Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 02, năm 2021 (từ ngày 04/01/2020 đến ngày 10/01/2021)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

04/01

* 7g15: Chào cờ tại Hội trường TTHC/Q.

 

* 8g:  TTQU làm việc với các Ban Quận ủy, tại phòng họp BTVQU.

Mời: Trưởng các Ban Quận ủy, Chủ nhiệm UB.KTQU, Chánh VPQU.

* 9g: Họp TTQU, tại PH.BTVQU

 

*14g: Hội nghị kiểm điểm tập thể UBND quận năm 2020, tại PH1 (VP.HĐND và UBND ch/bị ND, TM)

 

 

 

Thứ ba

05/01

* 8g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long chủ trì họp Ban Chỉ đạo 35 Quận ủy, tại PH các Ban Quận ủy (Ban TGQU ch/bị ND, TM).

 

 

* 8g: Đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì họp HĐTĐKT xét danh hiệu thi đua đối với tập thể các cơ quan, đơn vị và UBND 15P, tại PH1 (P.NV ch/bị ND, TM).

Mời: Th/v HĐTĐKT quận

 

* Tại PH2, đồng chí Trương Tấn Sơn chủ trì:

- 8g: Làm việc với các đơn vị về tiến độ  dự án Metro 2.

Mời: P.QLĐT, P.TNMT, Ban BTGPMB, VPĐKĐĐ, Thanh tra quận, Ban TCD, UBND P4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15 (các đơn vị ch/bị ND).

- 9g30: Làm việc với các đơn vị về DA khu đất CTCC, phường 6.

Mời: P.TNMT, Ban BTGPMB, CAQ, P.TP, Ban TCD, UBND P6.

 

 

 

*14g: Đc Nguyễn Bá Thành nghe các đơn vị báo cáo và giải quyết đơn thư tồn đọng, tại PH1 (Ban TCD ch/bị ND, TM).

 

 

Thứ  tư

06/01

*8g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TT.UBND (đ/c Thái Thị Lan Chi) dự Hội nghị sơ kết 5 năm Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, kế hoạch phối hợp giữa Ban Thường trực UB.MTTQVN, P.TNMT với các tổ chức thành viên MT, tổ chức Tôn giáo về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020, tại Hội trường A Nhà VHLĐ/Q.TB (số 2F Nguyễn Hiến Lê, P13, Q.TB).

Mời: Đại diện lãnh đạo VPQU, Ban DVQU, Ban TGQU.

 

 

*8g: Đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì họp Đảng ủy CQCQ, tại PH2.

Mời: Đại diện VPQU, UB.KTQU, các Ban Quận ủy và Đảng ủy viên.

 

* Tại PH1, đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì:

- 8g: Nghe Công ty TNHH MTV DVCI báo cáo liên quan đến dự án chung cư Tân Trụ.

Mời: P.QLĐT, P.TNMT, Công ty DVCI.

- 9g: Nghe Phòng QLĐT báo cáo liên quan đến trường hợp 78/7 Ba Vân, Phường 14.

Mời: P.QLĐT, P.TNMT, VPĐKĐĐ, UBND P14

- 10g: Nghe các đơn vị báo cáo về trường hợp căn nhà số 373/155/8 Lý Thường Kiệt, P9.

Mời: P.QLĐT, Đội TTĐB, Ban TCD, UBND P9.

 

 

*14g: Họp Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 19, tại PH.BTVQU

 

* 14g: Đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì họp giao ban liên quan đến lĩnh vực Trật tự xây dựng, tại PH1.

Mời: P.TP, P.QLĐT, P.TNMT, VPĐKĐĐ, Đội TTĐB, CT.UBND 15 phường.

 

 

 

Thứ  năm

07/01

* 8g:  TTQU họp chi bộ VPQU, tại PH BTVQU.

 

 

*8g: TTQU, TTUB (đ/c Lê Thị Thu Sương), đ/c Phạm Thị Thành  dự HN tổng kết phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021, tại HT UB.MTTQ/Q (BĐD Hội NCT ch/bị ND, TM).

* 14g: Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ  Quận ủy năm 2020, tại HT Quận ủy (VPQU ch/bị ND, TM).

 

Thứ sáu

08/01

*8g: Đ/c Trương Tấn Sơn làm việc với Công ty quản lý và kinh doanh nhà thành phố về công trình xây dựng tại số 17 Lê Minh Xuân, P7, tại PH1.

Mời: P.TNMT, P.QLĐT, Đội TTĐB, UBND P7.

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến chủ trì họp với Nhà xuất bản Quân đội và Đảng ủy P10, P11, P15 về các nội dung chuẩn bị cho công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ phường, tại PH các Ban Quận ủy (Ban TGQU ch/bị ND, TM).

 

* 14g: TTUB dự họp Chi bộ VPUB, tại PH3

 

Thứ bảy

09/01

* TTUB (đ/c Lê Thị Thu Sương) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận

 

Chủ nhật

10/01

* TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà) ứng trực tại Trung tâm Hành chính quận

 

 

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 23/01/2021)

Liên kết Website Liên kết Website