Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 33, năm 2020 (từ ngày 10/8/2020 đến ngày 16/8/2020)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

10/8

* 8g: Họp TTQU, tại PH.BTVQU

 

 

*14g: Họp TT.UBND quận, tại PH1 (VP.HĐND và UBND ch/bị ND, TM)

 

 

Thứ ba

11/8

* 8g: TTQU kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ quận thứ XII.

 

 

* 8g: Họp Thường trực Hội đồng nhân dân quận, tại Phòng họp HĐND/Q

Mời: UBND/Q, UBMTTQVN/Q, Trưởng, Phó 02 Ban HĐND/Q, Chánh Văn phòng HĐND&UBND.

 

 

 

Thứ  tư

12/8

* 7g30: Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên trù bị).

 

 

 

 

Thứ  năm

13/8

* 7g30: Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (1,5 ngày).

 

 

 

 

Thứ sáu

14/8

* 7g30: Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

 

 

Thứ bảy

15/8

* TTUB (đ/c Trương Tấn Sơn) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận

 

Chủ nhật

16/8

* TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà) ứng trực tại Trung tâm Hành chính quận

 

 

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,23%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 28/10/2020)

Liên kết Website Liên kết Website