Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 03, năm 2019 (từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

14/01

* 8g: Họp TTQU, tại Phòng họp BTVQU.

 

* 9g30: Đ/c Trần Quốc Tuấn chủ trì họp Đảng ủy CQCQ/Q, tại PH2.

Mời: ĐUV, Bí thư các chi bộ trực thuộc.

 

*  Các đ/c PCT/Q kiểm tra công tác dọn dẹp mặt bằng DA khu công trình công cộng P6.

* 13g30: Họp TT.UBND/Q, tại PH1 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị ND, TM)

 

* 14g: Đ/c Kiều Bình Chung chủ trì họp TT.HĐND/Q.

Mời : TTUB/Q (đ/c Lê Thanh Bình), TT.UBMTTQ/Q, Trưởng phó 2 Ban HĐND/Q, CVP.HĐND&UBND/Q.

 

* 14g: TTQU (đ/c Phạm Thị Út) dự HN sơ kết 3 năm thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/BDVTU về XD chính trị nòng cốt, tại HTQU (Ban DVQU phối hợp với VPQU ch/bị ND, TM).

 

* 14g: Đ/c Đặng Tấn Tuyên làm việc với một số đơn vị trong công tác khảo sát, nắm dư luận xã hội, tại PH các ban QU (Ban TGQU ch/bị ND, TM).

 

Thứ ba

15/01

* 8g: Đ/c Phạm Thị Út, đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến họp Tổ chỉ đạo và kiểm tra kết luận số 12-KL/QU về tăng cường lãnh đạo đảm bảo ATVSTP trên địa bàn quận, tại PH BTVQU.

 

* 8g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng chủ trì họp nhóm chỉ đạo chuyên đề 2, tại PH các ban QU (Ban TCQU ch/bị ND).

Mời: Th/v nhóm chỉ đạo chuyên đề 2.

 

* 8g: Đ/c Lê Thanh Bình dự HN tổng kết công tác TC-NS năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019, tại HT Sở Tài chính.

 

* Đ/c Châu Minh Hiếu, đ/c Hứa Quốc Hưng tham dự lớp bổ sung kiến thức chính trị, tại HV Quốc gia KV2 (cả ngày)

 

 

* 13g30: Đ/c Lê Thị Kim Hồng chủ trì họp ĐUDN/Q tháng 01/2019 và giao ban Bí thư chi bộ, tại Phòng họp các ban Quận ủy (VP.ĐUDN/Q ch/bị ND, TM)

 

* 14g: Đ/c Châu Văn La chủ trì họp HĐNVQS/Q,     tại HT Ban CHQS/Q (Ban CHQS/Q ch/bị ND, TM).

 

* 14g: Đ/c Phạm Thị Út dự họp Đảng ủy Phường 2

 

* Tại PH3, đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến chủ trì:

-14g: Họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH quý IV/2018 ( NHCSXH ch/bị ND)

Mời: Hội CCB (đ/c Đặng Văn Khoáng), Hội LHPN    (đ/c Đỗ Thị Ngọc Lan), QĐ (đ/c Mai Đình Phượng), NHCSXH (đ/c Nguyễn Xuân Minh), P.LĐTB&XH            (đ/c Nguyễn Thị Minh Thu), P.TCKH (đ/c Lê Kim Thanh), CT.UBND 15P

-15g30: Họp Ban GNBV quý IV/2018 (P.LĐTB&XH ch/bị ND).

Mời: Th/v Ban GNBV/Q, PCT/VX 15P.

 

Thứ  tư

16/01

* 8g: TTQU (đ/c Kiều Bình Chung) dự HN giao ban giữa TTQU với BTV Quận đoàn và đại diện cấp ủy cơ sở nơi có tổ chức Đoàn năm 2018, tại HTQU (Ban DVQU ch/bị ND, VPQU gửi TM)

 

* 8g: Đ/c Châu Văn La, đ/c Hứa Quốc Hưng nghe HĐBT DA công trình công cộng P6 báo cáo kế hoạch, chính sách bồi thường hỗ trợ, tại PH1.

Mời: Th/v Hội đồng.

 

* 8g: TTQU (đ/c Phạm Thị Út) dự tổng kết công tác Dân vận năm 2018, tại Trung tâm HN Thành phố.

 

* 8g: TTQU (đ/c Lê Thị Kim Hồng) TT.HĐND dự HN tổng kết công tác năm 2018 của CLB Truyền thống kháng chiến quận, tại TT.VHTT/Q (CLB Truyền thống kháng chiến quận ch/bị ND, TM)

 

* 8g: Đ/c Châu Minh Hiếu chủ trì tiếp xúc các hộ dân tại DA hẻm 99 Nguyễn Thái Bình, tại UBND P4 (VP.HĐND&UBND ch/bị TM, Ban TCD cùng các đơn vị ch/bị ND)

Mời: P.QLĐT, P.TNMT, Ban BTGPMB, Ban TCD, UBND P4, CĐT dự án chung cư 350 HVT.

