Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội
Quay lại

VPQU - VP.UBND QUẬN TÂN BÌNH LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 20, năm 2023 (từ ngày 15/5/2023 đến ngày 21/5/2023)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

15/5

*7g25: Chào cờ đầu tuần

*8g: Họp TTQU tại phòng họp BTVQU.

*8g: Đ/c Lê Thị Thu Sương dự Lễ kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Trao tặng HHĐ đợt 19/5 và sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tại  Đảng ủy Phường 12.

* 8g: Đ/c Trương Tấn Sơn họp một số nội dung liên quan đến dự án chung cư 350 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, tại PH1

Mời: Trưởng P.QLĐT, Trưởng P.PT, Trưởng BBTGPMB.

 

*14g: Họp Thường trực UBND quận, tại HT1 (VPUB ch/bị ND, TM).

*14g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long chủ trì Hội nghị Đảng ủy cơ quan đảng, đoàn thể quận, tại Phòng họp BTVQU (Đảng ủy cơ quan đảng, đoàn thể quận ch/bị ND, TM)

Thứ Ba

16/5

*7g30: BTVQU dự hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 (giai đoạn 19/5/2022 – 19/5/2023), tại HT TTHC (Ban TGQU ch/bị ND; VPQU phát hành TM).

*8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi dự Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023, tại UBND/TP.

*8g: TTUB dự  Hội thảo “Giới thiệu hệ thống quản lý tập trung các đơn vị kinh tế trên nền tảng GIS” tại Hội trường Sihub (số 273 Điện Biên Phủ, P.Võ Thị Sáu, Q.3).

Mời: VPUB, P.TCKH, P.KT cùng dự.

*8g: Đ/c Nguyễn Ngọc Phú dự Lễ kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Trao tặng HHĐ đợt 19/5 tại  Phường 10 (Đảng ủy Phường 10 chuẩn bị ND, TM)

* Tại HT1, Đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì họp:

- 8g: Nghe báo cáo về một nội dung (BQLDA, BBTGPMB cùng ch/bị ND; VPUBND/Q phát hành GM )

- 9g: Nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 28/02/2023 của UBND/Q về khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Thông báo kết luận số 337-TB/UBKTTU ngày 06/01/2023 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy (P.QLĐT ch/bị ND)

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.QLĐT, P.NV, Đội TTĐB, CT.UBND 15 phường.

- 10g: Nghe Phòng Quản lý đô thị báo cáo việc cấp Giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án kênh A41

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.QLĐT, P.TNMT, UBND P.4

* 14g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long, đ/c Nguyễn Xuân Tiến dự họp BCĐ 35 Quận ủy, tại Phòng họp các Ban Quận ủy (Ban TGQU ch/bị ND, TM)

* Tại HT1, Đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì họp:

  • Nghe báo cáo điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu đất số 350 đường Hoàng Văn Thụ Phường 4
  • : Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.QLĐT,  P.TNMT, BBTGPMB, Cty DVCI. UBND P4

- 14h45: Nghe báo cáo về việc rà soát và xem xét điều chỉnh ranh quy hoạch đất giao thông tại khu vực bảo vệ di tích (Khu vực II) của Đình Tân Phước, Phường 9.

  • : Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.VHTT, P.NV, UBND /P9
  • : Họp giải quyết đơn về việc xem xét quy hoạch lộ giới hẻm
  • : Đ/c Trương Tấn Sơn PCT, Tr.P.QLĐT, Tr.P.TNMT, GĐ.CN.VPĐKĐĐ, CT. UBND/ P6, UBND/P15, Ban TCD/Q.
  • 14g: Đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì Hội nghị trao đổi, làm việc với các doanh nghiệp về công tác thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg tại HT TTHC (P.LĐTBXH ch/bị ND, TM các doanh nghiệp).
  • P.LĐTBXH, P.TCKH, P.KT, CA/Q, CCT, BHXH, LĐLĐ/Q.

* 14g: Đ/c Thái Thị Lan Chi họp giải quyết đơn tại PH1.

  • P.TCKH, P.KT, P.TP, P.NV, CC.Thuế, VP.UBND/Q, UBND P9, B.TCD/Q.

