Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY VÀ THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH Tuần 33, năm 2023 (từ ngày 14/8/2023 đến ngày 20/8/2023)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

14/8

* 7g25: Chào cờ đầu tuần.

* 8g: Họp TTQU tại phòng họp BTVQU.

* 14g: Họp Thường trực UBND quận tại HT1 (VPUB ch/bị ND, TM).

* 15g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long, đ/c Lê Thị Thu Sương dự cuộc họp liên quan đến việc giải quyết các kiến nghị, phản ánh tại PH2, cơ quan UBKT/TP (số 127 Trương Định, phường Võ Thị Sáu, Q3).

 

Thứ Ba

15/8

* 8g: Đ/c Lê Thị Thu Sương, đ/c Trần Đức Phương họp Tổ chỉ đạo công tác tổ chức chương trình đi bộ đồng hành Vì người nghèo tại HT UBMTTQVN/Q (MTTQ/Q ch/bị ND, TM).

* 8g: Đ/c Phạm Thị Thành cùng các thành viên tổ 1  kiểm tra theo Kế hoạch số 220-KH/QCDC ngày 10/7/2023 của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở quận kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 tại Đảng ủy 4 (Đảng ủy P4 chuẩn bị ND).

*8g: Đ/c Nguyễn Bá Thành nghe PQLĐT và BQLDA báo cáo điều chỉnh quy hoạch tại một dự án tại HT1

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q); P.TNMT, P.TP,  BQLDA, BBTGPMB, UBND P4

*9g30: Đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì họp Hội đồng Bồi thường Dự án đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa) cho ý kiến theo báo cáo số 354/BTGPMB và thẩm định giá đất  tại PH1 (VP phát hành GM)

Mời: Thành viên hội đồng

 

 

 

*Tại PH1, đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì:

-14g: Nghe các đơn vị báo cáo liên quan đến công trình vi phạm trật tự xây dựng số 333/7A đường Lê Văn Sỹ, Phường 1 (Các đơn vị cùng Ch/bị ND)

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q); P.QLĐT, Đội TTĐB, P.TP, VPĐKĐĐCNTB, UBND P1. 

-14g30: Nghe P.QLĐT báo cáo việc tổ chức thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tân Hoàng Thắng.

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), UBND P15

-15g: Nghe báo cáo liên quan đến dự án kênh Tham Lương - Bến Cát -Rạch nước lên (các đơn vị cùng ch/bị ND).

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.QLĐT,  P.TNMT, Ban BTGPMB, VPĐKĐĐ, UBND P15.

-15g:30: Nghe Ban BTGPMB báo cáo việc khởi kiện quyết định bồi thường hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Thân Nhân Trung Phường 13, quận Tân Bình

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.TNMT, P.TP,  P.QLĐT, TTQ, UBND P13.

* 14g:  Đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì họp một vụ việc tại HT1 (P.NV ch/bị ND, TM).

* 14g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì họp nghe P.TCKH báo cáo về tình hình hoạt động KTTT trên địa bàn quận Tân Bình tại PH2 (P.TCKH ch/bị ND, VPUB gửi TM).

* 14g: Đ/c Phạm Thị Thành cùng các thành viên tổ 1 kiểm tra theo Kế hoạch số 220-KH/QCDC ngày 10/7/2023 của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở quận kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 tại Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng TP  (Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng TP chuẩn bị ND).

Thứ Tư

16/8

* Đ/c Nguyễn Hoàng Long dự  họp Đảng uỷ Phường 7, tại UBND Phường 7.

*Tại PH2, đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì:

-8g: Nghe PQLĐT báo cáo liên quan đến nhà, đất số 9 đường Tự Cường, phường 4 

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q); TTQ, P.TNMT, P.TP, P.TCKH,  VPĐKĐĐ CNTB, Cty DVCI, UBND P4

-8g45: Nghe Phòng TCKH báo cáo việc bố trí trụ sở tạm cho công an quận Tân Bình trong thời gian xây dựng mới trụ sở và trụ sở làm việc mới của Phòng Giáo dục đào tạo.

