Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 34, năm 2020 (từ ngày 17/8/2020 đến ngày 23/8/2020)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

17/8

* 8g: Họp TTQU mới, tại PH.BTVQU

Mời: Đ/c Châu Văn La, đ/c Phạm Thị Út dự để rà soát các việc sau Đại hội Đảng bộ quận (Ban TCQU đ/c Nguyễn Ngọc Phú tham dự và ch/bị ND)

 

* 9g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến làm việc với Thường trực Hội Khuyến học về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học quận Tân Bình lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025, tại PH1 (Hội Khuyến học ch/bị ND).

*14g: Họp TT.UBND quận, tại PH1 (VP.HĐND và UBND ch/bị ND, TM)

 

*15g: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến làm việc với Ban vận động thành lập Hội nạn nhân chất độc da cam quận về công tác chuẩn bị và tiến độ thực hiện thành lập Hội nạn nhân chất độc màu da cam quận, tại PH Ban DVQU (Ban Vận động thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam ch/bị ND).

Mời: Đại diện lãnh đạo P.NV, đ/c Nguyễn Đức Vạn (Chủ tich Hội CCB/Q)

 

 

Thứ ba

18/8

* Tại HT1, đ/c Châu Văn La chủ trì họp về dự án Metro 2:

- 8g: Giao ban tiến độ dự án.

Mời: Đ/c Nguyễn Bá Thành (PCT), P.QLĐT, P.TNMT, P.VHTT, P.TP, Ban BTGPMB, CT.UBND các phường: 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15

- 10g: Làm việc với P.TCKH và Ban BTGPMB về kinh phí dự án.

Mời: Đ/c Nguyễn Bá Thành (PCT), TP.TCKH, TB.BTGPMB

 

* 8g: Đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì họp Ứng dụng Tân Bình, tại PH2.

Mời: CVP.HĐND&UBND, P.NV, P.TCKH, Tổ CNTT

 

* 9g30: Đ/c Trương Tấn Sơn và thành viên Tổ 2 kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 theo KH số 440-KH/BCĐ ngày 10/7/2020 của BCĐ quận, tại Phường 2 (Phường 2 ch/bị ND).

 

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến và thành viên Tổ 1 kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 theo KH số 440-KH/BCĐ ngày 10/7/2020 của BCĐ quận, tại Phường 11 (Phường 11 ch/bị ND).

 

 

 

 

Thứ  tư

19/8

* 9g: TTQU, TTUB thăm BCH Công an quận nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2020) (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị quà)

 

* 8g: Đ/c Nguyễn Bá Thành tiếp công dân, đối thoại giải quyết khiếu nại dự án Metro, tại PH1 (Ban TCD ch/bị ND).

 

 

* 8g:  Đ/c Trương Tấn Sơn dự giám sát CCHC của MTTQ, tại PH2.

Mời: P.QLĐT, P.TNMT, P.KT, P.TCKH, P.VHTT, P.TP, VP.ĐKĐĐ-CNTB, CVP.HĐND&UBND, UBND P4, P6, P13, P15

 

* 14g: Họp Ban Thường vụ Quận ủy, tại Phòng họp BTVQU.

 

* 15g: Đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì họp Hội đồng hỗ trợ Covid-19, tại PH3 (P.LĐTB&XH ch/bị ND).

Mời: Th/v Hội đồng.

 

 

 

Thứ  năm

20/8

* 8g:  TTQU, TT.HĐND (đ/c Lê Thị Thu Sương), TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến), TT.UBMTTQ quận thăm, tặng quà cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm CMT8 (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Mời: Hội CCB, QĐ, CAQ, Ban CHQS, P.LĐTB&XH, ĐU-HĐND-UBND-UB.MTTQ - C/tr LĐTB&XH phường 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14 cùng dự (VP.QU, VP.HĐND&UBND ch/bị xe, P.LĐTB&XH ch/bị quà)

 

* 8g: Đ/c Trương Tấn Sơn và thành viên Tổ 2 kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 theo KH số 440-KH/BCĐ ngày 10/7/2020 của BCĐ quận, tại Phường 9 (Phường 9 ch/bị ND).

* 8g: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến và thành viên Tổ 1 kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 theo KH số 440-KH/BCĐ ngày 10/7/2020 của BCĐ quận, tại Phường 12 (Phường 12 ch/bị ND).

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Bá Thành làm việc với các Sở ngành về các dự án giao thông, tại PH1 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị TM, Ban BTGPMB ch/bị ND).

Mời: Sở TNMT, BCĐ BTHTTĐC/TP, Ban QLDA các công trình giao thông, P.QLĐT, P.TNMT, Ban BTGPMB, UBND các Phường 4, 12, 13

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến và thành viên Tổ 1 kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 theo KH số 440-KH/BCĐ ngày 10/7/2020 của BCĐ quận, tại Viện kiểm sát nhân dân quận (VKSND/Q ch/bị ND).

 

 

Thứ sáu

21/8

* Đ/c Châu Văn La nghe báo cáo tiến độ giải quyết kiến nghị của cử tri, tại PH1 (VP.HĐND&UBND ch/bị ND).

 

* 8g: Đ/c Trương Tấn Sơn và thành viên Tổ 2 kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 theo KH số 440-KH/BCĐ ngày 10/7/2020 của BCĐ quận, tại Chi cục THADS/Q (CCTHADS/Q ch/bị ND).

 

 

 

 

Thứ bảy

22/8

* TTUB (đ/c Trương Tấn Sơn) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận

 

 

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,23%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 28/10/2020)

Liên kết Website Liên kết Website