Thứ Tư

17/5

*7g30: Đ/c Lê Hoàng Hà dự Lễ kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Trao tặng HHĐ đợt 19/5 và sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (giai đoạn 19/5/2021 – 19/5/2023), tại Nhà văn hóa Phường 13 (Đảng ủy Phường 13 ch/bị ND, TM).

*8g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long dự Lễ Trao tặng HHĐ đợt 19/5 và sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (giai đoạn 19/5/2021 – 19/5/2023), tại Phường 7 (Đảng ủy Phường 7 ch/bị ND và TM).

*8g: TTQU, TTUB (đ/c Lê Thị Thu Sương), TT.UBMTTQ/Q dự Lễ tuyên dương và khen thưởng học sinh giỏi, giáo viên và các đơn vị đạt thành tích trong phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2022-2023, tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên (số 12 Phạm Văn Hai P2) (P.GDĐT ch/bị ND, TM).

Mời : Sở GDĐT, Thủ trưởng các phòng ban quận, Hiệu trưởng các trường THCS.

*8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì họp về công tác quản lý chợ tại PH1 (PKT ch/bị ND).

Mời: P.KT, P.TCKH ; BQL các chợ: HHT, PVH, BC, TB.

* 8g: Đ/c Trương Tấn Sơn dự Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt ngày 19/5; hội nghị sơ kết việc thực hiện kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và sơ kết giữa NK thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ Phường 15, nhiệm kỳ 2020-2025, tại UBND Phường 15 (Đảng ủy P15 chuẩn bị ND, TM)

*10g30: Đ/c Trương Tấn Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2023, tại Trường THCS Ngô Quyền.

Mời: P.QLĐT, BQLDA, Cty DVCI, UBND P12,  HT Trường THCS Ngô Quyền.

* 8g: Đ/c Phạm Thị Thành dự Lễ trao HHĐ đợt ngày 19/5; hội nghị sơ kết việc thực hiện kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và sơ kết giữa NK thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ Phường 3 lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025, tại UBND Phường 3 (Đảng ủy P3 chuẩn bị ND, TM)

* 14g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long làm việc với Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy để nghe báo cáo về kinh phí hoạt động của các hội quần chúng quận, tại Phòng họp BTVQU.

Mời:  Lãnh đạo P.TCKH, Thanh tra quận, P.NV cùng dự. Các đơn vị dự họp ch/bị ND, BC.

*14g: Đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì họp Hội đồng PBGDPL QTB lần 1 năm 2023 tại PH2(P.TP ch/bị ND, TM).

Mời: Thành viên Hội đồng PBGDPL/Q.

*14g: Đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì họp Ban Chỉ đạo Hè năm 2023 tại HT1 (Quận Đoàn ch/bị ND).

Mời: UBMTTQVN/Q, P.TCKH, P.LĐTBXH, P.VHTT, P.TP, P.NV, P.GDĐT, P.TNMT, CA quận, TT VHTT, LĐLĐ, Hội PN, Hội CCB, Hội CTĐ, Nhà thiếu nhi/Q, Cty TNHH MTV DVCI/Q; PCT UBND 15P phân công phụ trách Hè, BT Đoàn TN 15P.

* Tại PH1, đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì:

-14g: Họp giao ban tiến độ Dự án Metro 2.

Mời: P.TNMT, P.QLĐT, P.TP, P.TCKH, VP.ĐKĐĐ, Cty DVCI, Ban BTGPMB, Ban TCD, UBND P4, P5, P7, P11, P12, P14, P15.

-14g30: Nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện các DA: xây dựng nhà ga hành khách T3, xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hoà, mở rộng Hoàng Hoa Thám, cải tạo đường Cộng Hòa, cải tạo tuyến mương Nhật Bản, cải tạo kênh A41(các đơn vị cùng ch/bị ND)

Mời: Ban BTGPMB, P.QLĐT, P.TNMT, P.TCKH, BQLDA, UBND P2, P4, P12, P13, P.15

* 14g: Đ/c Thái Thị Lan Chi dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Quy định về xử lý các cơ sở trên địa bàn Thành phố không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật phòng cháy và chữa cháy Số 27/2001/QH10 có hiệu lực, tại UBND/TP

Thứ Năm

18/5

*6g30: TTQU – TTUB - BTT.UBMTTQ/Q dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2023, tại trường THCS Ngô Quyền (P.QLĐT, VPUB ch/bị ND, TM).

* 7g30 : BTVQU dự Lễ trao tặng HHĐ đợt 19/5, tại HTQU.

(BTCQU chủ trì phối hợp VPQU ch/bị ND, phát hành TM).

* 10g: Hội  nghị Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 133, tại HTQU.

*8g: Đ/c Nguyễn Bá Thành họp giải ngân vốn đầu tư công lĩnh vực Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Sở TNMT

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), BBTGPMB , BQL DA cùng tham dự

*8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì họp BCĐ xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 quận Tân Bình tại PH1 (P.GDĐT ch/bị ND, VPUB ch/bị TM).

Mòi: Thành viên Ban chỉ đạo.

 

*14g: TTQU, TTUB (đ/c  Lê Thị Thu Sương), lãnh đạo Ban Tuyên giáo Quận ủy, lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị (giai đoạn 19/5/2021 - 19/5/2023) và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 19/5/2022 - 19/5/2023) do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tổ chức, tại HT UB.MTTQVN/Q (UB.MTTQVN/Q ch/bị ND, TM).

* 14g: Đ/c Trương Tấn Sơn họp giải quyết đơn tại PH1 (Ban TCD/Q chuẩn bị GM)

*14g: Đ/c Thái Thị Lan Chi dự họp về tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính và thực hiện Thư xin lỗi khi có hồ sơ trễ hạn tại HT1 (VPUB ch/bị ND; các đơn vị ch/bị số liệu báo cáo tại cuộc họp).

Mời: Thủ trưởng các phòng ban, Chi cục thuế, GĐ VPĐKĐĐ CNTB, CT UBND15P.

*14g: TTUB dự Hội nghị “Ngày pháp luật Việt Nam” chủ đề: “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật  Thực hiện dân chủ cơ sở”, tại HT.TTHC/Q (P.TP ch/bị ND, TM)

* 14g: Đ/c Nguyễn Ngọc Phú dự Lễ kỷ niệm  133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Trao tặng HHĐ đợt 19/5 và sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (giai đoạn 19/5/2021 – 19/5/2023), tại HT Phường 11 (Đảng ủy Phường 11 ch/bị ND, TM).

Thứ Sáu

19/5

* 8g: Đ/c Lê Hoàng Hà tiếp cán bộ, đảng viên, công dân theo Quy định số 2405-QĐ/TU và KH tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐNDTP, đơn vị bầu cử số 22 tại Phòng tiếp dân, trụ sở TTHC/Q.

 

* 6g30: Đ/c Phạm Thị Thành dự lễ phát động và ký kết thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và khởi công tuyến hẻm 13 Mai Lão Bạng, phường 13 (100% kinh phí nguồn lực từ Nhân dân), tại Hẻm 23 Mai Lão Bạng, Phường 13 (Đảng ủy Phường 13 chuẩn bị ND, TM).

* Tại PH1, đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì họp:

-8g: Nghe Phòng Tư pháp báo cáo kết quả thẩm tra tờ trình số 10/TTr-TCKH của Phòng TCKH về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: nạo vét, thông quay hệ thống thoát nước D<400, nạo vét mương, mé nhánh, cắt thấp tán, khống chế chiều cao cây xanh trên địa bàn quận Tân Bình

Mời: P.TCKH, P.TNMT,  P.QLĐT

-8g30: Nghe Tổ giúp việc Hội đồng 167 báo cáo sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận

Mời: Thành viên Tổ giúp việc HĐ 167

* 8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì công tác đánh giá tình hình trật tự lòng, lề đường trên địa bàn 15 phường tại HT1 (P.QLĐT ch/bị ND).

Mời: CAQ, Đội QLTTĐT.

 

           

Thứ Bảy

20/5

*TTUB (đ/c Nguyễn Bá Thành) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận.

 

Chủ nhật

21/5

*TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà) ứng trực tại Trung tâm Hành chính quận.

 

DANH MỤC DANH MỤC

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA