Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 37, năm 2019 (từ ngày 9/9/2019 đến ngày 14/9/2019)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

9/9

* 8g: TTQU họp giao ban với các Ban Quận ủy, tại PH BTVQU.

Mời: Trưởng các Ban QU, CN.UBKTQU, Chánh VPQU.

 

* 9g30: Họp TTQU, tại Phòng họp BTVQU.

 

 

* 13g30: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, tại HTTP (111 Bà Huyện Thanh Quan).

 

* 14g: Hội ý TT.UBND/Q, tại PH1 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị ND, TM)

 

 

Thứ ba

10/9

* 8g: TT.HĐND (đ/c Kiều Bình Chung) chủ trì họp TT.HĐND tháng 9/2019, tại PH.HĐND.

Mời: TTUB (đ/c Châu Văn La), TT.UBMTTQ, Trưởng Phó 2 Ban, CVP.HĐND&UBND/Q

 

 

* 8g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng làm việc với các đơn vị về công tác kết nạp đảng viên, tại PH các Ban QU.

Mời: Lãnh đạo Ban TCQU, Bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở; LH.HTXTMDV Tân Bình, chợ HHT, chợ PVH, chợ BC, chợ TB, BHXH/Q, Cty CP nhân lực quốc tế Sovilaco (Ban TCQU ch/bị ND, các đơn vị được làm việc ch/bị ND b/c).

 

* 8g: Đ/c Hứa Quốc Hưng họp Sở TNMT về xác định đơn giá BTHT DA tàu điện ngầm số 2.

Mời: Ban BTGPMB cùng dự họp

 

* 10g: TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà) dự HN giao ban nội chính, tại Thành ủy.

 

* Đ/c Châu Minh Hiếu học lớp chuyên viên chính (cả ngày)

 

* 14g: Đ/c Phạm Thị Út và Tổ giám sát theo QĐ số 3545-QĐ/QU của BTVQU, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của BTV Thành ủy, tại Hội LHPN/Q (Hội LHPN/Q ch/bị ND).

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến làm việc với Ban Giám đốc TT.VHTT/Q, tại PH1.

Mời : TP.NV, TP.TCKH, TP.VHTT.

 

* 14g: Đ/c Đặng Tấn Tuyên và Ban pháp chế HĐND/Q giám sát, tại TAND/Q.

 

Thứ  tư

11/9

* 8g: TTQU, TT.HĐND, TTUB dự kỳ họp HĐND lần thứ 10 (kỳ họp bất thường), tại HT1.

 

* 8g30: Đ/c Hứa Quốc Hưng làm việc với Sở TNMT, BCĐBT/TP về DA CTCC Phường 6 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị TM).

Mời: P.TNMT, P.QLĐT, P.TP, Ban BTGPMB, UBND P6

* 14g: Phạm Thị Út và Tổ Giám sát theo QĐ số 3545-QĐ/QU của BTVQU, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của BTV Thành ủy, tại Phường 11 (Phường 11 ch/bị ND).

 

* Tại PH1, đ/c Châu Văn La chủ trì:

- 14g-14g30: Họp sát hạch, tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2019 đối với công chức phòng y tế (P.NV ch/bị ND, TM).

- 14g30: Làm việc các đơn vị về công tác quy trình cán bộ.

Mời: TB.TCQU, TP.NV, TP.GD&ĐT.

 

* 14g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng làm việc về công tác kết nạp đảng viên, tại Đảng ủy Phường 8 (Đảng ủy Phường 8 ch/bị ND b/c).

Mời: Lãnh đạo Ban TCQU, tập thể Đảng ủy Phường 8

 

* 14g: TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến) dự HN tổng kết công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019 và triển khai công tác BHYT năm học 2019-2020, tại HT P.GD&ĐT (BHXH ch/bị ND, P.GD&ĐT gửi TM)

Mời : Lãnh đạo P.GD&ĐT, HT các trường học, UBND 15P.

 

* 14g: Đ/c Châu Minh Hiếu khảo sát công trình 251, 350 HVH và hẻm 730 Lạc Long Quân P9 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị xe)

Mời: P.QLĐT, Đội TTĐB, Ban QLDAĐTXDCT-CNTB

 

 

Thứ  năm

12/9

* 8g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) tiếp công dân, tại PH.HĐND (Ban TCD ch/bị ND, TM).

 

* 9g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến dự họp Đảng ủy Bệnh viện Tân Bình.

 

* Đ/c Châu Minh Hiếu học lớp chuyên viên chính (cả ngày)

 

* 14g: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 167, tại Phòng họp BTVQU.

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

13/9

* 8g: TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà), TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến) thăm các cơ sở tôn giáo (Ban DVQU ch/bị ND, VPQU ch/bị xe)

Mời: Đ/c Lê Sơn (UB.MTTQ/Q), đ/c Nguyễn Xuân Tiến (Ban DVQU).

 

* TTQU (đ/c Lê Thị Kim Hồng) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân, tại Phòng TCDQU (cả ngày).

 

* 8g: TTUB ( đ/c Châu Minh Hiếu, đ/c Hứa Quốc Hưng) làm việc với Ban Giám Đốc Trung tâm QLHTGT đường bộ, tại PH1.

Mời: CA/Q, P.QLĐT, Ban BTGPMB, P.TNMT dự và ch/bị ND

*14g:TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà), TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến) thăm các cơ sở tôn giáo (Ban DVQU ch/bị ND, VPQU ch/bị xe)

Mời: Đ/c Lê Sơn (UB.MTTQ/Q), đ/c Nguyễn Xuân Tiến (Ban DVQU).

 

* 14g: Đ/c Phạm Thị Út họp Ban biên tập thực hiện Đặc san chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Q.TB lần thứ XII, tại PH BTVQU (P.VHTT ch/bị ND, VPQU gửi TM).

 

*14g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) họp giao ban giữa TT.HĐND/Q với HĐND 15 Phường, tại PH HĐND.

Mời: Đại diện lãnh đạo TT.HĐND 15 Phường.

 

* 14g: Đ/c Châu Minh Hiếu chủ trì họp giao ban khối nhà đất-đô thị, tại PH1.

Mời: P.TNMT, P.QLĐT, Cty Điện lực TB, Cty cấp nước Tân Hòa, UBND 15P, Đội TTĐB/Q, VP.ĐKĐĐ-CNTB, Cty DVCI

 

Thứ bảy

14/9

* TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận.

 

* 7g45: TTUB dự Hội thi “Đề xuất sáng kiến, giải pháp về CCHC trên địa bàn Q.TB năm 2019”, tại Nhà VHLĐ.

 

 

 

 


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,31%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 01/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website