 ch/bị hồ sơ phục vụ đoàn giám sát)

 

*14g: TTUB (đ/c Châu Văn La, đ/c Lê Thanh Bình) nghe Cty VNPT báo cáo đầu tư hệ thống camera giám sát, tại PH1 Mời: P.TCKH, P.NV, CA/Q, VP.HĐND&UBND.

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến dự họp Đảng ủy Phường 12.

 

Thứ  năm

19/9

* 7g30: TTQU - TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) - TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến)-TT.UBMTTQ/Q dự lễ Khánh thành trường MN Tân Sơn Nhất, tại Trường MN Tân Sơn Nhất (P.GD&ĐT ch/bị ND, TM).

 

* 8g: Đ/c Phạm Thị Út dự họp Đảng ủy Phường 2.

 

* 8g: TTUB (đ/c Châu Văn La) dự HN tập huấn Luật Ban hành văn bản QPPL và các văn bản hướng dẫn luật, tại HT1 (P.TP ch/bị ND, TM).

 

* 8g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng dự họp Đảng ủy Phường 10.

 

* TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) cùng đoàn giám sát của TT.HĐND/Q khảo sát công tác giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo.

- 8g: tại Ban bồi thường giải phóng mặt bằng.

- 9g30: tại Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh quận Tân Bình.

 

* TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân (cả ngày).

 

* Đ/c Châu Minh Hiếu học lớp chuyên viên chính (cả ngày)

 

* 8g: Đ/c Hứa Quốc Hưng họp Tổ công tác DA Metro 2, tại Sở TNMT.

 

* 8g: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến dự HN nghiệm thu Công trình-Chương trình-CLB chào mừng 30 năm ngày thành lập Cựu chiến binh VN (06/12/1989-06/12/2019), tại UB.MTTQ/Q (Hội CCB/Q ch/bị ND, TM).

* 14g: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 168, tại Phòng họp BTVQU.

 

* 14g: TTUB (đ/c Lê Thanh Bình) dự HN tọa đàm công tác xử lý VPHC năm 2019, tại HT1 (P.TP ch/bị ND, TM).

 

* 14g: Đ/c Hứa Quốc Hưng làm việc với Sở TNMT và BCĐ BTHTTĐC về các vướng mắc liên quan đến các DA BTHTTĐC trên địa bàn Q.TB, tại PH1 (VP.HĐND&UBND/Q gửi TM).

Mời: P.TNMT, P.TP, Ban BTGPMB.

Thứ sáu

20/9

* TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân, tại Phòng TCDQU (cả ngày).

 

* 8g: Đ/c Phạm Thị Út, đ/c Nguyễn Hoàng Long họp Tổ công tác 1374, tại PH BTVQU (UBKTQU ch/bị ND, TM).

 

* 8g: Đ/c Châu Văn La, đ/c Hứa Quốc Hưng làm việc với các đơn vị về 1 DA, tại PH2 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị TM, các đơn vị dự họp ch/bị ND)

 

* Tại PH3 đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến chủ trì:

- 8g: Sơ kết 9 tháng công tác PCDB (TTYT, P.KT, P.YT, Trạm CN&TY ch/bị ND).

Mời: Th/v BCĐ PCDB/Q, PCT/VX 15P.

- 9g30: Sơ kết 9 tháng công tác ATTP (P.YT ch/bị ND)

Mời: Th/v BCĐ ATTP/Q, PCT/VX 15P.

 

* Tại PH1 đ/c Châu Minh Hiếu chủ trì:

- 8g: Làm việc với Ban nội chính Thành ủy về tình hình xử lý tại công trình số 32 Hoàng Bật Đạt, P15 (VP.HĐND&UBND/Q gửi TM, P.QLĐT ch/bị ND).

Mời: Thanh tra SXD, CA/Q, P.QLĐT, Đội TTĐB, UBND P15

- 9g: Làm việc với Ban Giám Đốc Trung tâm QLHTGT đường bộ (VP.HĐND&UBND/Q gửi TM).

Mời: CA/Q, P.QLĐT, P.TNMT, Cty DVCI, dự và ch/bị ND

*14g: Đ/c Phạm Thị Út họp Đảng ủy cơ quan đảng, đoàn thể quận, tại PH BTVQU.

Mời: Các ĐUV, UV.UBKTĐU, Bí thư các chi bộ trực thuộc.

 

* Tại PH HĐND/Q:

TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) cùng đoàn giám sát của TT HĐND/Q khảo sát công tác giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo.

- 14g: Phòng Quản lý đô thị

- 15g30: Phòng Y tế

 

* Tại PH2 đ/c Châu Minh Hiếu chủ trì:

-14g: Nghe các đơn vị báo cáo việc cấp GCN tại Khu E23 đường Huỳnh Lan Khanh, P2.

Mời: P.TNMT, P.QLĐT, VP.ĐKĐĐ-CNTB, Ban TCD, UBND P2.

-15g: B/c cấp GCN nhà 318/82 PVH, P5.

Mời: P.TNMT, P.QLĐT, VP.ĐKĐĐ-CNTB, UBND P5.

 

 

Thứ bảy

21/9

* TTUB (đ/c Lê Thanh Bình) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận

 

* 7g: TTQU, TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến) dự khai mạc Hội thi văn nghệ và dưỡng sinh người cao tuổi quận năm 2019, tại TT.VHTT (Hội NCT ch/bị ND, TM).

 

* 8g: Đ/c Đặng Tấn Tuyên dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng, tại TT.BDCT/Q (Ban TGQU ch/bị ND, TM).

* 17g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến dự Hội diễn văn nghệ Truyền thống Hội DN quận lần 13, tại NVH/Q

 

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,31%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 01/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website