* Đ/c Lê Thị Kim Hồng chủ trì họp kiểm điểm Đảng ủy và ĐUV Đảng bộ DN/Q năm 2018, tại PH các ban QU (VP.ĐUDN/Q ch/bị ND,TM).

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến dự họp Đảng ủy P12

 

* Tại PH1, đ/c Hứa Quốc Hưng chủ trì:

-14g: Họp HĐBT dự án kênh A41 phường 4

Mời: Th/v HĐBT của DA (Ban BTGPMB ch/bị TM)

-15g: Họp HĐBT DA đường HHT P12,13

Mời: Th/v HĐBT của DA (Ban BTGPMB ch/bị TM)

 

* 14g: Đ/c Châu Minh Hiếu chủ trì họp giải quyết đơn thư tồn động, tại PH2 (Ban TCD ch/bị ND, TM)

 

* 14g: TTUB dự HN ngày pháp luật với chủ đề “Tuyên truyền Nghị Định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ”, tại HT TTHC/Q (UB.MTTQ/Q ch/bị ND, VP.HĐND&UBND/Q gửi TM).

 

Thứ  năm

17/01

 *6g: TTQU-TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn)-TTUB-TT.UBMTTQ/Q thăm dân nghèo tại xã Cần Thạnh và Đồn Biên phòng 558 huyện Cần Giờ, tại xã Cần Thạnh, huyện Cần Giờ (UB.MTTQ/Q ch/bị quà, P.LĐTB&XH ch/bị xe).

Mời: Hội CCB, QĐ, Hội LHPN, LĐLĐ, Ban CHQS, P.TC-KH, BQL chợ PVH, BQL chợ TB, BQL chợ HHT, DNTN Dệt nhuộm Phước Thịnh.

 

* 8g: Đ/c Châu Văn La chủ trì họp HĐTĐKT/Q xét khen thưởng cho cá nhân, tại PH1 (P.NV ch/bị ND, TM).

Mời: Th/v HĐTĐKT/Q

 

*8g: TTQU (đ/c Phạm Thị Út), TTUB dự HN tổng kết công tác dân vận và thực hiện QCDCCS năm 2018, tại HTQU (Ban DVQU ch/bị ND, TM)

 

* TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân (cả ngày).

 

*8g: Đ/c Lê Thanh Bình dự HN tổng kết công tác thuế năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019, tại Chi cục thuế.

 

* Đ/c Châu Minh Hiếu, đ/c Hứa Quốc Hưng tham dự lớp bổ sung kiến thức chính trị, tại HV Quốc gia KV2 (cả ngày)

 

* 14g: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ  140, tại Phòng họp BTVQU.

 

*14g: TTUB chủ trì họp HĐ đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật quận, tại PH3 (P.TP ch/bị ND, TM)

 

Thứ sáu

18/01

*8g: TTQU (đ/c Kiều Bình Chung), TT.HĐND, TTUB (5 đ/c), TT.UBMTTQ/Q dự HN triển khai kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách năm 2019, tại HT1 (VP.HĐND&UBND ch/bị ND).

Mời: Thủ trưởng các CQ, BN, ĐT, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND-Kế toán 15 phường

 

* 8g: Đ/c Phạm Thị Út, đ/c Nguyễn Xuân Tiến họp Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể quận, tại PH BTVQU

Mời: Đảng ủy viên, UV.UBKTĐU, Bí thư các chi bộ trực thuộc

 

* 8g: TTQU (đ/c Lê Thị Kim Hồng) dự Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2019, tại Viện KSND/Q

 

*13g15: Đ/c Lê Thanh Bình dự HN triển khai công tác Tư pháp năm 2019, tại Sở Tư pháp TP.

 

*14g: TTQU (đ/c Phạm Thị Út), TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến) dự Hội nghị tổng kết hoạt động phong trào CNVC-LĐ quận Tân Bình năm 2018, tại Nhà VHLĐ/Q (LĐLĐ/Q ch/bị ND,TM)

 

* 14g:  TTUB dự họp chi bộ VP.UBND, tại PH3.

Mời: Toàn thể đảng viên chi bộ VP.UBND.

 

Thứ bảy

19/01

* TTUB (đ/c Châu Minh Hiếu) trực và làm việc tại Trung tâm hành chính quận

 

Chủ nhật

20/01

* 5g: TTQU, TT.HĐND, TTUB, TT.UBMTTQ thăm học viên đang cai nghiện tại Trường Giáo dục và giải quyết việc làm số 2,    tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (2 ngày 20, 21/01/2019) (P.LĐTB&XH ch/bị quà, TM và xe)

Mời: Ban DVQU, Ban TGQU, Hội CCB, Hội CTĐ, Hội DN, P.KT, P.GD&ĐT, CA/Q, TAND, Chi cục THADS

 

 

 

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Quận Tân Bình đã giải quyết

97,5%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 21/10/2019)

Liên kết Website Liên kết Website