Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 02, năm 2019 (từ ngày 07/01/2019 đến ngày 12/01/2019)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

07/01

* 8g: Họp TTQU, tại Phòng họp BTVQU.

 

* 13g30: Họp TT.UBND/Q, tại PH1 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị ND, TM)

 

* 14g: Đ/c Phạm Thị Út, đ/c Nguyễn Hoàng Long họp Tổ công tác 1374-QĐ/TU, tại PH BTVQU (UBKTQU ch/bị ND, TM)

 

 

Thứ ba

08/01

* TTQU (đ/c Kiều Bình Chung), TTUB (đ/c Châu Văn La) dự HN Tổng kết tình hình, công tác năm 2018 và triển khai công tác năm 2019 của CA Thành phố.

 

* Đ/c Châu Minh Hiếu, đ/c Hứa Quốc Hưng dự lớp bổ sung kiến thức chính trị, tại Học viện Quốc gia KV2 (cả ngày)

 

* 14g: BTVQU chủ trì HN tọa đàm Lịch sử Đảng bộ Q.TB, giai đoạn 2005-2015 lần 1, tại HTQU (Ban TGQU ch/bị ND, TM).

Mời : Các đ/c  QUV, Bí thư Đảng ủy 15P, CT.UBMTTQ và trưởng các tổ chức CT-XH quận.

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến dự lễ Tổng kết công tác Phật sự của Phật giáo quận, tại Tổ Đình Giác Lâm.

 

Thứ  tư

09/01

* 8g: Đ/c Kiều Bình Chung chủ trì HN giao ban chính trị viên 15 Phường quý 4 năm 2018, tại BCH Quân sự quận (Đảng ủy Quân sự quận ch/bị ND, TM).

 

* 8g: TTQU (đ/c Phạm Thị Út), TT.HĐND, TTUB/Q   (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến), TT.UBMTTQ (đ/c Lê Sơn) dự gặp gỡ giữa lãnh đạo quận với đại biểu các dân tộc, các tôn giáo trên địa bàn quận, lần 2 năm 2018, tại Nhà hàng Đông Phương (Ban DVQU phối hợp UB.MTTQ/Q ch/bị ND, TM).

 

* 14g: Đ/c Kiều Bình Chung, đ/c Châu Văn La dự HN tổng kết công tác nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, tại HTQU (VPQU phối hợp UB.KTQU ch/bị ND, TM).

 

 

 

Thứ  năm

10/01

* 8g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng chủ trì HN BCĐ công tác xây dựng Đảng, tổ chức CT-XH và quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp trên địa bàn quận quý 4/2018, tại PH các ban QU (Ban TCQU ch/bị ND, VPQU gửi TM).

 

* TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân (cả ngày).

 

* 8g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến dự HN tổng kết công tác Hội và phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2018, tại UBND P8 (Hội Khuyến học quận ch/bị ND, TM).

 

* Đ/c Châu Minh Hiếu, đ/c Hứa Quốc Hưng dự lớp bổ sung kiến thức chính trị, tại Học viện Quốc gia KV2 (cả ngày)

 

* 14g: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 139, tại Phòng họp BTVQU.

 

 

Thứ sáu

11/01

* TTQU (đ/c Phạm Thị Út) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân, tại Phòng TCDQU (cả ngày).

 

* 8g: TTQU (đ/c Kiều Bình Chung), TT.HĐND, TTUB (05 đ/c), TT.UBMTTQ/Q dự HN triển khai kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách năm 2019, tại HT1 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị ND).

 

* 8g: Đ/c Phạm Thị Út, đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến họp Tổ chỉ đạo và kiểm tra kết luận 12-KL/QU về tăng cường lãnh đạo đảm bảo ATVSTP trên địa bàn quận, tại PH BTVQU (VPQU và P.YT quận ch/bị ND, TM).

 

* 8g: Đ/c Châu Minh Hiếu chủ trì họp giải quyết đơn thư tồn đọng, tại PH1 (Ban TCD ch/bị ND, TM).

*14g: TTQU (đ/c Lê Thị Kim Hồng), TTUB dự HN tổng kết hoạt động CLB cán bộ trẻ quận năm 2018,   tại HTQU (Ban Tổ chức Quận Đoàn, Ban chủ nhiệm CLB cán bộ trẻ ch/bị ND, TM).

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến dự HN Tổng kết công tác Dân tộc năm 2018 và triển khai khai nhiệm vụ công tác Dân tộc năm 2019, tại HT Ban Dân tộc TP.

 

* 14g:  TTUB dự họp chi bộ VP.UBND, tại PH3.

Mời: Toàn thể đảng viên chi bộ VP.UBND.

 

* 14gĐ/c Lê Thanh Bình dự HN giao ban về tình hình hoạt động ngành công thương năm 2018 và các giải pháp nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, tại Sở Công Thương.

Mời: P.KT cùng dự

* Tại PH1 đ/c Châu Minh Hiếu chủ trì:

- 14g: Triển khai công tác vệ sinh năm 2019 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị TM).

Mời: Cty DVCI, P.TNMT, P.QLĐT, UBND 15P

- 15g: Làm việc với Cty Điện lực TB về vị trí trạm biến áp 110Kv Xuân Hồng, tại số 189B HHT, P13 và công tác ngầm hóa lưới điện trên địa bàn quận,.

Mời: Cty Điện lực Tân Bình, Ban QLĐTXDCT, P.QLĐT, UBND 15P.

 

Thứ bảy

12/01

* TTUB (đ/c Lê Thanh Bình) trực và làm việc tại Trung tâm hành chính quận

 

 

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Quận Tân Bình đã giải quyết

97,5%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 21/10/2019)

Liên kết Website Liên kết Website