Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY VÀ THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH Tuần 37, năm 2023 (từ ngày 11/9/2023 đến ngày 17/9/2023)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

11/9

* 7g25: Chào cờ đầu tuần tại HT.TTHC.

* 8g: TT.QU làm việc với Trưởng các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Quận ủy tại phòng họp BTV.QU.

* 9g: Họp TTQU tại phòng họp BTV.QU.

* 14g: Họp Tập thể UBND/Q thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023 tại HT1 (VPUB ch/bị ND, TM).

* 15g30: Họp Thường trực UBND quận, tại HT1 (VPUB ch/bị ND, TM).

Thứ Ba

12/9

* 8g: Đ/c Lê Hoàng Hà, đ/c Nguyễn Bá Thành dự Hội nghị Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ Thành phố tại Hội trường A/Bộ Tư lệnh TP (số 291 CMT8, P12, Q10) (BCHQS/Q ch/bị ND.

* 8g: Đ/c Lê Thị Thu Sương nghe báo cáo tiến độ thực hiện Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT và Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT, tại PH1 (P.GDĐT, P.NV ch/bị ND, BC).

Mời: Lãnh đạo P.GDĐT, P.NV.

*Tại PH2, đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì:

- 8g : Nghe Tổ giúp việc Hội đồng 167 báo cáo sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận.

Mời: Thành viên Tổ giúp việc HĐ 167

- 10g30: Nghe các đơn vị báo cáo giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn quận

Mời: P.TCKH, P.TNMT

* 8g: Đ/c Phạm Thị Thành cùng các thành viên tổ 1 kiểm tra Đảng ủy Phường 9 về việc thực hiện Quyết định số 1527-QĐ/QU, Quyết định số 1528-QĐ/QU, Quyết định số 1573-QĐ/QU của Ban Thường vụ Quận ủy tại Đảng ủy P9 (Đảng ủy P9 chuẩn bị ND, TM).

 

* Tại HT1, đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì:

- 14g: Nghe Phòng QLĐT báo cáo điều chỉnh quy hoạch xây dựng mới Trường Trung học Cơ sở đạt chuẩn quốc gia tại khu đất cụm trường Tân Sơn - Trần Thái Tông, Phường 15

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), BQLDA, BBTGPMB, P.TNMT, UBND P15.

- 14g45: Nghe P.QLĐT báo cáo pháp lý thực hiện điều chỉnh quy hoạch và tiến độ thực hiện điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lện 1/2000 Khu dân cư Phường 4, Q.TB (khu đất số 350 đường Hoàng Văn Thụ, Phường 4 Q.TB)

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.TP, P.TNMT, BBTGPMB, Cty DVCI, UBND P4.

-15g30: Nghe P.QLĐT báo cáo pháp lý thực hiện điều chỉnh quy hoạch và tiến độ thực hiện lập Nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đất tái định cư để phục vụ dự án xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn-đường Cộng Hòa Phường 13 Q.TB

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.TP, P.TNMT, BBTGPMB,  UBND P13.

-16g: Nghe Ban BTGPMB báo cáo công tác giải phóng mặt bằng dự án mở rộng đường Hoàng Hoa Thám

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn, P.TNMT, P.QLĐT, P.TC-KH, UBND P12, P13

* 14g: Đ/c Phạm Thị Thành cùng các thành viên tổ 1 kiểm tra Đảng ủy Phường 12 về việc thực hiện Quyết định số 1527-QĐ/QU, Quyết định số 1528-QĐ/QU, Quyết định số 1573-QĐ/QU của Ban Thường vụ Quận ủy tại Đảng ủy P12 (Đảng ủy P12 chuẩn bị ND, TM).

 

Thứ Tư

13/9

* Đ/c Nguyễn Bá Thành trực tiếp công dân định kỳ

 

* 8g: TTUB họp chuẩn bị tiếp đoàn kiểm tra PBGDPL Thành phố tại PH2 (P.TP ch/bị ND, TM).

Mời: Thành viên Hội đồng PBGDPL quận, đại diện lãnh đạo: P.GDĐT, P.LĐTBXH, BTGQU)

*Tại HT1, đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì:

 - 8g: Đ/c Trương Tấn Sơn họp giao ban công tác quản lý trật tự xây dựng

Mời: TTS.XD, Đội TTĐB, P.QLĐT, VP.ĐKĐĐ-CNTB, P.QLĐT, P.TP, P.TNMT, PCT/ĐT UBND 15 phường.

-10g : Nghe các đơn vị báo cáo nguồn gốc pháp lý chợ Phường 4

Mời: P.TNMT, P.TCKH, P.QLĐT, UBND P4

 

* 8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì họp về việc thực hiện các chỉ tiêu trong công tác PCCC trên địa bàn quận tại PH1(CA/Q ch/bị ND). Mời: CAQ, P.TCKH, UBND 15P.

 

* 8g: Đ/c Phạm Thị Thành dự Hội nghị Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh quận tại Hội trường Cơ quan Hội Cựu chiến binh quận (Hội CCB/Q chuẩn bị ND, TM)

* 14g: Đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì họp nghe báo cáo tình hình và triển khai một số nhiệm vụ thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 tại HT1 (BCHQS, CA/Q ch/bị ND).

Mời: BCHQS/Q; CA/Q; BT, CTUB, Trưởng CA, CHT BCHQS 15P.

* 14g: Đ/c Lê Thị Thu Sương làm việc với các đơn vị về nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn quận tại PH2 (P.LĐTBXH, P.VHTT ch/bị ND).

Mời: Đại diện Sở Tư pháp, Thanh tra Sở VHTT; P.TP, P.LĐTBXH, P.VHTT.

*14g: Đ/c Trương Tấn Sơn nghe Tổ giúp việc Hội đồng 167 báo cáo sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận tại PH1

Mời: Thành viên Tổ giúp việc HĐ 167

 

Thứ Năm

14/9

* 8g30: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy khóa XII, lần thứ 147 tại HT.QU.

 

* Tại PH1, đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì:

- 8g: Họp về ủy quyền của TP đối với công tác quản lý các chợ (P.KT ch/bị ND).

Mời: PKT, P.TCKH; P.TNMT, P.TP

- 9g30: Nghe PKT báo cáo về một nội dung (P.KT ch/bị ND).

Mời: PKT, P.TCKH, P.TP, BQL chợ PVH .

 

*10g: Đ/c Trương Tấn Sơn làm việc với cá c Sở ngành Thành phố liên quan đến nhà đất số 09 đường Tự Cường, Phường 4 tại PH2 (P.QLĐT ch/bị ND, VPUBND/Q  phát hành giấy mời)

* 14g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long chủ trì họp Đảng ủy Cơ quan đảng, đoàn thể quận tại PH.BTV.QU (ĐU.CQĐĐT ch/bị ND, TM).

* Tại HT1, đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì:

-14g:  Nghe Phòng TNMT báo cáo việc giải quyết kiến nghị liên quan đến nhà đất số 69 đường Trường Chinh, Phường 12

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.TP, P.GD&ĐT, P.NV, BTCD, UBND P12.

-15g: Nghe PTNMT báo cáo việc giải quyết phản ánh kiến nghị liên quan đến nhà đất tại địa chỉ 1109, 1107 (1111/1) và 1105 CMT8, phường 7.

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.QLĐT, UBND P7

-15g30: Nghe P.QLĐT báo cáo việc giải quyết kiến nghị tiếp tục thi công xây dựng công trình theo Giấy phép xây dựng được cấp tại số 1431 đường Hoàng Văn Thụ, Phường 4, quận Tân Bình

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), Đội TTĐB, P.NV, UBND P4.

-16g: Nghe P.QLĐT báo cáo về việc điều chỉnh quy hoạch đối với khu đất tại địa chỉ số 7 đường Phạm Văn Hai, Phường 1 quận Tân Bình theo kiến nghị của Cty CP Cơ khí Ngân hàng

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.TNMT, P.QLĐT, P.TC-KH, UBND P1

-16g30: Nghe P.QLĐT báo cáo tiến độ thực hiện điều chỉnh quy hoạch đối với khu đất chuẩn bị đầu tư xây dựng mới  trạm Y tế phường 2

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.TNMT, P.QLĐT,  P.TC-KH, UBND P2, Trung tâm Y tế quận

* 14g: Đ/c Lê Thị Thu Sương làm việc với các đơn vị về tổ chức các hoạt động tại công viên Hoàng Văn Thụ tại PH2 (P.VHTT ch/bị ND).

Mời: P.VHTT, VPUB, P.TCKH, Cty DVCI, Quận Đoàn, Hội LHPN/Q, Hội CCB/Q.

* 14g: Đ/c Phạm Thị Thành cùng các thành viên tổ 1 kiểm tra Quận đoàn, Hội Cựu chiến binh quận, Hội LHPN quận về việc thực hiện Quyết định số 1527-QĐ/QU, Quyết định số 1528-QĐ/QU, Quyết định số 1573-QĐ/QU của Ban Thường vụ Quận ủy tại HT.QU (QĐ, Hội CCB/Q, Hội LHPN/Q ch/bị ND).

Thứ Sáu
15/9

*8g: Đ/c Lê Hoàng Hà tiếp cán bộ, đảng viên, công dân theo Quy định số 2405-QĐ/TU và KH tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐNDTP, đơn vị bầu cử số 22.

* 8g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), TTUB (đ/c Thái Thị Lan Chi), đồng chí Phạm Thị Thành dự hội nghị chuyên đề “Phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc thực hiện “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”” tại HT.QU (Ban Dân vận chuẩn bị ND, TM).

*7g30: Đ/c Trương Tấn Sơn tham dự Diễn đàn kinh tế TP.HCM năm 2023 tại Hội trường Thành phố số 111 đường Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3

* 8g: TTUB dự Hội nghị tập huấn, tuyên truyền các quy định về Luật Trẻ em; triển khai quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục và truyền thông trách nhiệm của gia đình trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em trên địa bàn quận Tân Bình năm 2023 tại HT1 (P.LĐTBXH, P.VHTT ch/bị ND, P.TP ch/bị TM).

* 8g: Đ/c Nguyễn Ngọc Phú dự hội nghị Ủy ban Kiểm tra Quận ủy tại phòng họp BTV.QU.

Mời: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy.

* 14g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), TTUB (đ/c Lê Thị Thu Sương), lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy dự Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn khối trường học năm học 2022–2023 và triển khai phương hướng hoạt động công đoàn năm học 2023–2024 tại Hội trường A - Nhà Văn hóa Lao động quận (LĐLĐ/Q ch/bị ND, TM)

*14g: Đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì họp Hội đồng 167 nghe báo cáo sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận tại HT1 (P.TCKH ch/bị ND, VPUB phát hành GM)

Mời: Thành viên Hội đồng 167

 

 

Thứ Bảy

16/9

*TT.UB (đ/c Nguyễn Bá Thành) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận.

 

Chủ nhật

17/9

* TT.QU (đ/c Lê Hoàng Hà) ứng trực tại Trung tâm Hành chính quận.

 

DANH MỤC DANH MỤC

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA