Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 36, năm 2020 (từ ngày 31/8/2020 đến ngày 06/9/2020)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

31/8

* 8g: Họp TTQU, tại PH.BTVQU

 

* 10g: Đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì họp Đảng ủy cơ quan chính quyền quận, tại PH2.

Mời: Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ.

 

* 8g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến dự HN trực tuyến Tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021, tại HT1.

Mời: P.GD&ĐT, TT.GDNN-GDTX, P.TCKH, P.NV, P.YT, P.QLĐT, Ban QLĐTXDKVTB, QĐ; Hiệu trưởng các trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Chí Thanh, Nguyến Thái Bình, Cao đẳng Lý Tự Trọng.

 

* 8g: Đ/c Nguyễn Trung Sơn dự lễ trao Huy hiệu Đảng, tại Đảng bộ Phường 1 (Đảng ủy Phường 1 ch/bị ND, TM)

 

*14g: BTV Thành ủy trao Quyết định về công tác cán bộ, tại PH các ban QU.

Mời: Các đ/c UV.BTVQU, TT.HĐND, Trưởng, phó các ban HĐND/Q, đại diện lãnh đạo UB.MTTQ/Q.

 

* 14g30: Hội nghị công bố Quyết định công nhận Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư Quận ủy, phó Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025, tại HTQU (VPQU ch/bị ND, TM).

Mời: Các đồng chí Quận ủy viên.

 

* 15g: TTQU làm việc với Đảng ủy Phường 8 về một số vấn đề liên quan đến phường, tại PH các ban QU.

Mời: Ban Thường vụ Đảng ủy Phường 8.

 

*15g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến dự Lễ công bố các Quyết định nhân sự khối Giáo dục, tại HT1 (P.NV ch/bị ND, TM).

 

*16g30: TTUB dự Họp giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo thành phố về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tại HT1 (VP.HĐND&UBND gửi TM).

 

Thứ ba

01/9

*7g: BTVQU, TT.HĐND, TTUB, TT.UBMTTQ quận, Lãnh đạo các BN, ĐT, UBND 15 phường và đại diện các chức sắc tôn giáo viếng Đài liệt sĩ quận nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020), tại Đài liệt sĩ quận (P.LĐTB&XH ch/bị ND, VP.HĐND và UBND gửi TM).

 

* 8g: Đ/c Lê Hoàng Hà, TTUB (đ/c Trương Tấn Sơn) dự buổi ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm Doanh nghiệp thực hiện thí điểm Dự án “Thúc đẩy đối thoại tại nơi làm việc và thương lượng tập thể hiệu quả trong ngành dệt may” trên địa bàn TP.HCM do LĐLĐ/TP tổ chức, tại Nhà VHLĐ.

 

 

* 8g30:  TTQU, TT.HĐND, TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến), TT.UBMTTQ quận dự Lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước CHXHCNVN (02/9/1945-02/9/2020), tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng và Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (VP.HĐND&UBND ch/bị xe).

Mời: Ban TGQU, P.VHTT, P.LĐTB&XH, P.NV, CAQ, Ban CHQS, QĐ, Hội LHPN, Hội CCB, TT.VHTT.

 

* 8g: Đ/c Châu Văn La làm việc với các đơn vị về triển khai công tác thu hồi đất DA Metro 2, tại PH2 (P.TNMT ch/bị ND).

Mời: Ban DVQU, P.TNMT, P.TP, P.QLĐT, UB.MTTQVN, Ban BTGPMB, Ban TCD.

 

*8g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long dự Lễ trao Huy hiệu Đảng, tại Đảng bộ Phường 8 (Đảng ủy Phường 8 ch/bị ND, TM)

 

* 8g: Đ/c Nguyễn Bá Thành dự Lễ trao Huy hiệu Đảng, tại Đảng bộ Phường 2 (Đảng ủy Phường 2 ch/bị ND, TM)

 

*10g: Đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì họp về Đề án của Vườn Minh Trân về góc phố văn hóa sài gòn xưa, tại PH3 (các đơn vị cùng ch/bị ND).

Mời: P.KT, P.QLĐT, P.TCKH, P.VHTT, CA/Q, VPHĐND&UBND/Q, UBND P15.

 

* 8g: Đ/c Trần Quốc Tuấn dự Lễ trao Huy hiệu Đảng, tại Đảng bộ Phường 14 (Đảng ủy Phường 14 ch/bị ND, TM)

 

* 8g: Đ/c Lê Thị Thu Sương dự Lễ trao Huy hiệu Đảng, tại Đảng bộ Phường 3 (Đảng ủy Phường 3 ch/bị ND, TM)

 

* 8g: Đ/c Nguyễn Ngọc Phú dự Lễ trao Huy hiệu Đảng, tại Đảng bộ Phường 11 (Đảng ủy Phường 11 ch/bị ND, TM)

 

* 8g: Đ/c Nguyễn Thành Lợi dự Lễ trao Huy hiệu Đảng, tại Đảng bộ Phường 6 (Đảng ủy Phường 6 ch/bị ND, TM)

 

* 8g: Đ/c Trần Đức Phương dự Lễ trao Huy hiệu Đảng, tại Đảng bộ Phường 10 (Đảng ủy Phường 10 ch/bị ND, TM)

 

 

* 8g: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến dự Lễ trao huy hiệu Đảng cho đảng viên, tại Đảng bộ Phường 4 (Đảng ủy P4 ch/bị ND, TM).

 

 

*14g: Họp Thành viên UBND quận, tại PH3 (VP.HĐND và UBND ch/bị ND, TM).

Mời: TTQU, TT.HĐND, TT.UBMTTQ, th/viên UBND quận.

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long dự Lễ trao Huy hiệu Đảng, tại Đảng bộ phường 7 (Đảng ủy Phường 7 ch/bị ND, TM)

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Ngọc Phú dự Lễ trao Huy hiệu Đảng, tại Đảng bộ phường 12 (Đảng ủy Phường 12 ch/bị ND, TM)

 

* 14g: TTQU dự họp chi bộ Văn phòng Quận ủy

 

 

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương dự Lễ trao Huy hiệu Đảng, tại Đảng bộ chợ Tân Bình (Đảng bộ Chợ Tân Bình ch/bị ND, TM)

 

Thứ  tư

02/9

 

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9

 

 

 

Thứ  năm

03/9

* 8g: Tổ công tác theo KH số 01-KH/QU ngày 20/8/2020 của BTVQU làm việc, tại Đảng ủy Phường 14.

Mời: Th/v Tổ công tác; QUV theo dõi phường, đại diện lãnh đạo P.QLĐT, Đội TTrĐB, P.NV, P.TNMT, P.LĐTB&XH, Thanh tra NN, Ban TCD, Đảng ủy Phường 14 ch/bị tài liệu, báo cáo gửi về VPQU (15 bộ).

 

*7g30: TTQU, TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến), TT.UBMTTQ quận dự Lễ khánh thành và khai giảng năm học 2020-2021, tại trường MN7 (P.GD&ĐT ch/bị ND, TM).

 

*8g: Đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì họp về việc sửa chữa, cải tạo 55 căn hộ chung cư Q11, tại PH2 (P.QLĐT, Cty DVCI ch/bị ND).

Mời: Sở XD, P.QLĐT, P.QLĐT, P.TC-KH, UBND Q11, Cty DVCI Q11, Cty DVCI quận TB. 

*14g: Họp Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 3, tại PH.BTVQU.

 

* Tại PH.HĐND, đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì họp:

- 14g: Nghe các đơn vị góp ý cho Quy chế hoạt động của ứng dụng Tân Bình (VP.HĐND&UBND ch/bị ND).

 Mời: Các phòng, ban chuyên môn quận, UBND 15P, Chánh VP.HĐND&UBND/Q.

- 15g30: Họp Ban chỉ đạo CCHC quận (P.NV ch/bị ND)

Mời: Th/v BCĐ CCHC quận, VP.ĐKĐĐ CNTB.

 

Thứ sáu

04/9

 

* 8g: Tổ công tác theo KH số 01-KH/QU ngày 20/8/2020 của BTVQU làm việc, tại Đảng ủy Phường 6.

Mời: Th/v Tổ công tác; QUV theo dõi phường, đại diện lãnh đạo P.QLĐT; Đội TTrĐB, Ban BTGPMB, P.NV, P.TNMT, P.LĐTB&XH, P.GD&ĐT, Thanh tra NN, BanTCD, Đảng ủy Phường 6 ch/bị tài liệu, báo cáo gửi về VPQU (15 bộ).

 

* 8g: Đ/c Nguyễn Bá Thành dự đối thoại giải quyết khiếu nại, tại PH1 (Ban TCD ch/bị ND).

 

*7g30: TTQU, TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến), TT.UBMTTQ quận dự Lễ khánh thành và khai giảng năm học 2020-2021, tại trường MN10A (P.GD&ĐT ch/bị ND, TM).

 

* 14g: Ủy ban kiểm tra Thành ủy làm việc với TTQU về công tác cán bộ, tại PH.Ban TVQU.

 

* 14g: Đ/c Lê Hoàng Hà dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự quận tháng 9 năm 2020, tại Ban CHQS/Q (Ban CHQS/Q ch/bị ND, TM).

 

* 14g: TTUB dự họp Chi bộ VPUB, tại PH3.

Mời: Đảng viên Chi bộ Văn phòng.

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến dự buổi kiểm tra việc thực hiện công tác Tôn giáo, tại đơn vị phường 7.

 

* 15g30: Đ/c Trương Tấn Sơn nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện thu tiền thuê đất bổ sung đối với mặt bằng thuộc sở hữu nhà nước, tại PH2.

Mời: Chi Cục thuế, Cty DVCI, P.TCKH.

 

Thứ bảy

05/9

* 7g: Ban TVQU, TT.HĐND, TTUB, TT.UBMTTQ quận dự Lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 tại các trường trên địa bàn quận (P.GD&ĐT ch/bị ND, VP.HĐND và UBND quận gửi TM).

 

*7g30: TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà), TTUB (đ/c Châu Văn La,      đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến), TT.UBMTTQ quận dự Lễ khánh thành và khai giảng năm học 2020-2021, tại trường THCS Phạm Ngọc Thạch (P.GD&ĐT ch/bị ND, TM).

* TTUB (đ/c Nguyễn Bá Thành) trực và làm việc, tại Trung tâm Hành chính quận.

 

 

Chủ nhật

06/9

* TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà) ứng trực tại Trung tâm Hành chính quận

 

 

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,23%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 28/10/2020)

Liên kết Website Liên kết Website