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), CA/Q, P.TCKH, P.QLĐT, P.GDĐT, P.TNMT, BQLDA

-9g30 : Nghe P.TCKH báo cáo đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc của Ban chỉ huy quân sự phường trên địa bàn quận Tân Bình

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), BCH QS/Q, P.TCKH, P.QLĐT, BQLDA, UBND P4, P7, P8, P12, P14

-10g30: Nghe Phòng TCKH báo cáo pháp lý liên quan đến việc xác lập sở hữu toàn dân đối với nhà số 34 đường Bành Văn Trân, P7 và nhà số 15/18 đường Lộc Vinh, P6

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.TNMT, P.QLĐT, P.TP, UBND P6, P7

* 8g: Đ/c Lê Thị Thu Sương tiếp Tổ đại biểu HĐND Thành phố - Đơn vị số 22 giám sát công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2023-2024 trên địa bàn quận Tân Bình tại Trường THCS Nguyễn Gia Thiều (P.GDĐT ch/bị ND và TM các cơ sở giáo dục công lập được khảo sát) .

Mời: P.GDĐT, UBND/15P và các cơ sở giáo dục công lập được khảo sát.

* 8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi tiếp đoàn kiểm tra Thành phố về công tác PCTT trên địa bàn quận Tân Bình tại HT1 – cả ngày (P.KT ch/bị ND, VPUB ch/bị TM).

* 8g: Đ/c Phạm Thị Thành cùng các thành viên tổ 1 kiểm tra theo Kế hoạch số 220-KH/QCDC ngày 10/7/2023 của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở quận kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 tại Bảo hiểm xã hội quận (Bảo hiểm xã hội quận chuẩn bị ND.

* 14g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long chủ trì họp Đảng ủy Cơ quan đảng đoàn thể quận tại PH.BTVQU (ĐU.CQĐĐT chuẩn bị ND, TM).

* Tại PH2, đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì:

- 14g: Họp giao ban công tác quản lý trật tự xây dựng

Mời: TTS.XD, Đội TTĐB, P.QLĐT, VP.ĐKĐĐ-CNTB, P.QLĐT, P.TP, P.TNMT, UBND 15 phường.

- 15g30:  Nghe các đơn vị báo cáo về một nội dung

Mời: Tr.PTNMT, Tr.PTCKH, Đội trưởng Đội QLTTĐT, CT UBND P6.

* 14g: Đ/c Thái Thị Lan Chi tiếp đoàn kiểm tra Thành phố về công tác PCTT trên địa bàn quận Tân Bình tại HT1 – cả ngày (P.KT ch/bị ND, VPUB ch/bị TM).

 

Thứ Năm

17/8

* 8g: TTQU, TTUB dự hội nghị báo cáo chuyên đề về ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và tiếp tục phát huy tinh thần của Cách mạng tháng Tám trong xây dựng, bảo vệ đất nước trong tình hình mới tại Hội trường A Trung tâm chính trị quận (Ban Tuyên giáo chuẩn bị ND, TM).

* 8g30: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy khóa XII, lần thứ 145 tại PH.BTVQU.

* 8g: Đ/c Nguyễn Bá Thành tiếp đoàn Khảo sát của Ban Pháp chế HĐND Thành phố về tình hình thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn quận Tân Bình tại HT1 (CAQ, P.QLĐT ch/bị ND).

Mời: CAQ, P.QLĐT, P.TP, UBND15P.

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long họp Hội đồng thẩm định công trình biên soạn Lịch sử đảng bộ và Nhân dân Phường 8, Phường 9 (giai đoạn 2010 - 2020) tại Phòng họp Ban Thường vụ QU (Ban Tuyên giáo phối hợp NXB Quân đội Nhân dân chuẩn bị ND, TM)

*Tại HT1, đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì:

-14g: Nghe P.QLĐT báo cáo việc phối hợp thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Bia tưởng niệm các Liệt sĩ Cụm biệt động 679 hy sinh tại Bộ tổng tham mưu Sài Gòn

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q); P.VHTT, P.TCKH, UBND P2

-14g30: Nghe các đơn vị báo cáo lộ giới đường Phan Đình Giót.

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q);  P.QLĐ, P.TNMT, VPĐKĐĐ, UBND P2

-15g: Nghe P.QLĐT báo cáo về điều chỉnh cục bộ QHPK tỷ lệ 1/2000 đối với khu đất số 32 Tân Xuân, P8, Q.TB (Nhà thờ Tân Trang)

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q); P.TNMT, P.NV, UBND P8

-15g30: Nghe P.QLĐT báo cáo rà soát bổ sung hồ sơ điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh QHCTXDĐT (QHPK) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư P8, Q.TB (số 65 đường Đông Hồ)

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q); P.TNMT, P.NV, UBND P8.

 

* 14g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì họp nghe P.KT và các đơn vị báo cáo về phương án sắp xếp chợ P4 tại PH1 (P.KT ch/bị ND).

Mời: P.KT, P.QLĐT, P.TCKH, UBNDP4.

Thứ Sáu
18/8

* 6g: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến tham dự hành trình về nguồn kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng – Cụm thi đua 1 Tuyên giáo tại Đền Bến Dược – Địa đạo Củ Chi.

Mời: cán bộ, công chức, viên chức Ban Tuyên giáo và Trung tâm chính trị quận.

* 8g: TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà), TTUB (đ/c Nguyễn Bá Thành) dự  Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế số 07-QC/TU ngày 8/7/2022 của BTVTU Thành phố HCM về phối hợp giữa Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo với Thành ủy Thủ Đức, các quận ủy, huyện ủy và các tổ chức liên quan trong xây dựng tổ chức chính trị-xã hội và lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục, tại HT 2.1, Sở GD&ĐT (số 66-68 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM)

* 8g: TTQU tiếp cán bộ, đảng viên, công dân theo Quy định số 2405-QĐ/TU và KH tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐNDTP, đơn vị bầu cử số 22 tại Phòng tiếp dân, trụ sở TTHC/Q.

* Các đc UVBTV dự Lớp cập nhật kiến thức năm 2023, Đối tương 3 (2 lớp: khai giảng 18/8 và 19/8).

* 8g: Đ/c Lê Thị Thu Sương dự Hội thảo tập huấn chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới tại Hội trường Khách sạn Sài Gòn (số 41-47 Đông Du, Q.1).

* 8g: Đ/c Phạm Thị Thành dự hội nghị triển khai Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở năm 2022 tại Đảng ủy P12 tại Hội trường UBND P12 (Đảng ủy P12 chuẩn bị ND, TM)

* 8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi tham dự Hội thi Ẩm thực sông nước Nam bộ hưởng ứng Lễ hội Sông nước TP.HCM lần thứ 1 năm 2023 trên địa bàn quận Tân Bình tại TT VH-TT quận (số 446 Hoàng Văn Thụ).

* Tại PH1, đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì:

- 14g: Làm việc với các cơ quan, đơn vị về thanh toán BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi (các đơn vị tham dự ch/bị ND báo cáo)

Mời:  P.LĐTBXH, P.TCKH, P.TP, BHXH, GĐ Kho bạc nhà nước.

- 14g45: Làm việc với UBND 15 phường về thanh toán BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi (15P tham dự ch/bị ND báo cáo).

Mời: P.LĐTBXH, P.TCKH, P.TP, BHXH; GĐ Kho bạc nhà nước; Chủ tịch UBND 15P.

* 14g: Đ/c Thái Thị Lan Chi tham dự Hội thi Ẩm thực sông nước Nam bộ hưởng ứng Lễ hội Sông nước TP.HCM lần thứ 1 năm 2023 trên địa bàn quận Tân Bình tại TT VH-TT quận (số 446 Hoàng Văn Thụ).

* 14g: Đ/c Phạm Thị Thành dự họp Đảng ủy Phường 5, tại UBND P5

* 14g: Đ/c Trương Tấn Sơn dự họp Đảng ủy Phường 15 tại UBND phường 15 .

Thứ Bảy

19/8

* 6g: TTQU, TTUB, TT UBMTTQVN/Q tham dự Chương trình Đi bộ đồng hành, phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023 tổ chức các hoạt động động chăm lo an sinh xã hội cho người dân tại TT VH-TT/Q (số 448 Hoàng Văn Thụ, P4 QTB).

* TTUB (đ/c Thái Thị Lan Chi) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận.

 

Chủ nhật

20/8

* TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long) ứng trực tại Trung tâm Hành chính quận.

 

DANH MỤC DANH MỤC

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA