Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY VÀ THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH Tuần 38, năm 2023 (từ ngày 18/9/2023 đến ngày 24/9/2023)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

18/9

* 7g25: Chào cờ đầu tuần.

* 8g: Họp TT.QU tại phòng họp BTV.QU.

* 14g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long, lãnh đạo Ban Dân vận QU làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ quận về công tác 9 tháng năm 2023 tại Hội Liên hiệp Phụ nữ quận (Hội LHPN/Q ch/bị ND).

* 14g: Họp Thường trực UBND quận, tại HT1 (VPUB ch/bị ND, TM).

* 14g: Đ /c Trương Tấn Sơn dự họp nghe báo cáo việc thành lập một Trường phổ thông có nhiều cấp học, tại Trụ sở UBND/TP

* 14g: Đ/c Phạm Thị Thành dự họp Đảng ủy P5 tại UBND P5 (Đảng ủy P5 chuẩn bị ND, TM)

Thứ Ba

19/9

* 8g: Đ/c Lê Hoàng Hà, đ/c Nguyễn Bá Thành dự kỳ họp thứ mười một HĐND/TP khóa X và Hội nghị Tổng kết thi hành Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; sơ kết giữa nhiệm kỳ hoạt động HĐND/TP khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hội trường Thành phố (số 111 Bà Huyện Thanh Quan, Q3) (cả ngày).

* 8g: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến tham dự vòng chung kết hội thi cấp thành phố “Công dân thành phố với hành trình văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị 272, đường Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, Q3.

* 8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi dự Hội thảo góp ý Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội (2bis Lê Duẩn).

Mời: Lãnh đạo Phòng Tư pháp cùng tham dự.

* 8g: Hội nghị thông tin thời sự tháng 9 năm 2023 tại Hội trường A, Trung tâm Chính trị quận (Ban Tuyên giáo chuẩn bị ND, TM) .

* 14g:  Đ/c Nguyễn Hoàng Long, lãnh đạo Ban Dân vận QU làm việc với Hội Cựu Chiến Binh quận về công tác 9 tháng năm 2023, tại Hội CCB/Q

* 14g: Đ/c Nguyễn Bá Thành dự họp để thống nhất số liệu về dân số theo chỉ đạo của đ/c Võ Văn Hoan-PCT.UBND/TP nhằm tổ chức thực hiện đúng quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ QH về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn TP.HCM làm cơ sở để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, tại Phòng họp trực tuyến, lầu 3, tòa nhà A, trụ sở Công an TP.

Mời: Trưởng Công an quận cùng dự

* 14g: Đ/c Lê Thị Thu Sương dự họp tại Đảng ủy P12

* 14g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì họp nghe các cơ quan liên quan báo cáo công tác tổng hợp  về 1 vụ việc để báo cáo TTQU, tại PH1.

Mời: BTCD, PNV, PTCKH, PKT

* Tại PH2, đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì:

-14g: Nghe các đơn vị báo cáo việc quản lý, xử lý, thu hồi các khu đất, thửa đất dôi dư do Nhà nước trực tiếp quản lý (P.TNMT ch/bi ND)

Mời:  P.QLĐT, P.TP, P.TCKH, BBTGPMB, UBND P2, P3, P4, P5, P7, P9, P12, P13, P15

-15g: Nghe Ban BTGPMB báo cáo pháp lý cưỡng chế thu hồi đất của DA XD tuyến tàu điện ngầm số 2

Mời:P.TNMT, BBTGPMB, P.QLĐT, P.TP, UBND P5, P7, P11, P15

-16g: Nghe Phòng QLĐT báo cáo việc thực hiện Kết luận 529/KL-TTTP ngày 6/8/2013 liên quan đến Cty Hồ Bắc, P15

Mời: Thanh tra quận, Phòng TNMT, Phòng QLĐT, Đội TTĐB/Q, Ban TCD, UBND P15

 

 

 

 

Thứ Tư

20/9

* 8g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long dự Hội thảo “Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế tại TP.HCM” tại Lầu 1 - Trung tâm Hội nghị 272, Võ Thị Sáu, Q3.

* Đ/c Nguyễn Bá Thành trực tiếp công dân định kỳ

* Tại HT1, đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì:

- 8g: Nghe P.QLĐT báo cáo điều chỉnh quy hoạch xây dựng mới Trường Trung học Cơ sở đạt chuẩn quốc gia tại khu đất cụm trường Tân Sơn - Trần Thái Tông, Phường 15

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), BQLDA, BBTGPMB, P.TNMT, UBND P15.

- 9g: Nghe P.QLĐT báo cáo pháp lý thực hiện điều chỉnh quy hoạch và tiến độ thực hiện điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 4, Q.TB (khu đất số 350 đường Hoàng Văn Thụ, Phường 4 Q.TB)

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.TP, P.TNMT, BBTGPMB, Cty DVCI, UBND P4.

-10g: Nghe P.QLĐT báo cáo pháp lý thực hiện điều chỉnh quy hoạch và tiến độ thực hiện lập Nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đất tái định cư để phục vụ dự án xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn-đường Cộng Hòa Phường 13 Q.TB

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.TP, P.TNMT, BBTGPMB,  UBND P13.

* 14g: Đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì họp nghe báo cáo công tác sắp xếp khu phố trên địa bàn quận tại HT1 (P.NV, UBND 15P ch/bị ND).

Mời: Thành viên BCĐ sắp xếp KP/Q; đại diện BCĐ sắp xếp KP15P.

* 14g: Đ/c Trương Tấn Sơn dự họp Đảng ủy Phường 15 tại UBND phường 15 .

Thứ Năm

21/9

* 8g30: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy khóa XII, lần thứ 148 tại HT.QU.

* 8g: Đ/c Nguyễn Bá Thành dự tiếp đoàn kiểm tra PBGDPL Thành phố tại HT1 (P.TP ch/bị ND, TM).

 Mời: Thành viên Hội đồng PBGDPL/Q; đại diện lãnh đạo P.GDĐT, P.LĐTBXH, BTGQU; lãnh đạo và công chức TP-HT Phường 2, 3, 6, 11, 12, 13, 14, 15.

* 8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi  cùng đoàn kiểm tra đi kiểm tra PCCC &CNCH đối với các cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, chung cư mini (CAQ và VPUB chuẩn bị ND)

*10g: Đ/c Trương Tấn Sơn làm việc với các Sở ngành Thành phố liên quan đến nhà đất số 9 đường Tự Cường, Phường 4 tại PH1 (P.QLĐT ch/bị ND, VPUBND/Q gửi TM)

* 14g: Đ/c Lê Thị Thu Sương dự Hội nghị tổng kết Hè và các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2023 tại HT1 (Quận Đoàn ch/bị ND, TM).

Mời: Lãnh đạo BDVQU, Thành viên BCĐ Hè quận; Trưởng BCĐ Hè 15P, Bí thư Đoàn 15P và các cá nhân được khen thưởng.

* 14g: Đ/c Trương Tấn Sơn, đ/c Thái Thị Lan Chi nghe các đơn vị báo cáo về công tác tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 của UBND/TP về ban hành quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn TPHCM, tại PH2 (P.QLĐT ch/bị ND).

Mời: CA/Q, P.QLĐT.

Thứ Sáu
22/9

* 7g30: TT.QU, TT.UB dự hội nghị tổng kết công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ CLB Truyền thống kháng chiến (2018-2022) tại HT.TTHC/Q (CLB Truyền thống kháng chiến quận chuẩn bị ND, TM).

* 8g: Đ/c Lê Hoàng Hà tiếp cán bộ, đảng viên, công dân theo Quy định số 2405-QĐ/TU và KH tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐNDTP, đơn vị bầu cử số 22.

* Tại HT1, đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì họp:

- 8g: Nghe UBND  Phường 5 báo cáo về một nội dung

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), Ban DVQU, UB.MTTQ/Q, P.NV, P.QLĐT, BBTGPMB, UBND P5.

-9g: Nghe Ban BTGPMB báo cáo công tác giải phóng mặt bằng dự án mở rộng đường Hoàng Hoa Thám

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.TNMT, P.QLĐT, P.TC-KH, UBND P12, P13

-10g: Nghe P.QLĐT báo cáo chỉ tiêu dân số quận Tân Bình dự kiến đến năm 2040, phục vụ điều chỉnh Quy hoạch chung của Thành phố

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.QLĐT (ch/bị ND), P.TNMT, P.TP, Chi cục Thống kê

* 18g: Đ/c Lê Thị Thu Sương dự Chương trình Đêm hội trăng rằm năm 2023 tại Nhà Thiếu nhi quận (P.LĐTBXH ch/bị quà, TM; QĐ, NTN, Hội LHTN/Q ch/bị ND).

Thứ Bảy

23/9

* TT.UB (đ/c Lê Thị Thu Sương) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận.

* 6g: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến dự hoạt động An sinh  xã hội góp phần xây dựng nông thôn mới tại huyện Củ Chi của Cụm thi đua 2 – quận Tân Bình tại xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi (Hội LHPN/Q phối hợp với các đơn vị trong Cụm thi đua chuẩn bị ND, TM).

 

Chủ nhật

24/9

* TT.QU (đ/c Nguyễn Hoàng Long) ứng trực tại Trung tâm Hành chính quận.

 

DANH MỤC DANH MỤC

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA