Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY VÀ THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH Tuần 36, năm 2023 (từ ngày 04/9/2023 đến ngày 10/9/2023)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

04/9

NGHỈ BÙ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9

TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), TTUB (đ/c Thái Thị Lan Chi) trực tại Trung tâm Hành chính quận.

Thứ Ba

05/9

* 7g: Ban TVQU, TTUB, TT.UBMTTQVN/Q dự Lễ khai giảng năm học mới 2023-2024tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn quận.

 

* 14g: Họp TTQU tại Phòng họp BTVQU.

* 14g: Đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì họp Đảng ủy Cơ quan chính quyền tại PH2.

Mời: Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ.

 

Thứ Tư

06/9

* 8g:  Đ/c Lê Hoàng Hà họp Hội nghị Đảng ủy Quân sự quận tháng 9 tại Phòng họp BTVQU (BCH.QS/Q ch/bị ND, TM).

* 8g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long) dự buổi làm việc với lãnh đạo CLB truyền thống kháng chiến Thành phố về nhân sự và các hoạt động của Ban Chủ nhiệm, Thường trực Ban Chủ nhiệm quận (theo Kế hoạch số 05/KH-CLBTTKCTP ngày 05/7/2023) tại Phòng họp 3  (CLB TTKC/Q ch/bị ND).

*Tại PH2, đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì:

- 8g: Nghe các đơn vị báo cáo về việc tthực hiện háo gỡ, thu hồi đèn chiếu sáng dân lập trên địa bàn quận (P.QLĐT ch/bị ND).

Mời: CT.UBND 15 phường.

- 9g:Nghe báo cáo, đề xuất về việc thực hiện Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với công trình tại địa chỉ số 142 đường Trường Chinh, Phường 12 (P.QLĐT ch/bị ND).

Mời: P.QLĐT, Đội TTĐB, UBND Phường 12

- 9g45: Họp nghe các đơn vị báo cáo liên quan đến 03 căn hộ (131, 133, 135) đường C12, Phường 13 bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa.

Mời: P.QLĐT, P.TNMT, P.TP, Ban BTGPMB, UBND P13

-10g30: Nghe Phòng TCKH báo cáo các nội dung liên quan đến nhà số 572/8 đường  Âu Cơ, P10; mặt bằng số 3/1 Trường Sa, P3; mặt bằng số 187/3 Phạm Văn Hai, P5

* Tại PH1, đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì:

- 8g: Họp triển khai công tác thực hiện chính sách trợ giúp xã hội khẩn cấp theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ (P.LĐTBXH ch/bị ND).

Mời: P.LĐTBXH, P.TCKH, P.TP, P.Y tế, TTYT, BV Tân Bình, BCHQS/Q.

- 9g30: Họp thông qua dự thảo Quyết định thành lập Tổ công tác giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn quận (P.QLĐT ch/bị ND, các đơn vị tham dự ch/bị BC).

Mời: P.QLĐT, P.TNMT, P.NV, P.YT, TTYT.

* 14g: Đ/c Thái Thị Lan Chi cùng các thành viên tổ 2 kiểm tra theo Kế hoạch số 220-KH/QCDC ngày 10/7/2023 của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở quận kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 tại Bệnh viện quận Tân Bình (BV Q.TB ch/bị ND).

Mời: Ban Dân vận QU, Tr.PNV, Tr.PTP, Tr.PVHTT, P.TCKH.

* Tại PH1, đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì:

-14g: Họp Hội đồng BTHT,TĐC dự án đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa cho ý kiến việc áp dụng đơn giá tính bồi thường đối với công trình, vật kiến trúc xây dựng trên đất khi Nhà Nước thu hồi đất

Mời: Thành viên Hội đồng

-15g: Nghe Tổ giúp việc Hội đồng 167 báo cáo sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận và thông qua danh sách nhà, đất do Cty TNHH MTV DVCI được giao tạm quản lý, sử dụng cho thuê bàn giao cho TT Quản lý và Giám định xây dựng.

Mời: Thành viên Tổ giúp việc HĐ 167

 

Thứ Năm

07/9

* 8g30: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy khóa XII, lần thứ 147 tại HT.QU.

 

*8g: TTQU, TTUB (đ/c Lê Thị Thu Sương), TT.UBMTTQVN/Q dự Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023-2024 ngành Giáo dục và Đào tạo quận tại HT Liên đoàn Lao động  quận (số 2F Nguyễn Hiến Lê, P13) (P.GD&ĐT ch/bị ND, TM).

 

* 8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi cùng các thành viên tổ 2 kiểm tra theo Kế hoạch số 220-KH/QCDC ngày 10/7/2023 của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở quận kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 tại Trung tâm Y tế quận Tân Bình (Trung tâm Y tế Q.TB chuẩn bị ND).

Mời: Ban Dân vận QU, Tr.PNV, Tr.PTP, Tr.PVHTT, P.TCKH.

* 14g: Họp Tập thể UBND/Q thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023 tại HT1 (VPUB ch/bị ND, TM).

* 15g30: Họp Thường trực UBND quận, tại HT1 (VPUB ch/bị ND, TM).

 

Thứ Sáu
08/9

*8g: Đ/c Lê Hoàng Hà tiếp cán bộ, đảng viên, công dân theo Quy định số 2405-QĐ/TU và KH tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐNDTP, đơn vị bầu cử số 22.

* 8g: Đ/c Lê Thị Thu Sương dự Lễ đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia cấp độ 1, kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2  tại Trường Mầm non tư thục Hương Hồng (số 67 Trường Chinh, Phường 12 QTB) (P.GDĐT ch/bị ND, TM).

* Tại HT1, đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì:

-14g: Nghe Phòng QLĐT báo cáo điều chỉnh quy hoạch xây dựng mới Trường Trung học Cơ sở đạt chuẩn quốc gia tại khu đất cụm trường Tân Sơn - Trần Thái Tông, Phường 15

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), BQLDA, BBTGPMB, P.TNMT, UBND P15.

-15g: Nghe P.QLĐT báo cáo về việc điều chỉnh quy hoạch đối với khu đất tại địa chỉ số 7 đường Phạm Văn Hai, Phường 1 quận Tân Bình theo kiến nghị của Cty CP Cơ khí Ngân hàng

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q),, P.TNMT, P.QLĐT, P.TC-KH, UBND P1

-15g45: Nghe P.QLĐT báo cáo tiến độ thực hiện điều chỉnh quy hoạch đối với khu đất chuẩn bị đầu tư xây dựng mới  trạm Y tế phường 2

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q),, P.TNMT, P.QLĐT, P.TC-KH, UBND P2, Trung tâm Y tế quận

-16g30: Nghe PTNMT báo cáo việc giải quyết phản ánh kiến nghị liên quan đến nhà đất tại địa chỉ 1109, 1107 (1111/1) và 1105 CMT8, phường 7.

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.QLĐT, UBND P7

 

Thứ Bảy

09/9

*TTUB (đ/c Trương Tấn Sơn) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận.

* 8g: TTQU, Trưởng Ban TCQU dự Hội nghị gặp gỡ, giao lưu và biểu dương bí thư chi bộ khu phố, ấp tiêu biểu cấp thành phố, tại Hội trường Thành phố (số 111, đường Bà Huyện Thanh Quan, Phường Võ Thị Sáu, Q3)

Mòi: Các đ/c Bí thư chi bộ khu phố được biểu dương

 

Chủ nhật

10/9

* TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long) ứng trực tại Trung tâm Hành chính quận.

 

DANH MỤC DANH MỤC

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA