Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY VÀ THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH Tuần 35, năm 2023 (từ ngày 28/8/2023 đến ngày 03/9/2023)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

28/8

* 7g25: Chào cờ đầu tuần.

* 8g: Họp TTQU tại phòng họp BTVQU.

* 9g: Đ/c Lê Thị Thu Sương dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 02/9/2023 tại Đảng ủy Phường 12 (Đảng ủy P12 ch/bị ND, TM).

* 14g: Họp Thường trực UBND quận tại HT1 (VPUB ch/bị ND, TM).

 

Thứ Ba

29/8

* 8g: Đ/c Lê Hoàng Hà dự Lễ Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 02/9/2023 tại Đảng ủy P13.

* 8g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), TTUB, TT.UBMTTQVN/Q thăm, tặng quà Cán bộ lão thành cách mạng, Cán bộ tiền khởi nghĩa nhân kỷ niệm 78 năm ngày CMT8 (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (theo KH số 278/KH-UBND ngày 09/8/2023 của UBND QTB) (P.LĐTBXH ch/bị ND và quà; VPQU, VPUB ch/bị xe 2 Đoàn) .

- Đoàn 1: do TT.QU – Trưởng đoàn đi thăm 03 cán bộ tiền khởi nghĩa 75 tuổi Đảng tại P13.

Mời: Lãnh đạo UBMTTQVN/Q, Quận Đoàn, BCHCA/Q, P.LĐTBXH tập trung tại TTHC/Q cùng đi; ĐU-UBND-UB.MTTQ và chuyên trách LĐTBXH P13 cùng dự tại các gia đình.

- Đoàn 2: do TTUB – Trưởng đoàn đi thăm 03 cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa 75 tuổi Đảng tại P1, P2, P6.

Mời: Lãnh đạo Hội NCT/Q, Hội CCB/Q, Hội LHPN/Q, BCHQS/Q, P.LĐTBXH tập trung tại TTHC/Q cùng đi; ĐU-UBND-UB.MTTQ và chuyên trách LĐTBXH  P1, P2, P6 cùng dự tại các gia đình.

* 8g: Đ/c Trương Tấn Sơn dự Lễ Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 02/9/2023 tại Đảng ủy P15.

* 8g: Đ/c Phạm Thị Thành dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại Đảng ủy P5  (Đảng ủy P5 chuẩn bị ND, TM).

* 8g: Đ/c Đỗ Tiến Quang dự Lễ Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 02/9/2023 tại Đảng ủy P1.

* 8g30: Hội nghị triển khai, quán triệt Quyết định số 1480-QĐ/TU ngày 25/7/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng viên và giải quyết tố cáo của chi bộ (theo Kế hoạch số 193-KH/QU ngày 21/8/2023 của Ban Thường vụ Quận ủy) tại Hội trường A Trung Tâm Chính trị quận (UBKT.QU phối hợp VP.QU chuẩn bị ND, TM)

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long dự trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 02/9/2023 tại Đảng ủy P7.

* 14g: TTQU, TTUB dự Hội nghị đánh giá kết quả xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ năm 2022; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023; triển khai nhiệm vụ diễn tập ( DT 23), tại HT1 (QS, CA ch/bị ND)

 Mời: CT.MTTQ, BTC, VPQU, VPUB, PKT, P.VHTT, Y tế,  BV, P.TNMT; Trưởng CA/Q, Trưởng BCHQS/QChủ tịch-CA-QS 15 phường

* 14g: Đ/c Trương Tấn Sơn nghe Tổ giúp việc Hội đồng 167 báo cáo sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận và thông qua danh sách nhà, đất do Cty TNHH MTV DVCI được giao tạm quản lý, sử dụng cho thuê bàn giao cho TT Quản lý và Giám định xây dựng, tại PH1

Mời: Thành viên Tổ giúp việc HĐ 167

*14g: Đ/c Thái Thị Lan Chi cùng các thành viên tổ 2 kiểm tra theo Kế hoạch số 220-KH/QCDC ngày 10/7/2023 của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở quận kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 tại Bệnh viện quận Tân Bình (BV Q.TB ch/bị ND).

Mời: Ban Dân vận QU, Tr.PNV, Tr.PTP, Tr.PVHTT, P.TCKH.

* 14g: Đ/c Trần Đức Phương dự Lễ Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 02/9/2023 tại Đảng ủy P9.

Thứ Tư

30/8

*7g: Ban TVQU, TTUB, TT.UBMTTQ; Lãnh đạo các BN, ĐT, UBND 15 phường và đại diện các chức sắc tôn giáo viếng Đài liệt sĩ quận nhân kỷ niệm 78 năm CMT8 (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023), tại Đài Liệt sĩ quận (P.LĐTB&XH ch/bị ND, VPUB gửi TM).

* 8g: Đ/c Nguyễn Bá Thành dự Lễ Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 02/9/2023 tại Đảng ủy P2.

* 8g: TTUB dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 478/CTr-CA-MTTP về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2023 tại HT TTHC (CA/Q, MTTQ/Q phối hợp ch/bị ND, TM).

* 8g: Đ/c Nguyễn Ngọc Phú dự Lễ Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 02/9/2023 tại Đảng ủy P10.

* 8g: Đ/c Nguyễn Ngọc Phú dự Lễ Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 02 tháng 9 năm 2023 tại Đảng ủy P11.

* 8g: Đ/c Phạm Thị Thành dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại Đảng ủy P3 (Đảng ủy P3 chuẩn bị ND, TM)

* 8g: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến dự trao Huy hiệu Đảng đợt ngày 02/9/2023 tại Đảng ủy P4.

* 8g30: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy khóa XII, lần thứ 147 tại phòng họp BTVQU.

* 14g: TTQU, TTUB, lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo QU dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 478/Ctr-CA-MTTP về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2023 tại HT.TTHC/Q (UB.MTTQVN/Q và CA/Q phối hợp ch/bị ND, TM).

* 14g: TTQU họp Chi bộ Văn phòng Quận ủy tại phòng họp BTVQU.

*Tại HT1, Đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì:

-14g: Làm việc với Ban Giao thông tiến độ thực hiện dự án đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa, mở rộng đường Hòa Hoa Thám.

Mời: Đ/c Trương Tân Sơn (PCT/Q), Ban Giao thông, P.QLĐT, P.TNMT, P.TC-KH, BBTGPMB, UBND P2, P4, P12, P13 .

-15g30: Nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện dự án kênh A41, phường 4

 Mời: Đ/c Trương Tân Sơn (PCT/Q), P.QLĐT, P.TNMT, P.TC-KH, BBTGPMB, UBND P4.

-16g: Họp nghe Phòng TNMT báo cáo tham mưu thẩm định giá đất

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.TNMT (ch/bị nd), P.TC-KH, P.NV, P.TP, BBTGPMB

* 14g: Đ/c Thái Thị Lan Chi cùng các thành viên tổ 2 kiểm tra theo Kế hoạch số 220-KH/QCDC ngày 10/7/2023 của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở quận kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 tại Trung tâm Y tế quận Tân Bình (Trung tâm Y tế quận Tân Bình chuẩn bị ND).

Mời: Ban Dân vận QU, Tr.PNV, Tr.PTP, Tr.PVHTT, P.TCKH.

* 14g: Đ/c Trần Quốc Tuấn dự Lễ Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 02/9/2023 tại Đảng ủy P14.

* 14g: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương dự Lễ Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 02/9/2023 tại Đảng ủy P8.

*15g30: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương tham dự Lễ trao Huy hiu Đng và họp Đảng ủy Doanh nghiệp quận tháng 8 tại Phòng họp BTV.QU.

Thứ Năm

31/8

* 6g30: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến dự Liên hoan xe hoa tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023) tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận.

* 7g30: BTV.QU dự Lễ Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 02/9/2023 tại HT.TTHC/Q (BTC.QU phối hợp VP.QU chuẩn bị ND, TM)

* 7g30: Đ/c Thái Thị Lan Chi tham dự Hội nghị tập huấn công tác đăng ký và quản lý Hộ tịch tại HT 1 (P.TP chuẩn bị ND và TM)

* 8g: Đ/c Lê Thị Thu Sương dự Lễ đón nhận bằng công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn Quốc gia tại Trường Mầm non 12 (số 67 Trường Chinh, P12 QTB) (P.GDĐT ch/bị ND, TM).

 

* 8g: Đ/c Trương Tấn Sơn nghe Trưởng Phòng QLĐT, Phòng TNMT, Phòng TCKH, Trưởng BBTGPMB, BQLDA khó khăn vướng mắc khối đô thi năm 2023 tại PH1.

* 14g: Hội nghị quán triệt, triển khai các Quy chế phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (theo Kế hoạch số 193-KH/QU ngày 21/8/2023 của Ban Thường vụ Quận ủy) và quán triệt các văn bản xây dựng Đảng, tại HTQU (UBKT.QU phối hợp VP.QU chuẩn bị ND, TM)

* 14g: TTUB dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và triển khai Chương trình phát triển thanh niên Thành phố giai đoạn 2023-2030 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người làm công tác thanh niên trên địa bàn quận tại HT TTHC (P.NV ch/bị ND, TM).

*Tại HT1, đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì:

-14g: Nghe P.QLĐT báo cáo xử lý các tồn tại, vi phạm tại dự án Bảy Hiền Tower, số 9 Phạm Phú Thứ, P11, Q.TB 

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.TNMT, P.TCKH, UBND P11

-14g45: Nghe PQLĐT báo cáo việc giải quyết các kiến nghị của Cty CP Địa ốc và Đầu tư Phúc Yên liên quan đến Chung cư Hope Garden - Hẻm 102 đường Phan Huy Ích, Phường 15

Mời: Đ/c Trương Tân Sơn (PCT/Q) P.TNMT, Đội TTĐB, VPĐKĐĐCNTB, UBND P15

-15g30: Nghe P.TC-KH và Ban BTGPMB báo cáo việc thu hồi thanh lý vật tư thu hồi nộp ngân sách Nhà nước đối với Nhà xưởng của Sư đoàn 307, Cty Dệt may 7 bị ảnh hưởng bởi dự án đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa.

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.QLĐT, Ban QLDA.

-16g: Nghe Phòng TNMT báo cáo đề xuất kinh phí thực hiện đo vẽ hiện trạng các khu đất thuộc sở hữu nhà nước.

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), Phòng TCKH

* 14g: Đ/c Lê Hoài Phong dự Lễ Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 02/9/2023 tại Đảng ủy P6.

Thứ Sáu
01/9

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9

* 01/9/2023: TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà), TTUB (đ/c Trương Tấn Sơn) trực  tại Trung tâm Hành chính quận.

                 * 02/9/2023: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), TTUB (đ/c Nguyễn Bá Thành) trực tại Trung tâm Hành chính quận

                       * 03/9/2023: TTUB (đ/c Lê Thị Thu Sương) trực tại Trung tâm Hành chính quận

Thứ Bảy

02/9

Chủ nhật

03/9

DANH MỤC DANH MỤC

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA