Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 03, năm 2021 (từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

11/01

* 8g: Họp TTQU, tại PH.BTVQU

 

*9g: Đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì họp Đảng ủy CQCQ quận, tại PH2.

Mời: Đi din VPQU, UBKTQU, Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ trực thuộc.

 

* Đ/c Trương Tấn Sơn tham gia lớp hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị (từ ngày 11/01/2021 - 14/01/2021).

 

*14g: Hội ý TTUB quận, tại PH1 (VP.HĐND và UBND ch/bị ND, TM)

*14g: TTUB dự HN “Ngày pháp luật” với chủ đề “Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về  soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị”, tại HT TTHC/Q (TTrQ ch/bị ND, TM).

* 14g: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương chủ trì họp Đảng ủy Doanh nghiệp quận tháng 01/2021, tại Phòng họp các ban Quận ủy (Đảng ủy Doanh nghiệp quận ch/bị ND, TM).

 

*15g: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến, đ/c Phạm Thị Thành làm việc với Ban Thường vụ Hội Khuyến học quận về công tác tổ chức Đại hội Khuyến học nhiệm kỳ V (2020-2025), tại Phòng họp BTVQU (Hội Khuyến học quận ch/bị ND).

Mời: Lãnh đạo P.NV

*16g: Đ/c Nguyễn Bá Thành trao Quyết định cán bộ, tại HT1 (P.NV ch/bị ND, TM)

 

 

Thứ ba

12/01

* 7g30: TTQU, đ/c Nguyễn Xuân Tiến, đ/c Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương dự khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 4 năm 2020, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận (Ban TCQU, TT.BDCT ch/bị ND, TM).

 

i

* 9g: Đ/c Lê Hoàng Hà dự họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2021), tại HT Thành phố (số 111 Bà Huyện Thanh Quan, P7, Quận 3).

 

*8g: Đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì họp Đội Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội quận, tại PH.HĐND (P.VHTT, P.LĐTB&XH ch/bị ND).

Mời: Th/v Đội Kiểm tra LNVHXH quận (Đội 1, 2).

 

 

* 14g: Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ  Quận ủy năm 2020, tại HT Quận ủy (VPQU ch/bị ND, TM).

 

Thứ  tư

13/01

*8g: TTQU, TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB (4 đ/c), TT.UBMTTQ quận dự Hội nghị tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tại HT1 (VP.HĐND và UBND ch/bị ND).

Mời: Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể quận, Bí thư -CT.UBND 15 phường.

*14g: Họp Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 20, tại PH.BTVQU

 

*14g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì họp thông qua Kế hoạch thực hiện đô thị thông minh, tại PH1.

Mời: CVP.HĐND và UBND (đ/c Đoàn Văn Đủ), Tổ CNTT

 

Thứ  năm

14/01

*8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì họp Hội đồng kỷ luật quận, tại PH1 (P.NV ch/bị ND, TM)

 

* 8g: Đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì họp Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách Xã hội quận quý IV/2020, tại PH.HĐND (NHCSXH/Q ch/bị ND).

Mời: Hội CCB (đ/c Nguyễn Đức Vạn), Hội LHPN (đ/c Đỗ Thị Ngọc Lan), QĐ (đ/c Phan Lê Huy Hoàng), PGD NHCSXH (đ/c Nguyễn Thị Kim Dung), P.TCKH (đ/c Lê Kim Thanh), P.LĐTB&XH (đ/c Lê Thị Ánh Thủy),  CVP.HĐND và UBND (đ/c Đoàn Văn Đủ), CT.UBND 15P.

 

 

* 14g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), đ/c Phạm Thị Thành dự HN tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận Tân Bình năm 2020, tại HT UBND/P14 (BTV Quận đoàn ch/bị ND, TM).

 

* 14g: Đ/c Trần Quốc Tuấn chủ trì họp Tổ chỉ đạo Quyết định 1115-QĐ/QU, tại PH3 (Đội QLTTĐT ch/bị ND, VPQU gửi TM)

Mời: Đ/c Thái Thị Lan Chi (PCT/Q), đ/c Nguyễn Trung Sơn (P.QLĐT), Th/viên Tổ chỉ đạo, UBND 15 phường.

 

* 14g: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, tại HT TTHC/Q.

Mời: Đảng viên, công chức, viên chức Đảng ủy CQĐ, ĐT và CQCQ/Q.

 

* 16g30: TTUB (đ/c Thái Thị Lan Chi) dự HN sơ kết giữa nhiệm kỳ IV (2017-2022) đón nhân Huân chương lao động của Hội DN quận, tại Khách sạn Đệ Nhất (số 18 Hoàng Việt, P4, Q.TB).

 

 

Thứ sáu

15/01

* 8g: BTVQU gặp gỡ với đại biểu các dân tộc, các tôn giáo trên địa bàn quận lần 2 năm 2020, tại HT1 (Ban DVQU phối hợp với các đơn vị liên quan ch/bị ND, TM)

* 8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi dự Hội nghị triển khai công tác năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự quận, tại HT -  CCTHADS quận.

 

*Tại PH1, đ/c Trương Tấn Sơn  chủ trì:

- 8g: Làm việc với các đơn vị về DA Metro 2

Mời: P.TNMT, P.QLĐT, P.TP, TTQ, Ban TCD, Ban BTGPMB, UBND phường  5, 7, 11, 14, 15.

- 9g: Làm việc với các đơn vị về DA khu đất CTCC.

Mời: CAQ, P.TNMT, P.TP, Ban BTGPMB, Ban TCD, UBND P6.

- 10g: Làm việc với các đơn vị về các trường hợp cưỡng chế TTXD còn tồn đọng.

Mời: P.QLĐT, Đội TTĐB, UBND phường 1, 2, 4, 10, 11, 12, 13.

 

* 14g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long) dự hội nghị triển khai công tác tuyên giáo năm 2021, tại HTQU (Ban TGQU ch/bị ND, TM).

 

* 14g: TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà), TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TT.UBND (đ/c Thái Thị Lan Chi) dự Hội nghị tổng kết phòng trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn năm 2020, tại HTA - Nhà VHLĐ/Q.TB (số 2F Nguyễn Hiến Lê, P13 Q.TB) (LĐLĐ/Q  ch/bị ND, TM).

 

*14g: TTQU, TT.HĐND, TT.UBND làm việc với Công ty Điện lực Tân Bình, tại HT1.

Mời: Đại điện lãnh đạo P.KT, P.LĐTB&XH, P.TCKH, lãnh đạo VPQU, VP.HĐND&UBND/Q, CT.UBND 15P.

 

 

Thứ bảy

16/01

* TTUB (đ/c Trương Tấn Sơn) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận

 

Chủ nhật

17/01

* TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long) ứng trực tại Trung tâm Hành chính quận

 

 

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 23/01/2021)

Liên kết Website Liên kết Website